Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 2:33:52 PM(UTC)
Paris By Night Karaoke 19: Ðàn Bà


PBN Karaoke 19_01 - Don Hồ - Ðàn Bà
PBN Karaoke 19_02 - Như Quỳnh & Nguyễn Hưng - Bến Thượng Hải
PBN Karaoke 19_03 - Hoàng Lan - Tiình Yêu Màu Tím
PBN Karaoke 19_04 - Lüu Bích - Tình Một Chiều
PBN Karaoke 19_05 - Trúc Lam & Trúc Linh - Khi Biết Yêu
PBN Karaoke 19_06 - Ái Vân - Chuyện Tình Nàng Tô Thị
PBN Karaoke 19_07 - Thùy Dương - Em Ðến Thăm Anh Một Chiều Müa
PBN Karaoke 19_08 - Hoài Nam - Giọt Lệ Ðài Trang
PBN Karaoke 19_09 - Thế Sơn - Hõi Người Còn Nhớ Ðến Ta
PBN Karaoke 19_10 - Nguyễn Hưng - Hương
PBN Karaoke 19_11 - Như 1Quỳnh - Chung Mộng
PBN Karaoke 19_12 - Mạnh Đình - Nữa Kiếp Cô Đơn
PBN Karaoke 19_13 - Thanh Hà - Tình Khúc Thứ Nhât
PBN Karaoke 19_14 - Thế Sơn - Người Đàn Bà Vô Tình
PBN Karaoke 19_15 - Thiên Kim - Khi Anh Thoáng Qua Đời Tôi
PBN Karaoke 19_16 - Mỹ Huyền - Tấm Ảnh Không Hồn
PBN Karaoke 19_17 - Hương Lan - Tình Chàng Ý Thiếp
PBN Karaoke 19_18 - Nguyễn Hưng - Vắng Bống Em
PBN Karaoke 19_19 - Thanh Lan - Chiếc Bóng Bên Đường
PBN Karaoke 19_20 - Lynda Trang Đài - Woman In Love

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:04:14 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: patrickh
#2 Posted : Wednesday, August 04, 2010 4:18:42 AM(UTC)
PBN Karaoke 19_01 - Don Hồ - Ðàn Bà
PBN Karaoke 19_02 - Như Quỳnh & Nguyễn Hưng - Bến Thượng Hải
PBN Karaoke 19_03 - Hoàng Lan - Tiình Yêu Màu Tím
PBN Karaoke 19_04 - Lưu Bích - Tình Một Chiều
PBN Karaoke 19_05 - Trúc Lam & Trúc Linh - Khi Biết Yêu
PBN Karaoke 19_06 - Ái Vân - Chuyện Tình Nàng Tô Thị
PBN Karaoke 19_07 - Thùy Dương - Em Ðến Thăm Anh Một Chiều Mưa
PBN Karaoke 19_08 - Hoài Nam - Giọt Lệ Ðài Trang
PBN Karaoke 19_09 - Thế Sơn - Hỡi Người Còn Nhớ Ðến Ta
PBN Karaoke 19_10 - Nguyễn Hưng - Hương
PBN Karaoke 19_11 - Như Quỳnh - Chung Mộng
PBN Karaoke 19_12 - Mạnh Đình - Nửa Kiếp Cô Đơn
PBN Karaoke 19_13 - Thanh Hà - Tình Khúc Thứ Nhất
PBN Karaoke 19_14 - Thế Sơn - Người Đàn Bà Vô Tình
PBN Karaoke 19_15 - Thiên Kim - Khi Anh Thoáng Qua Đời Tôi
PBN Karaoke 19_16 - Mỹ Huyền - Tấm Ảnh Không Hồn
PBN Karaoke 19_17 - Hương Lan - Tình Chàng Ý Thiếp
PBN Karaoke 19_18 - Nguyễn Hưng - Vắng Bóng Em
PBN Karaoke 19_19 - Thanh Lan - Chiếc Bóng Bên Đường
PBN Karaoke 19_20 - Lynda Trang Đài - Woman In Love
User: Hai Lúa
#3 Posted : Wednesday, August 04, 2010 10:52:43 AM(UTC)
Cái phần nào bạn sửa lại xin hãy để màu đỏ để mọi người biết đã sửa những gì và nếu cần thiết, dùng TKT để rename files ở hard drive like. Thank you.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice