Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: longdang
#1 Posted : Tuesday, March 22, 2011 2:32:15 PM(UTC)
HaiDang_01-truong vu-dung nhac chuyen long
HaiDang_02-truong vu-nguoi mang tam su
HaiDang_03-ha vy-gai nha ngheo
HaiDang_04-truong vu-nhung con duong tinh su
HaiDang_05-truong vu-uoc mong khong thanh
HaiDang_06-quan kim thuy-cac anh ve
HaiDang_07-truong vu-linh nghi gi
HaiDang_08-truong vu-dem tinh sau
HaiDang_09-ha vy-giac ngu dau noi
HaiDang_10-truong vu-nguoi linh gia xa que huong
HaiDang_11-truong vu-loi dau nam cho con
HaiDang_12-quan kim thuy&truong vu-ky niem khon nguoi
HaiDang_13-truong vu-xin lam nguoi xa la
HaiDang_14-phi nhung-sau rung
HaiDang_15-truong vu-gia biet sai gon
HaiDang_16-truong vu-trang sang doi thong
HaiDang_17-ha vy-chieu dong que
HaiDang_18-truong vu-loi chinh nhan

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:40:48 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Nu_B
#2 Posted : Tuesday, March 22, 2011 2:38:51 PM(UTC)
Originally Posted by: mydang Go to Quoted Post
HaiDang_01-truong vu-dung nhac chuyen long
HaiDang_02-truong vu-nguoi mang tam su
HaiDang_03-ha vy-gai nha ngheo
HaiDang_04-truong vu-nhung con duong tinh su
HaiDang_05-truong vu-uoc mong khong thanh
HaiDang_06-quan kim thuy-cac anh ve
HaiDang_07-truong vu-linh nghi gi
HaiDang_08-truong vu-dem tinh sau
HaiDang_09-ha vy-giac ngu dau noi
HaiDang_10-truong vu-nguoi linh gia xa que huong
HaiDang_11-truong vu-loi dau nam cho con
HaiDang_12-quan kim thuy&truong vu-ky niem khon nguoi
HaiDang_13-truong vu-xin lam nguoi xa la
HaiDang_14-phi nhung-sau rung
HaiDang_15-truong vu-gia biet sai gon
HaiDang_16-truong vu-trang sang doi thong
HaiDang_17-ha vy-chieu dong que
HaiDang_18-truong vu-loi chinh nhan

Is This Hai Dang 17 DVD?
[mad]
We do have the song list for Phuong Hoang 17 already
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: Donvy
#3 Posted : Wednesday, June 12, 2013 11:27:24 AM(UTC)
DV mới check và edit lại cho đúng

Phượng Hoàng Karaoke 17 - Người Mang Tâm Sự


PHK 17_01 - Trường Vũ - Đừng Nhắc Chuyện Lòng
PHK 17_02 - Trường Vũ - Người Mang Tâm Sự
PHK 17_03 - Hạ Vy - Gái Nhà Nghèo
PHK 17_04 - Trường Vũ - Những Con Đường Tình Sử
PHK 17_05 - Trường Vũ - Ước Mộng Không Thành
PHK 17_06 - Quan Kim Thủy - Các Anh Về
PHK 17_07 - Trường Vũ - Lính Nghĩ Gì
PHK 17_08 - Trường Vũ - Đêm Trên Đỉnh Sầu
PHK 17_09 - Hạ Vy - Giấc Ngủ Đầu Nôi
PHK 17_10 - Trường Vũ - Người Lính Già Xa Quê Hương
PHK 17_11 - Trường Vũ - Lời Đầu Năm Cho Con
PHK 17_12 - Quan Kim Thủy &Trường Vũ - Kỷ Niệm Khôn Nguôi
PHK 17_13 - Trường Vũ - Xin Làm Người Xa Lạ
PHK 17_14 - Phi Nhung - Sầu Rưng
PHK 17_15 - Trường Vũ - Giã Biệt SàiGòn
PHK 17_16 - Trường Vũ - Trăng Sáng Đồi Thông
PHK 17_17 - Hạ Vy - Chiều Đồng Quê
PHK 17_18 - Trường Vũ - Lời Chinh Nhân
Ai nhanh hon
User: Duy 13
#4 Posted : Sunday, September 08, 2013 2:37:56 PM(UTC)
cam on ban
User: windflower
#5 Posted : Sunday, September 08, 2013 11:05:41 PM(UTC)
Hình như Chiều đồng quê là song ca với Thái châu ,ai có check lại giúp mình thanks
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice