Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Cỏ Trắng
#1 Posted : Thursday, April 28, 2011 12:49:22 AM(UTC)
THTK 02_01 - Thiếu Nhi - Thật Đáng Yêu
THTK 02_02 - Thiếu Nhi - Chiếc Khăn Tay
THTK 02_03 - Thiếu Nhi - Con Chim Non
THTK 02_04 - Thiếu Nhi - Con Gì
THTK 02_05 - Thiếu Nhi - Kìa Con Bướm Vàng
THTK 02_06 - Thiếu Nhi - Con Công
THTK 02_07 - Thiếu Nhi - Cá Vàng Bơi
THTK 02_08 - Thiếu Nhi - Con Ngựa Hồng
THTK 02_09 - Thiếu Nhi - Con Bướm Dễ Thương
THTK 02_10 - Thiếu Nhi - Vịt Lội Trong Ao
THTK 02_11 - Thiếu Nhi - Con Mèo Bồ Tèo
THTK 02_12 - Thiếu Nhi - Thằng Bé Tí Hon
THTK 02_13 - Thiếu Nhi - Hổng Dám Đâu
THTK 02_14 - Thiếu Nhi - Bài Hát ABC (Alphabet Song)
THTK 02_15 - Thiếu Nhi - Cháu Vô Mẫu Giáo
THTK 02_16 - Thiếu Nhi - Bé Là Bé Ngoan
THTK 02_17 - Thiếu Nhi - Tròn Như Trứng Vịt
THTK 02_18 - Thiếu Nhi - Những Em Bé Ngoan
THTK 02_19 - Thiếu Nhi - Bé và Ông Mặt Trời
THTK 02_20 - Thiếu Nhi - Tuổi Thơ
THTK 02_21 - Thiếu Nhi - Tuổi Hồng
THTK 02_22 - Thiếu Nhi - Những Khúc Nhạc Hồng
THTK 02_23 - Thiếu Nhi - Dạy Con Biết Yêu Quê Hương
THTK 02_24 - Thiếu Nhi - Nhịp Cầu Tre

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 4:40:50 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Ngọn cỏ dại ven đường anh có thấy?
Mỗi chiều về ngóng đợi bướt chân anh
Người ta mơn mỡn tươi xanh
Còn em xấu số nên đành nín câm.
User: Tuyết Thảo
#2 Posted : Thursday, April 28, 2011 8:14:23 AM(UTC)
Chac em cumz fai mua cho con em wo'aaa .......... [laugh] [laugh]

btw he lovez bai Kia con buom vangzzz ........ hihihizzzzzz
UserPostedImage
User: Jennie
#3 Posted : Thursday, April 28, 2011 10:40:25 AM(UTC)
ui' dza ddi la.c gap em gai tuyethao o dday cha`y :-))

chi. cu~ng muon nha.c thieu nhi too ku*ng
User: Tuyết Thảo
#4 Posted : Thursday, April 28, 2011 11:45:50 AM(UTC)
Originally Posted by: Jennie Go to Quoted Post
ui' dza ddi la.c gap em gai tuyethao o dday cha`y :-))

chi. cu~ng muon nha.c thieu nhi too ku*ngTrai dat thiet la tro`n henz chi. ga'iiizzzzzzzzzz .. ........ [laugh] [laugh]

chi. vao dday dde dl ne``` .........

http://forum.tkaraoke.co...llection--disc-1-15.aspx

Edited by user Thursday, April 28, 2011 11:47:54 AM(UTC)  | Reason: Not specified

UserPostedImage
User: shashuke
#5 Posted : Saturday, October 20, 2012 9:16:43 PM(UTC)
sao thanks roi van không thấy links
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice