Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 11:04:48 AM(UTC)
Paris By Night Karaoke 41: Người Tình Và Quê Hương

PBN Karaoke 41_01 - Lynda Trang Đài & Tommy Ngo - Hai Trái Tim Vàng
PBN Karaoke 41_02 - Mạnh Quỳnh - Lính Xa Nhà
PBN Karaoke 41_03 - Phương Diễm Hạnh - Một Lần Dang Dỡ
PBN Karaoke 41_04 - Nguyễn Hưng - Tôi Đưa Em Sang Sông
PBN Karaoke 41_05 - Như Quỳnh - Hương Tình Muộn
PBN Karaoke 41_06 - Quang Lê - Thư Xuân Trên Rừng Cao
PBN Karaoke 41_07 - Ngọc Hạ - Mùa Xuân Của Mẹ
PBN Karaoke 41_08 - Phi Nhung - Chiều Phà Hậu Giang
PBN Karaoke 41_09 - Mỹ Huyền - Người Tình Và Quê Hương
PBN Karaoke 41_10 - Khánh Ly - Lệ Đá
PBN Karaoke 41_11 - Thanh Hà - Tiếng Hát Nữa Vời
PBN Karaoke 41_12 - Tú Quyên - Nỗi Buồn Con Gái
PBN Karaoke 41_13 - Thế Sơn - Một Mai Giã Từ Vũ Khí
PBN Karaoke 41_14 - Trường Vũ - Hát Cho Mại Sau
PBN Karaoke 41_15 - Duy Quang - Lời Đắng Cho Cuộc Tình
PBN Karaoke 41_16 - Tâm Đoan - Ngày Đá Đơm Bông
PBN Karaoke 41_17 - Thế Sơn & Như Quỳnh & Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - Liên Khúc Cám Ơn & Xuân Này Con Không Về
PBN Karaoke 41_18 - Lưu Bích - Dấu Tình Sầu
PBN Karaoke 41_19 - Loan Châu - Mây Bốn Phương Trời
PBN Karaoke 41_20 - Trần Thái Hòa - Nỗi Đau Từ Đấy
PBN Karaoke 41_21 - Khánh Hà - Biển Và Em
PBN Karaoke 41_22 - Nhật Trung - Tình Khúc Mùa Xuân
PBN Karaoke 41_23 - Tuần Ngọc - Nỗi Đau Muộn Màng
PBN Karaoke 41_24 - Thủy Tiên - Giọt Nắng Hồng
PBN Karaoke 41_25 - Khánh Hà & Khánh Ly & Tuấn Ngọc & Duy Quang - Liên Khúc Ngô Thụy Miên

Edited by moderator Saturday, March 15, 2014 10:45:27 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: ngoai
#2 Posted : Saturday, April 30, 2011 6:39:04 AM(UTC)
Originally Posted by: Old Forum Mover Go to Quoted Post
Paris By Night Karaoke 41: Người Tình Và Quê Hương

PBN Karaoke 41_01 - Lynda Trang Đài & Tommy Ngo - Hai Trái Tim Vàng
PBN Karaoke 41_02 - Mạnh Quỳnh - Lính Xa Nhà
PBN Karaoke 41_03 - Phương Diễm Hạnh - Một Lần Dang Dỡ
PBN Karaoke 41_04 - Nguyễn Hưng - Tôi Đưa Em Sang Sông
PBN Karaoke 41_05 - Như Quỳnh - Hương Tình Muộn
PBN Karaoke 41_06 - Quang Lê - Thư Xuân Trên Rừng Cao
PBN Karaoke 41_07 - Ngọc Hạ - Mùa Xuân Của Mẹ
PBN Karaoke 41_08 - Phi Nhung - Chiều Phà Hậu Giang
PBN Karaoke 41_09 - Mỹ Huyền - Người Tình Và Quê Hương
PBN Karaoke 41_10 - Khánh Ly - Lệ Đá
PBN Karaoke 41_11 - Thanh Hà - Tiếng Hát Nữa Vời
PBN Karaoke 41_12 - Tú Quyên - Nỗi Buồn Con Gái
PBN Karaoke 41_13 - Thế Sơn - Một Mai Giã Từ Vũ Khí
PBN Karaoke 41_14 - Trường Vũ - Hát Cho Mại Sau
PBN Karaoke 41_15 - Duy Quang - Lời Đắng Cho Cuộc Tình
PBN Karaoke 41_16 - Tâm Đoan - Ngày Đá Đơm Bông
PBN Karaoke 41_17 - Thế Sơn & Như Quỳnh & Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - Liên Khúc Cám Ơn & Xuân Này Con Không Về
PBN Karaoke 41_18 - Lưu Bích - Dấu Tình Sầu
PBN Karaoke 41_19 - Loan Châu - Mây Bốn Phương Trời
PBN Karaoke 41_20 - Trần Thái Hòa - Nỗi Đau Từ Đấy
PBN Karaoke 41_21 - Khánh Hà - Biển Và Em
PBN Karaoke 41_22 - Nhật Trung - Tình Khúc Mùa Xuân
PBN Karaoke 41_23 - Tuần Ngọc - Nỗi Đau Muộn Màng
PBN Karaoke 41_24 - Thủy Tiên - Giọt Nắng Hồng
PBN Karaoke 41_25 - Khánh Hà & Khánh Ly & Tuấn Ngọc & Duy Quang - Liên Khúc Ngô Thụy Miên

User: ngoai
#3 Posted : Saturday, April 30, 2011 6:40:24 AM(UTC)
sao ko co link de down
User: ptran3014
#4 Posted : Saturday, March 15, 2014 10:05:43 PM(UTC)
PBNK 41_01 - Lynda Trang Đài & Tommy Ngo - Hai Trái Tim Vàng
PBNK 41_02 - Mạnh Quỳnh - Lính Xa Nhà
PBNK 41_03 - Phương Diễm Hạnh - Một Lần Dang Dở
PBNK 41_04 - Nguyễn Hưng - Tôi Đưa Em Sang Sông
PBNK 41_05 - Như Quỳnh - Hương Tình Muộn
PBNK 41_06 - Quang Lê - Thư Xuân Trên Rừng Cao
PBNK 41_07 - Ngọc Hạ - Mùa Xuân Của Mẹ
PBNK 41_08 - Phi Nhung - Chiều Phà Hậu Giang
PBNK 41_09 - Mỹ Huyền - Người Tình Và Quê Hương
PBNK 41_10 - Khánh Ly - Lệ Đá
PBNK 41_11 - Thanh Hà - Tiếng Hát Nửa Vời
PBNK 41_12 - Tú Quyên - Nỗi Buồn Con Gái
PBNK 41_13 - Thế Sơn - Một Mai Giã Từ Vũ Khí
PBNK 41_14 - Trường Vũ - Hát Cho Mai Sau
PBNK 41_15 - Duy Quang - Lời Đắng Cho Một Cuộc Tình
PBNK 41_16 - Tâm Đoan - Ngày Đá Đơm Bông
PBNK 41_17 - Thế Sơn & Như Quỳnh & Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - Liên Khúc Cám Ơn & Xuân Này Con Không Về
PBNK 41_18 - Lưu Bích - Dấu Tình Sầu
PBNK 41_19 - Loan Châu - Mây Bốn Phương Trời
PBNK 41_20 - Trần Thái Hòa - Nỗi Đau Từ Đấy
PBNK 41_21 - Khánh Hà - Biển Và Em
PBNK 41_22 - Nhật Trung - Tình Khúc Mùa Xuân
PBNK 41_23 - Tuần Ngọc - Nỗi Đau Muộn Màng
PBNK 41_24 - Thủy Tiên - Giọt Nắng Hồng
PBNK 41_25 - Khánh Hà & Khánh Ly & Tuấn Ngọc & Duy Quang - Liên Khúc Ngô Thụy Miên
User: thienvan
#5 Posted : Saturday, August 02, 2014 5:21:40 AM(UTC)
Tải DVD Paris By Night Karaoke 41 tai đây nhe moi nguoi

Edited by user Thursday, September 18, 2014 2:10:06 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Xem Thúy Nga Paris By Night, Vân Sơn Online: http://dvdhaingoai.com
Fanpage: https://www.facebook.com/TNParisbynight
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice