Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: jess
#1 Posted : Sunday, February 20, 2011 1:32:22 PM(UTC)
YE 30_02 - Quang Ha - Yeu Gia
YE 30_03 - Phan Dinh Tung - Khat Khao
YE 30_04 - Tran Tam - Nguoi Phu Nu Tu Tin
YE 30_05 - Luong Gia Huy - Tai Sao Em Ra Di
YE 30_06 - Van Quang Long & Cam Ly - Loi Chia Tay
YE 30_07 - Nhom NC - Lam Sao Con Noi Het
YE 30_08 - Lam Hung - Mot Thuo Yeu Nguoi
YE 30_09 - Truong Dan Huy - Ve Dau 3
YE 30_10 - DVH - Sao Doi Ngoi
YE 30_11 - Phan Dinh Tung - Boi Vi Anh Yeu Em
YE 30_12 - Luong Gia Huy - Em Co Hieu Long Anh
YE 30_13 - Quang Ha - Phieu Lang
YE 30_14 - Truong Dan Huy - Di vang cuoc doi
YE 30_15 - Luong Gia Huy - Duong De trai tim anh ben le
YE 30_16 - Phan Dinh tung - Noi xua anh cho
YE 30_17 - Van Quang Long & Cam Ly - Vo Tinh
YE 30_18 - Tran Tam - Nguoi Dan Ong Chan That
YE 30_19 - Quang Ha - Loi Tam Biet
YE 30_20 - Luong Gia Huy - Bai Tango buon
YE 30_21 - DMV - Chen Dang
YE 30_22 - Lam Hung - 10 nam tinh cu
YE 30_23 - Quang Ha - Nguyen Uoc Trong Dem
YE 30_24 - Van Quang Long & Cam Ly - Dinh Menh Cay Dang
YE 30_25 - Phan Dinh tung - Tim Ve Voi Me
YE 30_26 - Nhat Tinh Anh & Khanh Ngoc - Vang Trang Khoc
YE 30_27 - DVH - Xin Loi Tinh Yeu
YE 30_28 - Tran Tam & Uyen Trang - Dau mot lan roi thoi
YE 30_29 - Truong Huu Minh - Tinh Xa Chong Phai
YE 30_30 - Lam Hung - Neu Doi Khong Binh Yen
YE 30_31 - Khanh Dang - Quen Duoc Thi Quen

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:18:58 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#2 Posted : Tuesday, April 05, 2011 12:08:58 PM(UTC)
Originally Posted by: jess Go to Quoted Post
YE 30_02 - Quang Hà - Yêu Giả
YE 30_03 - Phan Đinh Tùng - Khát Khao
YE 30_04 - Trần Tâm - Người Phụ Nữ Tự Tin
YE 30_05 - Lương Gia Huy - Tại Sao Em Ra Đị
YE 30_06 - Vân Quang Long & Cẫm Ly - Lời Chia Tay
YE 30_07 - Nhóm NC - Làm Sao Con Nói Hết
YE 30_08 - Lâm Hùng - Một Thuở Yêu Người
YE 30_09 - Trương Đan Huy - Về Đâu 3
YE 30_10 - Đàm Vĩnh Hưng - Sao Đổi Ngôi
YE 30_11 - Phan Đinh Tùng - Bởi Vì Anh Yêu Em
YE 30_12 - Lương Gia Huy - Em Có Hiểu Lòng Anh
YE 30_13 - Quang Hà - Phiêu Lãng
YE 30_14 - Trương Đan Huy - Dĩ Vãng Cuộc Đời
YE 30_15 - Lương Gia Huy - Đừng Để Trái Tim Anh Bên Lề
YE 30_16 - Phan Đinh Tùng - Nơi Xưa Anh Chờ
YE 30_17 - Vân Quang Long & Cẫm Ly - Vô Tình
YE 30_18 - Trần Tâm - Người Đàn Ông Chân Thật
YE 30_19 - Quang Hà - Lời Tạm Biệt
YE 30_20 - Lương Gia Huy - Bài Tango Buồn
YE 30_21 - Đàm Vĩnh Hưng - Chén Đắng
YE 30_22 - Lâm Hùng - 10 Năm Tình Củ
YE 30_23 - Quang Hà - Nguyện Ước Trong Đêm
YE 30_24 - Vân Quang Long & Cẫm Ly - Định Mệnh Cay Đắng
YE 30_25 - Phan Đinh Tùng - Tìm Về Với Mẹ
YE 30_26 - Nhật Tinh Anh & Khánh Ngọc - Vầng Trăng Khóc
YE 30_27 - Đàm Vĩnh Hưng - Xin Lỗi Tình Yêu
YE 30_28 - Trần Tâm & Uyên Trang - Đau Một Lần Rồi Thôi
YE 30_29 - Trương Hữu Minh - Tình Xa Chống Phai
YE 30_30 - Lâm Hùng - Nếu Đời Không Bình Yên
YE 30_31 - Khánh Đăng - Quên Được Thì Quên

Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#3 Posted : Tuesday, April 05, 2011 12:18:54 PM(UTC)
According to this DVD


Youth Entertainment 30_02 - Quang Hà - Yêu Giã
Youth Entertainment 30_03 - Phan Đình Tùng - Khát Khao
Youth Entertainment 30_04 - Trần Tâm - Người Phụ Nữ Tự Tin
Youth Entertainment 30_05 - Lương Gia Huy - Tại Sao Em Ra Đi
Youth Entertainment 30_06 - Vân Quang Long & Cẩm Ly - Lời Chia Tay
Youth Entertainment 30_07 - Nhóm NC - Làm Sao Con Nói Hết
Youth Entertainment 30_09 - Trương Đan Huy - Về Đâu 3
Youth Entertainment 30_12 - Lương Gia Huy - Em Có Hiểu Lòng Anh
Youth Entertainment 30_13 - Quang Hà - Phiêu Lãng
Youth Entertainment 30_14 - Trương Đan Huy - Dĩ Vãng Cuộc Đời
Youth Entertainment 30_15 - Lương Gia Huy - Đừng Để Trái Tim Anh Bên Lề
Youth Entertainment 30_16 - Phan Đình Tùng - Nơi Xưa Anh Chờ
Youth Entertainment 30_17 - Vân Quang Long & Cẩm Ly - Vô Tình
Youth Entertainment 30_18 - Trần Tâm - Người Đàn Ông Chân Thật
Youth Entertainment 30_19 - Quang Hà - Lời Tạm Biệt
Youth Entertainment 30_21 - Đàm Vĩnh Hưng - Chén Đắng
Youth Entertainment 30_22 - Lâm Hùng - 10 Năm Tình Cũ
Youth Entertainment 30_23 - Quang Hà - Nguyện Ước Trong Đêm
Youth Entertainment 30_24 - Vân Quang Long & Cẩm Ly - Định Mệnh Cay Đắng
Youth Entertainment 30_25 - Phan Đình Tùng - Tìm Về Với Mẹ
Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice