Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 2:35:53 PM(UTC)
Paris By Night Karaoke 17: Nỗi Buồn Châu Pha

PBN Karaoke 17_01 - Như Quỳnh - Nỗi Buồn Châu Pha
PBN Karaoke 17_02 - Thiên Kim - Khi Người Xa Tôi
PBN Karaoke 17_03 - Thế Sơn - LK Mười Năm Tình Cũ
PBN Karaoke 17_04 - Thanh Hà - Chán Nản
PBN Karaoke 17_05 - Bảo Hân - Save Tonight
PBN Karaoke 17_06 - Hương Lan - Ðau Xót Lý Chim Quyên
PBN Karaoke 17_07 - Ái Vân - Ðưa Em Xuống Thuyền
PBN Karaoke 17_08 - Nguyễn Hưng - Mưa Hạ
PBN Karaoke 17_09 - Tuấn Ngọc & Don Hồ & Thái Hiền & Thái Thảo - LK Never Fall in Love
PBN Karaoke 17_10 - Mạnh Ðình - Chút Kỷ Niệm Buồn
PBN Karaoke 17_11 - Lưu Bích - Hạnh phúc trong tầm tay
PBN Karaoke 17_12 - Hoàng Lan - Phận tơ tầm
PBN Karaoke 17_13 - Song Hằng - Chiều hôm nay
PBN Karaoke 17_14 - Don Hồ & Châu Ngọc - Một thuở yêu người
PBN Karaoke 17_15 - Thái Châu & Ái Vân - Cô hàng cà phê
PBN Karaoke 17_16 - Họa Mi - Biết nói gì đây
PBN Karaoke 17_17 - Mỹ Huyền - Khổ vì yêu
PBN Karaoke 17_18 - Hoài Nam - Chuyện tình buồn trăm năm
PBN Karaoke 17_19 - Ái Vân - Ước hẹn ngày mùa
PBN Karaoke 17_20 - Như Quỳnh & Mỹ Huyền & Hoàng Lan - LK Tuổi học trò

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:47:09 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: mm5269
#2 Posted : Saturday, May 14, 2011 1:06:51 PM(UTC)
Paris By Night Karaoke 17: Nỗi Buồn Châu Pha

PBN Karaoke 17_01 - Như Quỳnh - Nỗi Buồn Châu Pha
PBN Karaoke 17_02 - Thiên Kim - Khi Người Xa Tôi
PBN Karaoke 17_03 - Thế Sơn - LK Mười Năm Tình Cũ
PBN Karaoke 17_04 - Thanh Hà - Chán Nản
PBN Karaoke 17_05 - Bảo Hân - Save Tonight
PBN Karaoke 17_06 - Hương Lan - Ðau Xót Lý Chim Quyên
PBN Karaoke 17_07 - Ái Vân - Ðưa Em Xuống Thuyền
PBN Karaoke 17_08 - Nguyễn Hưng - Mưa Hạ
PBN Karaoke 17_09 - Tuấn Ngọc & Don Hồ & Thái Hiền & Thái Thảo - LK Never Fall in Love
PBN Karaoke 17_10 - Mạnh Ðình - Chút Kỷ Niệm Buồn
PBN Karaoke 17_11 - Lưu Bích - Hạnh Phúc Trong Tầm Tay
PBN Karaoke 17_12 - Hoàng Lan - Phận Tơ Tầm
PBN Karaoke 17_13 - Song Hằng - Chiều Hôm Nay
PBN Karaoke 17_14 - Don Hồ & Châu Ngọc - Một Thuở Yêu Người
PBN Karaoke 17_15 - Thái Châu & Ái Vân - Cô Hàng Cà Phê
PBN Karaoke 17_16 - Họa Mi - Biết Nói Gì Đây
PBN Karaoke 17_17 - Mỹ Huyền - Khổ Vì Yêu
PBN Karaoke 17_18 - Hoài Nam - Chuyện Tình Buồn Trăm Năm
PBN Karaoke 17_19 - Ái Vân - Ước Hẹn Ngày Mùa
PBN Karaoke 17_20 - Như Quỳnh & Mỹ Huyền & Hoàng Lan - LK Tuổi Học Trò

Edited by user Saturday, May 14, 2011 1:09:09 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice