Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages<12
Options
Go to last post Go to first unread
User: Tuyết Thảo
#11 Posted : Thursday, June 30, 2011 4:24:32 PM(UTC)
Originally Posted by: DJ Vcdz Go to Quoted Post
La` saozz?? It ish truezzzz, humz tin hỏi TDz á....... [laugh][laugh]FINDz both of U on my BANz listzzzzzzz!!!!!!!!!!!! [sneaky] [sneaky]
UserPostedImage
User: Hai Lúa
#12 Posted : Thursday, June 30, 2011 4:42:47 PM(UTC)
Originally Posted by: Tuyết Thảo Go to Quoted Post
FINDz both of U on my BANz listzzzzzzz!!!!!!!!!!!! [sneaky] [sneaky]

[scared]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
2 Pages<12
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice