Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: longdang
#1 Posted : Sunday, March 20, 2011 12:35:51 PM(UTC)
HD_PHUONG HOANG12_01 - Truong Vu - ngheo
HD_PHUONG HOANG12_02 - Truong Vu - chi toi II
HD_PHUONG HOANG12_03 - phi nhung- mien trung thuong nho
HD_PHUONG HOANG12_04 - Truong Vu - so tinh ta dang do
HD_PHUONG HOANG12_05 - Truong Vu - lan va diep
HD_PHUONG HOANG12_06 - Phi Nhung - thuong ai mat doi mat cho
HD_PHUONG HOANG12_07 - Truong Vu - chuyen xe lam chieu
HD_PHUONG HOANG12_08 - Truong Vu - phuong sai gon
HD_PHUONG HOANG12_09 - Phi Nhung - tren giong song nho
HD_PHUONG HOANG12_10 - Truong Vu - tieng hat chim da da
HD_PHUONG HOANG12_11 - Truong Vu - hat nua di em
HD_PHUONG HOANG12_12 - Phi Nhung - suong trang mien que ngoai
HD_PHUONG HOANG12_13 - Truong Vu - giet nguoi anh yeu
HD_PHUONG HOANG12_14 - Truong Vu - tu do em buon
HD_PHUONG HOANG12_15 - Phi Nhung - moi anh ve tham que em
HD_PHUONG HOANG12_16 - truong vu - chuyen nguoi con gai hai sim
HD_PHUONG HOANG12_17 - phi nhung - do doc
HD_PHUONG HOANG12_18 - Truong Vu - tam su voi em

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:41:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Hoang Dung
#2 Posted : Wednesday, April 27, 2011 10:55:30 AM(UTC)
PHK 12_01 - Trường Vũ - Nghèo
PHK 12_02 - Trường Vũ - Chị Tôi 2
PHK 12_03 - Phi Nhung - Miển Trung Thương Nhớ
PHK 12_04 - Trường Vũ - Sợ Tình Ta Dang Dở
PHK 12_05 - Trường Vũ - Lan Và Điệp
PHK 12_06 - Phi Nhung - Thương Ai Mắt Đối Mắt Chờ
PHK 12_07 - Trường Vũ - Chuyến Xe Lam Chiều
PHK 12_08 - Trường Vũ - Phượng Sài Gòn
PHK 12_09 - Phi Nhung - Trên Dòng Sông Nhỏ
PHK 12_10 - Trường Vũ - Tiếng Hát Chim Đa Đa
PHK 12_11 - Trường Vũ - Hát Nữa Đi Em
PHK 12_12 - Phi Nhung - Sương Trắng Miền Quê Ngoại
PHK 12_13 - Trường Vũ- Giết Người Anh Yêu
PHK 12_14 - Trường Vũ - Từ Đó Em Buồn
PHK 12_15 - Phi Nhung - Mời Anh Về Thăm Quê Em
PHK 12_16 - Trường Vũ - Chuyện Người Con Gái Hái sim
PHK 12_17 - Phi Nhung - Đò Dốc
PHK 12_18 - Trường Vũ - Tâm Sự Với Em

Edited by user Wednesday, April 27, 2011 10:59:59 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: nguyenhp
#3 Posted : Saturday, May 07, 2011 5:20:28 AM(UTC)
cam on nhuie
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice