Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 11:24:39 AM(UTC)
mm5269 wrote:
Paris By Night Karaoke 21: Vào Hạ

PBNK 21_01 - Don Hồ & Châu Ngọc Mối Duyên Tình Sâu
PBNK 21_02 - Bảo Hân Thì Thầm Mùa Xuân
PBNK 21_03 - Ý Lan - Đêm Cuối Cùng
PBNK 21_04 - Thanh Phong & Phương Đại - Tôi Trở Về Thành Phố
PBNK 21_05 - Thiên Kim - Sao Không Đến Bên Em
PBNK 21_06 - Hương Lan & Hoài Nam - Mai Lỡ Mình Xa Nhau
PBNK 21_07 - Thế Sơn - Nhớ Nhau Làm Gì
PBNK 21_08 - Song Hằng - Phù Du
PBNK 21_09 - Bảo Ngọc - Nếu Ta Đừng Quen Nhau
PBNK 21_10 - Nguyễn Hưng - Chỉ Riêng Mình Ta
PBNK 21_11 - Như Quỳnh - Vào Hạ
PBNK 21_12 - Thế Sơn - Chuyện Người Đàn Bà Hai Ngàn Năm Trước
PBNK 21_13 - Lưu Bích - Hoài Cảm
PBNK 21_14 - Mỹ Huyền - Nhạt Nắng
PBNK 21_15 - Trúc Lam & Trúc Linh - Đừng Anh Nhé
PBNK 21_16 - Chí Tâm & Hương Lan - (Tân Cổ) Bánh Bông Lan
PBNK 21_17 - Ái Vân - Chiều Phủ Tây Hồ
PBNK 21_18 - Thùy Dương - Điệu Buồn
PBNK 21_19 - Nguyễn Hưng - Nỗi Buồn Sa Mạc
PBNK 21_20 - Hoàng Lan - Khi Đã Yêu

Remember to switch audio on tracks: 02; 03; 06; 08; 17; and 20
Track 20 had some ads attached to the end, cut them off to make it perfect if you want to.

Theo ý kiến của tôi thì chúng ta nên đặt thêm chữ (Tân Cổ) phía trước của các bài tân cổ, để khi Tkaraoke sắp vào danh mục, chúng ta sẽ có các bài tân cổ nằm chung chổ với nhau. Các bạn nghĩ sao?

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:48:18 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: Hai Lúa
#2 Posted : Thursday, February 25, 2010 11:31:02 AM(UTC)
mm5269 wrote:
Theo ý kiến của tôi thì chúng ta nên đặt thêm chữ (Tân Cổ) phía trước của các bài tân cổ, để khi Tkaraoke sắp vào danh mục, chúng ta sẽ có các bài tân cổ nằm chung chổ với nhau. Các bạn nghĩ sao?

Bạn hãy bỏ vào sau tên bài hát. Ví dụ Bánh Bông Lan (Tân Cổ). TKaraoke khi tìm lời nhạc sẽ biết nếu bạn để Tân Cổ sau tên bài hát trong ngoặc đơn.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: theunknown
#3 Posted : Tuesday, November 09, 2010 7:44:40 AM(UTC)
PBNK 21_01 - Don Hồ & Châu Ngọc Mối Duyên Tình Sâu
PBNK 21_02 - Bảo Hân - Thì Thầm Mùa Xuân
PBNK 21_03 - Ý Lan - Đêm Cuối Cùng
PBNK 21_04 - Thanh Phong & Phương Đại - Tôi Trở Về Thành Phố
PBNK 21_05 - Thiên Kim - Sao Không Đến Bên Em
PBNK 21_06 - Hương Lan & Hoài Nam - Mai Lỡ Mình Xa Nhau
PBNK 21_07 - Thế Sơn - Nhớ Nhau Làm Gì
PBNK 21_08 - Song Hằng - Phù Du
PBNK 21_09 - Bảo Ngọc - Nếu Ta Đừng Quen Nhau
PBNK 21_10 - Nguyễn Hưng - Chỉ Riêng Mình Ta
PBNK 21_11 - Như Quỳnh - Vào Hạ
PBNK 21_12 - Thế Sơn - Chuyện Người Đàn Bà Hai Ngàn Năm Trước
PBNK 21_13 - Lưu Bích - Hoài Cảm
PBNK 21_14 - Mỹ Huyền - Nhạt Nắng
PBNK 21_15 - Trúc Lam & Trúc Linh - Đừng Anh Nhé
PBNK 21_16 - Chí Tâm & Hương Lan - (Tân Cổ) Bánh Bông Lan
PBNK 21_17 - Ái Vân - Chiều Phủ Tây Hồ
PBNK 21_18 - Thùy Dương - Điệu Buồn
PBNK 21_19 - Nguyễn Hưng - Nỗi Buồn Sa Mạc
PBNK 21_20 - Hoàng Lan - Khi Đã Yêu

User: thienvan
#4 Posted : Monday, October 19, 2015 11:39:34 PM(UTC)
UserPostedImage

Paris By Night Karaoke 21 "Vào Hạ"
=================================
1. Mối Duyên Tình Sau - Don Hồ & Châu Ngọc
2. Thì Thầm Mùa Xuân - Bảo Hân
3. Đêm Cuối Cùng - Ý Lan
4. Tôi Trở Về Thành Phố - Thanh Phong & Phương Đại
5. Sao Không Đến Bên Em - Thiên Kim
6. Mai Lỡ Mình Xa Nhau - Hương Lan & Hoài Nam
7. Nhớ Nhau Làm Gì - Thế Sơn
8. PHù Du - Song Hằng
9. Nếu Ta Đừng Yêu Nhau - Bảo Ngọc
10. Chỉ Riêng Mình Ta - Nguyễn Hưng
11. Vào Hạ - Như Quỳnh
12. Chuyện Người Đàn Bà Ngàn Năm Trước - Thế Sơn
13. Hoài Cảm - Lưu Bích
14. Nhạt Nắng - Mỹ Huyền
15. Đừng Anh Nhé - Trúc Lam & Trúc Linh
16. Tân cổ "Bánh Bông Lan" - Chí Tâm & Hương Lan
17. Chiều Phủ Tây Hồ - Ái Vân
18. Điệu Buồn - Thùy Dương
19. Nỗi Buồn Sa Mạc - Nguyễn Hưng
20. Khi Đã Yêu - Hoàng Lan

Link Online: Paris By Night Karaoke 21
Xem Thúy Nga Paris By Night, Vân Sơn Online: http://dvdhaingoai.com
Fanpage: https://www.facebook.com/TNParisbynight
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice