Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: quocanh
#1 Posted : Wednesday, April 20, 2011 2:42:02 PM(UTC)
Thưa các bạn: mình đã spent rất nhiều thời giang để tìm lời và nốt nhạc của nhạc sĩ Lê Tín Hương. Cho dầu phải mua với giá cao, mình sẵn sàng chịu tốn kém. Xin các bạn vui lòng chỉ cho!!!!cãm ơn nhiều lắm, lắm....[confused]
User: Hai Lúa
#2 Posted : Wednesday, April 20, 2011 3:45:25 PM(UTC)
Bạn xem trang này chưa? Cần chính xác là bài nào?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: quocanh
#3 Posted : Thursday, April 21, 2011 8:14:44 PM(UTC)
Cám ơn bạn nhiều! Nhưng mình vẩn muốn tìm cho bằng được nốt nhạc. Bạn có cách nào giúp mình được không nhất là bản Sài gòn nhày trở lại.
Cảm ơn bạn! Wao, that is a big fish!
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice