Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 11:19:43 AM(UTC)
PBNK 23_01 - Hợp Ca - Phần Mở Đầu
PBNK 23_02 - Như Quỳnh & Thế Sơn - Múc Ánh Trăng Vàng
PBNK 23_03 - Lưu Bích - Niềm Đau Của Cát
PBNK 23_04 - Nguyễn Hưng - Xe Hoa Một Chiếc
PBNK 23_05 - Ý Lan - Đêm Buồn
PBNK 23_06 - Lynda Trang Đài & Tommy Ngô - Em Như Làn Mây
PBNK 23_07 - Elvis Phương - Rồi Một Ngày
PBNK 23_08 - Ái Vân - Mời Lên Hái Đóa Hoa Rừng
PBNK 23_09 - Bùi Thiện & Sơn Ca - Đưa Em Qua Cánh Đồng Vàng
PBNK 23_10 - Thiên Kim & Lynda Trang Đài & Phương Vy - Cái Trâm Em Cài
PBNK 23_11 - Hoàng Lan - Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ
PBNK 23_12 - Khánh Ly - Kinh Chiều
PBNK 23_13 - Don Hồ - Diễm Tình
PBNK 23_14 - Thanh Tuyền - Màu Hoa Thiên Lý
PBNK 23_15 - Thế Sơn - Người Nghệ Sĩ Mù
PBNK 23_16 - Tường Nguyên - Đám Cưới Trên Đường Quê
PBNK 23_17 - Thiên Kim - Lệ Buồn
PBNK 23_18 - Ái Vân & Elvis Phương & Nguyễn Hưng & Hoàng Lan - Liên Khúc Phút Đầu Tiên & Mấy Nhịp Cầu Tre
PBNK 23_19 - Trúc Linh & Trúc Lam - Hình Ảnh Người Em Không Đợi
PBNK 23_20 - Mỹ Huyền - Tôi Nhớ Tên Anh
PBNK 23_21 - Như Quỳnh - Các Anh Về

Các bạn lưu ý:
Những bản nhạc màu Xanh có Vocal nằm trong Audio track 1, cần phải sửa lại dùng TKT. Tất cả các bản nhạc còn lại có Vocal ở audio track 2, or vice versa

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:11:06 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice