Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: tinlan61
#1 Posted : Tuesday, March 08, 2011 10:17:18 PM(UTC)
Các bạn ơi!
Tôi vừa gia nhập Tkaraoke.
Xin làm ơn cho tôi list những bài hát dưới đây (nếu có).Cám ơn bạn nhiều lắm.
1. 5 in 1_DVD_ 1.1 Ca Khuc Hat Ve Cha Me img 48
2. 5 in 1_DVD_ 2.1 Happy Weđing img 51
3. 5 in 1_DVD_ 3.1 Tam Ca Tru Tinh (MQ&TV&NS) img 50
4. Asian: 4.1 Xuan cua me img 01
5. Bien chieu : 5.1 Ru lai cau ho img 37
6. Blue Ocean Music_ 6.1 Khi Đã Yêu_Tân Cổ img 11
7. Ca Dao Productions 16_ 7.1 Điệu Hò Phu Thê img 30
8. Calvin ME 10_ 8.1 Nhung Tinh Khuc VN Hai Ngoai chon loc img 14
9. Duy Manh: 9.1 Loi sam hoi cua ke hap hoi
10. Eagle Production: 10.1 EG 09_DVD DEM CO DON (2)- hãy để mưa rơi img 08
10.2 EGK_DVD_Nhac Tien Chien 2 img 44
10.3 EGK_DVD_Tien chien 3 img 43
10.4 EGK_DVD17_Con mo hoang duong img 52
11. Huong Que Productions: 11.1 HQD_DVD_04_Da vu tinh he img 49
12.Image Music: 12.1 IMK_DVD_Nhac tien chien 1 img 46
13. KD Productions: 13.1 KD Productions_Tan co vol 6_Trong vang img 74
13.2 KD Production_Tan co_hoa hong mua xuan
14. Kim Loi: 14.1 Kim Loi INC_Top hit 36_Em da yeu (2) img 7
14.2 KL_DVD_Nhung tinh khuc vuot thoi gian 5 img 55
14.3 KL_DVD_Tinh Xuan (2) img 71
14.4 KL_DVD_Top Hit 35_Lan song xanh (1) img 25-2
14.5 KL_DVD_Top Hit2_Cam Ly_Pho Hoa img 33
14.6 KL_DVD_Top Hit 07­_Ban Toi img 111
14.7 KL_DVD_Top Hit 08_Xin dung trach Da Da img 06
14.8 KL_DVD_Top Hit 09_Mat dang tinh yeu (2) img 10
14.9 KL_DVD_Top Hit 14_ Mot Thoang VN (2) img 81
14.10 KL_DVD_Top Hit 15_Tinh oi xin ngu yen (2) img 02
14.11 KL_DVD_Top Hit 17_Trai tim ben le (2) img 03
14.12 KL_DVD_Top Hit 18_Tinh ca dang me (2) img 05
14.13 KL_DVD_Top Hit 31_Bac Tinh_Ngoc Son img 40
14.14 KL_DVD_Top Hit 39 (2)
14.15 KL_DVD_Nhung tinh khuc vuot thoi gian 3 img 54
15. Lang Van (Tan Co): 15.1 Lang Van 50_Tan co 2_Chiec ao ba ba
15.2 LV_DVD_Tan co 04_Em qua ben bac img 12
16. Love Music_ 16.1 Trong vang:
17. Lua Viet: 17.1 DVD 02_Dem nho Saigon img 25
18. May Productions: 18.1 MAY_DVD_10 nam ao tim (2) img 80
18.2 MAY_DVD_Hoang hon mau tim (2) img 70
19. MTV 19.1 MTD_DVD_Chong xa_Noi Buon Chim Sao img 39
19.2 MTD_DVD_Loi cua gio ru phong img 57
19.3 MTD_DVD_Trai tim ben le img 53
19.4 The golden collection vol 1 (Chinese & Viet lyrics)
20. MTV Live_ 20.1 Quang Dung_Anh se den… img 17
21. My Love 21.1 DVD-Quang Linh bat hu 1 img 63
21.2 DVD-Quang Linh bat hu 2
22. Nang Ha Music: 22.1 Trau oi & xin dung trach da da
23. New Castle_ 23.1 Giang Sinh & Xuan dac biet
24. Nhac Tre Productions_ 24.1 Xuan Dac Biet img 501
25. Nhung tinh khuc tien chien_phoi pha 25.1 Nhung tinh khuc tien chien_phoi pha img 41
26. Panasia Productions 8_ 26.1 Ta chang con ai
27. Phuong Hoang: 27.1 PHK_DVD16_Nguoi Tinh_Meo Hoang img 47
27.2 Phuong Hoang 6_Tam su Nguoi Thuong Binh img 29
27.3 Phuong Hoang 11_Ngay Tro Ve img 31
28. Quang Dung 28.1 Quang Dung_Mot Nguoi Di, Mot Nguoi Quen
28.2 Quang Dung_Mot Nghe Si, Mot Tieng Hat
29. Sai Gon Music_ 29.1 Nhung Tinh Khuc Vuot Thoi Gian 2 img 26
30. Sai Gon Production 2_ 30.1 Huu Duyen Thien Ly Ngo img 13
31. Song Que Music: 31.1 SQ 02_DVD_Xin lam nguoi hat rong img 06 (2)
32. Thanh Hang Productions_ 32.1 Tuong Tu Nang Ca Si (Tan Co) img 75
33. The Best Og French Music: 33.1 Vol 1
33.2 Vol 2
33.3 Vol 3
34. Tinh: 19_ 34.1 De Lai Don Coi
35. Tre Productions: 35.1 Cam Ly_Em se la nguoi ra di
36. Van Son Entertainment: 36.1 VS 04_Dem giot sau roi img 59
36.2 VS 07_Dan & Day img 32
36.3 VS 08_Tha Giet Nguoi Yeu img 58
36.4 VS 15_Tha giet ngoi yeu
36.5 VS 19_Trai Tim Van Con Yeu
36.6 VS 25_Tinh Mai Cach Xa & Xin Em Dung Noi
36.7 VS 05_Nu cuoi chua cay img 42
36.8 VS 10_Sao van con yeu img 56
36.9 VS 18_Mai khong tro ve img 45
36.10 VS_Hai_Nhung bai hat…vui nhat img 71
36.11 VS_The best of Tam Doan
36.12 VS_Vẫn Mong Em Bên Anh img 510
37. Vi Vi Productions: 37.1 Quang Dung_Chuyen Cua Toi img 11 (2)
38. Xuan Moi Music_ 38.1 Xuan Chon Loc
39. Youth Entertainment: 39.1 Chuyen doi_Doi Phong Ba
39.2 DVD64_Mot Vong Trai Dat
39.3 Youth Entertainment 49_Song Ca Tuyen Chon_Duong Ai Nay Di img 23
39.4 Youth Entertainment_Quang Dung_Mot Doi Van Nho img 31
User: doitinan
#2 Posted : Thursday, August 25, 2011 2:07:57 PM(UTC)
Originally Posted by: tinlan61 Go to Quoted Post
Các bạn ơi!
Tôi vừa gia nhập Tkaraoke.
Xin làm ơn cho tôi list những bài hát dưới đây (nếu có).Cám ơn bạn nhiều lắm.
1. 5 in 1_DVD_ 1.1 Ca Khuc Hat Ve Cha Me img 48
2. 5 in 1_DVD_ 2.1 Happy Weđing img 51
3. 5 in 1_DVD_ 3.1 Tam Ca Tru Tinh (MQ&TV&NS) img 50
4. Asian: 4.1 Xuan cua me img 01
5. Bien chieu : 5.1 Ru lai cau ho img 37
6. Blue Ocean Music_ 6.1 Khi Đã Yêu_Tân Cổ img 11
7. Ca Dao Productions 16_ 7.1 Điệu Hò Phu Thê img 30
8. Calvin ME 10_ 8.1 Nhung Tinh Khuc VN Hai Ngoai chon loc img 14
9. Duy Manh: 9.1 Loi sam hoi cua ke hap hoi
10. Eagle Production: 10.1 EG 09_DVD DEM CO DON (2)- hãy để mưa rơi img 08
10.2 EGK_DVD_Nhac Tien Chien 2 img 44
10.3 EGK_DVD_Tien chien 3 img 43
10.4 EGK_DVD17_Con mo hoang duong img 52
11. Huong Que Productions: 11.1 HQD_DVD_04_Da vu tinh he img 49
12.Image Music: 12.1 IMK_DVD_Nhac tien chien 1 img 46
13. KD Productions: 13.1 KD Productions_Tan co vol 6_Trong vang img 74
13.2 KD Production_Tan co_hoa hong mua xuan
14. Kim Loi: 14.1 Kim Loi INC_Top hit 36_Em da yeu (2) img 7
14.2 KL_DVD_Nhung tinh khuc vuot thoi gian 5 img 55
14.3 KL_DVD_Tinh Xuan (2) img 71
14.4 KL_DVD_Top Hit 35_Lan song xanh (1) img 25-2
14.5 KL_DVD_Top Hit2_Cam Ly_Pho Hoa img 33
14.6 KL_DVD_Top Hit 07­_Ban Toi img 111
14.7 KL_DVD_Top Hit 08_Xin dung trach Da Da img 06
14.8 KL_DVD_Top Hit 09_Mat dang tinh yeu (2) img 10
14.9 KL_DVD_Top Hit 14_ Mot Thoang VN (2) img 81
14.10 KL_DVD_Top Hit 15_Tinh oi xin ngu yen (2) img 02
14.11 KL_DVD_Top Hit 17_Trai tim ben le (2) img 03
14.12 KL_DVD_Top Hit 18_Tinh ca dang me (2) img 05
14.13 KL_DVD_Top Hit 31_Bac Tinh_Ngoc Son img 40
14.14 KL_DVD_Top Hit 39 (2)
14.15 KL_DVD_Nhung tinh khuc vuot thoi gian 3 img 54
15. Lang Van (Tan Co): 15.1 Lang Van 50_Tan co 2_Chiec ao ba ba
15.2 LV_DVD_Tan co 04_Em qua ben bac img 12
16. Love Music_ 16.1 Trong vang:
17. Lua Viet: 17.1 DVD 02_Dem nho Saigon img 25
18. May Productions: 18.1 MAY_DVD_10 nam ao tim (2) img 80
18.2 MAY_DVD_Hoang hon mau tim (2) img 70
19. MTV 19.1 MTD_DVD_Chong xa_Noi Buon Chim Sao img 39
19.2 MTD_DVD_Loi cua gio ru phong img 57
19.3 MTD_DVD_Trai tim ben le img 53
19.4 The golden collection vol 1 (Chinese & Viet lyrics)
20. MTV Live_ 20.1 Quang Dung_Anh se den… img 17
21. My Love 21.1 DVD-Quang Linh bat hu 1 img 63
21.2 DVD-Quang Linh bat hu 2
22. Nang Ha Music: 22.1 Trau oi & xin dung trach da da
23. New Castle_ 23.1 Giang Sinh & Xuan dac biet
24. Nhac Tre Productions_ 24.1 Xuan Dac Biet img 501
25. Nhung tinh khuc tien chien_phoi pha 25.1 Nhung tinh khuc tien chien_phoi pha img 41
26. Panasia Productions 8_ 26.1 Ta chang con ai
27. Phuong Hoang: 27.1 PHK_DVD16_Nguoi Tinh_Meo Hoang img 47
27.2 Phuong Hoang 6_Tam su Nguoi Thuong Binh img 29
27.3 Phuong Hoang 11_Ngay Tro Ve img 31
28. Quang Dung 28.1 Quang Dung_Mot Nguoi Di, Mot Nguoi Quen
28.2 Quang Dung_Mot Nghe Si, Mot Tieng Hat
29. Sai Gon Music_ 29.1 Nhung Tinh Khuc Vuot Thoi Gian 2 img 26
30. Sai Gon Production 2_ 30.1 Huu Duyen Thien Ly Ngo img 13
31. Song Que Music: 31.1 SQ 02_DVD_Xin lam nguoi hat rong img 06 (2)
32. Thanh Hang Productions_ 32.1 Tuong Tu Nang Ca Si (Tan Co) img 75
33. The Best Og French Music: 33.1 Vol 1
33.2 Vol 2
33.3 Vol 3
34. Tinh: 19_ 34.1 De Lai Don Coi
35. Tre Productions: 35.1 Cam Ly_Em se la nguoi ra di
36. Van Son Entertainment: 36.1 VS 04_Dem giot sau roi img 59
36.2 VS 07_Dan & Day img 32
36.3 VS 08_Tha Giet Nguoi Yeu img 58
36.4 VS 15_Tha giet ngoi yeu
36.5 VS 19_Trai Tim Van Con Yeu
36.6 VS 25_Tinh Mai Cach Xa & Xin Em Dung Noi
36.7 VS 05_Nu cuoi chua cay img 42
36.8 VS 10_Sao van con yeu img 56
36.9 VS 18_Mai khong tro ve img 45
36.10 VS_Hai_Nhung bai hat…vui nhat img 71
36.11 VS_The best of Tam Doan
36.12 VS_Vẫn Mong Em Bên Anh img 510
37. Vi Vi Productions: 37.1 Quang Dung_Chuyen Cua Toi img 11 (2)

Minh can The Best of Quang Linh songs list
thanks
38. Xuan Moi Music_ 38.1 Xuan Chon Loc
39. Youth Entertainment: 39.1 Chuyen doi_Doi Phong Ba
39.2 DVD64_Mot Vong Trai Dat
39.3 Youth Entertainment 49_Song Ca Tuyen Chon_Duong Ai Nay Di img 23
39.4 Youth Entertainment_Quang Dung_Mot Doi Van Nho img 31

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice