Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
Go to last post Go to first unread
User: TD_624
#1 Posted : Wednesday, April 13, 2011 8:51:55 AM(UTC)
Normalized using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
Using Along Tình Chúa_01 - Như Mai - Khúc Hát Một Loài Hoa
Using Along Tình Chúa_02 - Bruce Đoàn - Tình Chúa
Using Along Tình Chúa_03 - Thu Huyền - Con Nay Trở Về
Using Along Tình Chúa_04 - Tiến Dũng - Tình Yêu Thiên Chúa
Using Along Tình Chúa_05 - Lệ Hằng - Mẹ Đẹp Tươi
Using Along Tình Chúa_06 - Anh Dũng - Lắng Nghe Lời Ngài
Using Along Tình Chúa_07 - Như Mai - Lo Gì
Using Along Tình Chúa_08 - Ca Đoàn Mỹ Tho - Con Thưa Cùng Chúa
Using Along Tình Chúa_09 - Thu Huyền - Chúa Là Con Đường
Using Along Tình Chúa_10 - Bruce Đoàn - Tình Chúa Cao Vời
Using Along Tình Chúa_11 - Lệ Hằn - Xin Tri Ân
Using Along Tình Chúa_12 - Anh Dũng -bỏ Ngày Con Biết Theo Ai
Using Along Tình Chúa_13 - Thu Huyền - Xin Vân
Using Along Tình Chúa_14 - Ca Đoàn Hà Nội - Lời Thiêng
Using Along Tình Chúa_15 - Như Mai - Con Đường Chúa Đã Đi Qua
Using Along Tình Chúa_16 - Tiến Dũng - Con Vẫn Trong Cậy Chúa
Using Along Tình Chúa_17 - Thu Huyền - Dâng Niềm Cãm Mến
Using Along Tình Chúa_18 - Anh Dũng - Tiến Về Mẹ La Vang
Using Along Tình Chúa_19 - Thu Huyền - Dấu Ấn Tình Yêu
Using Along Tình Chúa_20 - Tiến Dũng - Nếu Chúa Là

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:17:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Kara system :
- x32 rack (mixer)
- e845s Wire Mic
- EV ELX115P (speakers)
- Roland KCW1 Sub
=====================================

Anh Cứ Đi Đi
User: tUyET dEn
#2 Posted : Wednesday, April 13, 2011 9:51:00 PM(UTC)
cho xin link ddi TP oi!!!!

...

User: Hai Lúa
#3 Posted : Thursday, April 14, 2011 3:00:32 PM(UTC)
Originally Posted by: tUyET dEn Go to Quoted Post
cho xin link ddi TP oi!!!!

TP post rồi, khi có đáp ứng LGH humz? [sneaky]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Tuyết Thảo
#4 Posted : Thursday, April 14, 2011 7:20:43 PM(UTC)
Originally Posted by: DJ Vcdz Go to Quoted Post
TP post rồi, khi có đáp ứng LGH humz? [sneaky]Co'zzzz !!!!!!!! [laugh] [laugh]
UserPostedImage
User: Nu_B
#5 Posted : Sunday, May 08, 2011 3:15:35 PM(UTC)
U_S_A LV03_01 - Như Mai - Khúc Hát Một Loài Hoa
U_S_A LV03_02 - Bruce Đoàn - Tình Chúa
U_S_A LV03_03 - Thu Huyền - Con Nay Trở Về
U_S_A LV03_04 - Tiến Dũng - Tình Yêu Thiên Chúa
U_S_A LV03_05 - Lệ Hằng - Mẹ Đẹp Tươi
U_S_A LV03_06 - Anh Dũng - Lắng Nghe Lời Ngài
U_S_A LV03_07 - Như Mai - Lo Gì
U_S_A LV03_08 - Ca Đoàn Mỹ Tho - Con Thưa Cùng Chúa
U_S_A LV03_09 - Thu Huyền - Chúa Là Con Đường
U_S_A LV03_10 - Bruce Đoàn - Tình Chúa Cao Vời
U_S_A LV03_11 - Lệ Hằn - Xin Tri Ân
U_S_A LV03_12 - Anh Dũng -bỏ Ngày Con Biết Theo Ai
U_S_A LV03_13 - Thu Huyền - Xin Vân
U_S_A LV03_14 - Ca Đoàn Hà Nội - Lời Thiêng
U_S_A LV03_15 - Như Mai - Con Đường Chúa Đã Đi Qua
U_S_A LV03_16 - Tiến Dũng - Con Vẫn Trong Cậy Chúa
U_S_A LV03_17 - Thu Huyền - Dâng Niềm Cãm Mến
U_S_A LV03_18 - Anh Dũng - Tiến Về Mẹ La Vang
U_S_A LV03_19 - Thu Huyền - Dấu Ấn Tình Yêu
U_S_A LV03_20 - Tiến Dũng - Nếu Chúa Là
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: thehien_Am
#6 Posted : Tuesday, July 12, 2011 11:58:57 AM(UTC)
Cho e hỏi dĩa này là Tính Chúa 1 vậy chắc là có Tình Chúa 2 phải k ????
--------- CHỈ CÓ ĐAM MÊ MỚI HIỂU ĐƯỢC TIẾNG NÓI CỦA ĐAM MÊ ----------
User: Hai Lúa
#7 Posted : Tuesday, July 12, 2011 12:06:46 PM(UTC)
Originally Posted by: Tuyết Thảo Go to Quoted Post
Co'zzzz !!!!!!!! [laugh] [laugh]

Sao không thấy LGHz vậy ta?? [laugh]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: DJTV
#8 Posted : Friday, July 22, 2011 8:52:00 PM(UTC)
Cho mình xin links dĩa nay đi làm ơn. Nếu post rồi thi chỉ dùm ở trang nào.

Cám ơn rất nhiều

DJTV

Kiếm thấy rồi vui quá.

Cám ơn rất nhiều.....

Edited by user Friday, July 22, 2011 10:46:06 PM(UTC)  | Reason: update search

User: beieu
#9 Posted : Monday, July 25, 2011 1:48:28 PM(UTC)
Originally Posted by: DJ Vcdz Go to Quoted Post
Sao không thấy LGHz vậy ta?? [laugh]Em noi co'azzz dzum cho TDz mu`hhzzzz............ anhz kiemzzz TDz LGHz ddizz ........ LMAOzzzzzzzzzz ........... [laugh] [laugh]
User: joejack
#10 Posted : Friday, March 02, 2012 8:51:22 AM(UTC)
Cho minh xin links voi, cam on ban nhieu.
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice