Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 11:22:21 AM(UTC)
Paris By Night Karaoke 22: 15th Anniversary Celebration

PBN Karaoke 22_01 - Hợp Ca - Phần Mở Ðầu
PBN Karaoke 22_02 - Thiên Kim - Ðời Em Như Cát Khô
PBN Karaoke 22_03 - Nguyễn Hưng - Con Gái Bây Giờ
PBN Karaoke 22_04 - Khánh Ly - Mưa Hồng
PBN Karaoke 22_05 - Thế Sơn - Xe Ðạp Ơi
PBN Karaoke 22_06 - Ý Lan - Ðừng Lừa Dối Nhau
PBN Karaoke 22_07 - Elvis Phương - Tâm Sự Gửi Về Ðâu
PBN Karaoke 22_08 - Hoàng Lan - Mưa Trên Phố Huế
PBN Karaoke 22_09 - Trúc Lam & Trúc Linh - Ðoá Hoa Ðôi
PBN Karaoke 22_10 - Phương Dung - Biết Ðâu Tìm
PBN Karaoke 22_11 - Thế Sơn - Tóc Em Ðuôi Gà
PBN Karaoke 22_12 - Như Quỳnh - Tàn Nỗi Mong Chờ
PBN Karaoke 22_13 - Lưu Bích - Ðêm Vắng Anh
PBN Karaoke 22_14 - Don Hồ - Tình Yêu Tân Thế Kỷ
PBN Karaoke 22_15 - Nguyễn Hưng & Bảo Ngọc - Café Một Mình
PBN Karaoke 22_16 - Hương Lan - Ai Nhớ Chăng Ai
PBN Karaoke 22_17 - Thế Sơn & Mỹ Huyền - Nghi Ngờ
PBN Karaoke 22_18 - Thuỳ Dương - Chị Tôi
PBN Karaoke 22_19 - Hoài Nam - Lạnh Trọn Ðêm Mưa
PBN Karaoke 22_20 - Ái Vân - Mùa Thu Xa Em
PBN Karaoke 22_21 - Bảo Hân & Phương Vy & Thiên Kim & Mỹ Huyền - Chúc Mừng

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:11:14 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice