Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 11:06:10 AM(UTC)
Paris By Night Karaoke 39: Cây Ða Bến Cũ

PBN Karaoke 39_01 - Thiên Kim - Trở Về
PBN Karaoke 39_02 - Như Quỳnh & Thế Sơn - Lúa Mùa Duyên Thắm
PBN Karaoke 39_03 - Khánh Ly - Căn Nhà Xưa
PBN Karaoke 39_04 - Nguyễn Hưng - Ai Về Sông Tương
PBN Karaoke 39_05 - Anh Dũng - Bến Xuân
PBN Karaoke 39_06 - Phi Nhung - Nỗi Buồn Chim Sáo
PBN Karaoke 39_07 - Hoàng Lan - Người Đẹp Bình Dương
PBN Karaoke 39_08 - Lynda Trang Đài & Tommy Ngô - Lối Về Xóm Nhỏ
PBN Karaoke 39_09 - Trường Vũ - Điều Có Thật
PBN Karaoke 39_10 - Phương Diễm Hạnh - Nếu Biết Tôi Lấy Chồng
PBN Karaoke 39_11 - Thế Sơn - Nắng Chiều
PBN Karaoke 39_12 - Tường Nguyên - Huyền Thoại Ngũ Hành Sơn
PBN Karaoke 39_13 - Lưu Bích - Chuyển Bến
PBN Karaoke 39_14 - Như Quỳnh - Làng Tôi
PBN Karaoke 39_15 - Trúc Lam & Trúc Linh & Loan Châu - Nếu Anh Về Bên Em
PBN Karaoke 39_16 - Mạnh Quỳnh - Câu Hát Tình Quê
PBN Karaoke 39_17 - Mỹ Huyền - Gái Nhà Nghèo
PBN Karaoke 39_18 - Tuấn Ngọc - Dưới Giàn Hoa Cũ
PBN Karaoke 39_19 - Loan Châu - Dưới Bóng Tre Làng
PBN Karaoke 39_20 - Đặng Trường Phát - Ru Nửa Vầng Trăng
PBN Karaoke 39_21 - Ý Lan - Biệt Ly
PBN Karaoke 39_22 - Như Quỳnh & Thiên Kim & Phi Nhung & Đoàn Thanh Niên Phật Tử Chùa Việt Nam Toronto - Hội Trùng Dương

Edited by moderator Saturday, March 15, 2014 8:35:53 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: theunknown
#2 Posted : Tuesday, November 09, 2010 6:46:47 AM(UTC)
PBN Karaoke 39_01 - Thiên Kim - Trở Về
PBN Karaoke 39_02 - Như Quỳnh & Thế Sơn - Lúa Mùa Duyên Thắm
PBN Karaoke 39_03 - Khánh Ly - Căn Nhà Xưa
PBN Karaoke 39_04 - Nguyễn Hưng - Ai Về Sông Tương
PBN Karaoke 39_05 - Anh Dũng - Bến Xuân
PBN Karaoke 39_06 - Phi Nhung - Nỗi Buồn Chim Sáo
PBN Karaoke 39_07 - Hoàng Lan - Người Đẹp Bình Dương
PBN Karaoke 39_08 - Lynda Trang Đài & Tommy Ngô - Lối Về Xóm Nhỏ
PBN Karaoke 39_09 - Trường Vũ - Điều Có Thật
PBN Karaoke 39_10 - Phương Diềm Hạnh - Nếu Biết Tôi Lấy Chồng
PBN Karaoke 39_11 - Thế Sơn - Nắng Chiều
PBN Karaoke 39_12 - Tường Nguyên - Huyền Thoại Ngũ Hành Sơn
PBN Karaoke 39_13 - Lưu Bích - Chuyển Bến
PBN Karaoke 39_14 - Như Quỳnh - Làng Tôi
PBN Karaoke 39_15 - Trúc Lam & Trúc Linh & Loan Châu - Nếu Anh Về Bên Em
PBN Karaoke 39_16 - Mạnh Quỳnh - Câu Hát Tình Quê
PBN Karaoke 39_17 - Mỹ Huyền - Gái Nhà Nghèo
PBN Karaoke 39_18 - Tuấn Ngọc - Dưới Giàn Hoa Cũ
PBN Karaoke 39_19 - Loan Châu - Dưới Bóng Tre Làng
PBN Karaoke 39_20 - Đặng Trường Phát - Ru Nữa Vần Trăng
PBN Karaoke 39_21 - Ý Lan - Biệt Ly
PBN Karaoke 39_22 - Như Quỳnh & Thiên Kim & Phi Nhung - Hội Trùng Dương


Edited by user Tuesday, November 09, 2010 6:56:59 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: ptran3014
#3 Posted : Saturday, March 15, 2014 8:18:56 PM(UTC)
PBNK 39_01 - Thiên Kim - Trở Về
PBNK 39_02 - Như Quỳnh & Thế Sơn - Lúa Mùa Duyên Thắm
PBNK 39_03 - Khánh Ly - Căn Nhà Xưa
PBNK 39_04 - Nguyễn Hưng - Ai Về Sông Tương
PBNK 39_05 - Anh Dũng - Bến Xuân
PBNK 39_06 - Phi Nhung - Nỗi Buồn Chim Sáo
PBNK 39_07 - Hoàng Lan - Người Đẹp Bình Dương
PBNK 39_08 - Lynda Trang Đài & Tommy Ngô - Lối Về Xóm Nhỏ
PBNK 39_09 - Trường Vũ - Điều Có Thật
PBNK 39_10 - Phương Diễm Hạnh - Nếu Biết Tôi Lấy Chồng
PBNK 39_11 - Thế Sơn - Nắng Chiều
PBNK 39_12 - Tường Nguyên - Huyền Thoại Ngũ Hành Sơn
PBNK 39_13 - Lưu Bích - Chuyển Bến
PBNK 39_14 - Như Quỳnh - Làng Tôi
PBNK 39_15 - Trúc Lam & Trúc Linh & Loan Châu - Nếu Anh Về Bên Em
PBNK 39_16 - Mạnh Quỳnh - Câu Hát Tình Quê
PBNK 39_17 - Mỹ Huyền - Gái Nhà Nghèo
PBNK 39_18 - Tuấn Ngọc - Dưới Giàn Hoa Cũ
PBNK 39_19 - Loan Châu - Dưới Bóng Tre Làng
PBNK 39_20 - Đặng Trường Phát - Ru Nửa Vầng Trăng
PBNK 39_21 - Ý Lan - Biệt Ly
PBNK 39_22 - Như Quỳnh & Thiên Kim & Phi Nhung - Hội Trùng Dương
User: thienvan
#4 Posted : Thursday, September 18, 2014 2:15:57 AM(UTC)
Link Update mới nhất DVD Paris By Night Karaoke 39
Xem Thúy Nga Paris By Night, Vân Sơn Online: http://dvdhaingoai.com
Fanpage: https://www.facebook.com/TNParisbynight
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice