Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: longdang
#1 Posted : Sunday, March 20, 2011 11:45:22 AM(UTC)
HD_PHUONG HOANG13_01 - Truong Vu - tam su nguoi hat bai que huong
HD_PHUONG HOANG13_02 - Truong Vu - nua dem ngoai pho
HD_PHUONG HOANG13_03 - phi nhung- ky niem chung minh
HD_PHUONG HOANG13_04 - Truong Vu - em gai ta mi
HD_PHUONG HOANG13_05 - Truong Vu - nhung chieu khong co em
HD_PHUONG HOANG13_06 - Phi Nhung - huong toc ma non
HD_PHUONG HOANG13_07 - Truong Vu - thuong han
HD_PHUONG HOANG13_08 - Truong Vu - ve goi tieng he
HD_PHUONG HOANG13_09 - Phi Nhung - giot le tinh
HD_PHUONG HOANG13_10 - Truong Vu - tuy ca
HD_PHUONG HOANG13_11 - Truong Vu - chieu tay do
HD_PHUONG HOANG13_12 - Phi Nhung - con do que huong
HD_PHUONG HOANG13_13 - Truong Vu - tinh van mong cho
HD_PHUONG HOANG13_14 - Truong Vu - ly ruou tuong phung
HD_PHUONG HOANG13_15 - Phi Nhung - phan gai thuyen quyen
HD_PHUONG HOANG13_16 - hoai nam - thu tinh cuoi mua thu
HD_PHUONG HOANG13_17 - Truong Vu - hoa trang thoi cai tren ao tim
HD_PHUONG HOANG13_18 - Truong Vu - xa nguoi yeu

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:40:55 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Dĩ Vãng Buồn
#2 Posted : Sunday, March 20, 2011 12:11:11 PM(UTC)
Phượng Hoàng 13_01 - Trường Vũ - Tâm Sự Người Hát Bài Quê Hương
Phượng Hoàng 13_02 - Trường Vũ - Nữa Đêm Ngoài Phố
Phượng Hoàng 13_03 - Phi Nhung- Kỹ Niệm Chúng Mình
Phượng Hoàng 13_04 - Trường Vũ - Em Gái Trà Mi
Phượng Hoàng 13_05 - Trường Vũ - Những Chiều Không Có Em
Phượng Hoàng 13_06 - Phi Nhung - Hương Tóc Mạ Non
Phượng Hoàng 13_07 - Trường Vũ - Thương Hận
Phượng Hoàng 13_08 - Trường Vũ - Ve Gọi Tiếng Hè
Phượng Hoàng 13_09 - Phi Nhung - Giọt Lệ Tình
Phượng Hoàng 13_10 - Trường Vũ - Túy Ca
Phượng Hoàng 13_11 - Trường Vũ - Chiều Tây Đô
Phượng Hoàng 13_12 - Phi Nhung - Con Đò Quê Hương
Phượng Hoàng 13_13 - Trường Vũ - Tình Vẫn Mong Chờ
Phượng Hoàng 13_14 - Trường Vũ - Ly Rượu Tương Phùng
Phượng Hoàng 13_15 - Phi Nhung - Phận Gái Thuyền Quyên
Phượng Hoàng 13_16 - Hoài Nam - Thư Tình Cuối Mùa Thu
Phượng Hoàng 13_17 - Trường Vũ - Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím
Phượng Hoàng 13_18 - Trường Vũ - Xa Người Yêu
User: truongphixp
#3 Posted : Saturday, April 16, 2011 11:42:14 PM(UTC)
em qua bên trang kia chưa thấy có Link Phượng Hoàng 13, bác cho em xin bài Nửa Đêm Ngoài Phố - Trường Vũ nhé. bài số 2
User: long5
#4 Posted : Tuesday, November 08, 2011 1:18:57 PM(UTC)
Cam on ban Nhieu Nhe
User: long5
#5 Posted : Tuesday, November 08, 2011 1:19:26 PM(UTC)
Cam on ban nhieu nhe
User: trandang
#6 Posted : Tuesday, January 31, 2012 11:59:34 PM(UTC)
Tôi mới gia nhập .chỉ cho cách Download nhạc Karaoke (2tracks) trong list
User: tkaraokeuser
#7 Posted : Thursday, April 12, 2012 3:07:03 PM(UTC)
Anh chị em nào có DVD này nếu có lòng và có thể xin upload lên giùm mọi người nhé :) Xin cảm ơn rất nhiều... :)
User: Hai Lúa
#8 Posted : Thursday, October 25, 2012 3:07:40 AM(UTC)
Originally Posted by: Dĩ Vãng Buồn Go to Quoted Post
Phượng Hoàng 13_01 - Trường Vũ - Tâm Sự Người Hát Bài Quê Hương
Phượng Hoàng 13_02 - Trường Vũ - Nữa Đêm Ngoài Phố
Phượng Hoàng 13_03 - Phi Nhung- Kỹ Niệm Chúng Mình
Phượng Hoàng 13_04 - Trường Vũ - Em Gái Trà Mi
Phượng Hoàng 13_05 - Trường Vũ - Những Chiều Không Có Em
Phượng Hoàng 13_06 - Phi Nhung - Hương Tóc Mạ Non
Phượng Hoàng 13_07 - Trường Vũ - Thương Hận
Phượng Hoàng 13_08 - Trường Vũ - Ve Gọi Tiếng Hè
Phượng Hoàng 13_09 - Phi Nhung - Giọt Lệ Tình
Phượng Hoàng 13_10 - Trường Vũ - Túy Ca
Phượng Hoàng 13_11 - Trường Vũ - Chiều Tây Đô
Phượng Hoàng 13_12 - Phi Nhung - Con Đò Quê Hương
Phượng Hoàng 13_13 - Trường Vũ - Tình Vẫn Mong Chờ
Phượng Hoàng 13_14 - Trường Vũ - Ly Rượu Tương Phùng
Phượng Hoàng 13_15 - Phi Nhung - Phận Gái Thuyền Quyên
Phượng Hoàng 13_16 - Hoài Nam - Thư Tình Cuối Mùa Thu
Phượng Hoàng 13_17 - Trường Vũ - Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím
Phượng Hoàng 13_18 - Trường Vũ - Xa Người Yêu

Confirmed 100% lyrics coverage using Live server [thumbup]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: qchungs
#9 Posted : Saturday, January 05, 2013 10:58:02 PM(UTC)
Cam on ban nhieu nhe
User: June La
#10 Posted : Monday, April 15, 2013 8:57:36 AM(UTC)
cam on ban nhieu nhe
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice