Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

3 Pages<123
Options
Go to last post Go to first unread
User: duonghero
#21 Posted : Friday, January 18, 2013 9:03:19 PM(UTC)
Cám ơn bạn nhiều lắm!!!!!!!!!
User: cucbovien040910
#22 Posted : Sunday, January 20, 2013 6:34:01 AM(UTC)
ước gì có link down nhỉ? mấy bài liên khúc tình đầu này khá là hay! với 2 liên khúc rumba trong liên khúc cho em cũng hay và hình như là cũng có ra karaoke![crying]
User: duonghero
#23 Posted : Sunday, January 20, 2013 7:04:09 AM(UTC)
Originally Posted by: Gada Go to Quoted Post
Do not quote posts with hidden links!
Bạn không được trích dẫn bài viết có download links!

User: duonghero
#24 Posted : Tuesday, March 05, 2013 8:44:42 PM(UTC)
Cảm ơn bạn nhiều lắm, nhưng đã quá lâu nên die rồi. Bạn có thể làm ơn post lại không?
User: duonghero
#25 Posted : Tuesday, March 05, 2013 8:46:39 PM(UTC)
Originally Posted by: Gada Go to Quoted Post
Do not quote posts with hidden links!
Bạn không được trích dẫn bài viết có download links!

User: duonghero
#26 Posted : Tuesday, March 05, 2013 8:49:28 PM(UTC)
Originally Posted by: Gada Go to Quoted Post
Do not quote posts with hidden links!
Bạn không được trích dẫn bài viết có download links!

Bạn ơi cảm ơn bạn nhiều bạn có thể up lại được ko? Lâu rồi nên link đã die
User: Cỏ Trắng
#27 Posted : Monday, November 10, 2014 1:24:38 AM(UTC)
NDBD Gold 26_01 - Elvis Phương & Hương Lan & Ngọc Bích & Anh Sơn - Liên Khúc Tình Đầu 1
NDBD Gold 26_02 - Elvis Phương & Hương Lan & Ngọc Bích & Anh Sơn - Liên Khúc Tình Đầu 2
NDBD Gold 26_03 - Hương Lan - Bài Ca Dao Đầu Đời
NDBD Gold 26_04 - Tuấn Vũ - Bốn Màu Áo
NDBD Gold 26_05 - Hương Lan - Tình Xa Tình Gần
NDBD Gold 26_06 - Tuấn Vũ - Ru Con Thuyền Mộng
NDBD Gold 26_07 - Hương Lan - Hương Bâng Khuâng
NDBD Gold 26_08 - Elvis Phương & Hương Lan & Ngọc Bích & Anh Sơn - Liên Khúc Tình Đầu 3
NDBD Gold 26_09 - Elvis Phương & Hương Lan & Ngọc Bích & Anh Sơn - Liên Khúc Tình Đầu 4
NDBD Gold 26_10 - Trung Dũng - Tình Yêu Đến Trong Giã Từ
NDBD Gold 26_11 - Tuấn Vũ - Lặng Thầm
NDBD Gold 26_12 - Hương Lan - Huỳnh Hương
NDBD Gold 26_13 - Tuấn Vũ - Bài Ca Của Chúng Mình
NDBD Gold 26_14 - Hương Lan - Em Không Còn Yêu Ai
Ngọn cỏ dại ven đường anh có thấy?
Mỗi chiều về ngóng đợi bướt chân anh
Người ta mơn mỡn tươi xanh
Còn em xấu số nên đành nín câm.
User: nguyen van luyen
#28 Posted : Friday, December 05, 2014 2:56:33 AM(UTC)
cảm ơn bạn nhiều lắm

Users browsing this topic
Guest
3 Pages<123
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice