Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 10:45:38 AM(UTC)
Paris By Night Karaoke 48: Thu Ca

PBN Karaoke 48_01 - Nguyễn Hưng - Thu Ca
PBN Karaoke 48_02 - Khánh Ly - Thung Lũng Hồng
PBN Karaoke 48_03 - Phương Diễm Hạnh - Thương Hoài Ngàn Năm
PBN Karaoke 48_04 - Khánh Hà - Mắt Lệ Cho Người Tình
PBN Karaoke 48_05 - Ngọc Hạ - Giã Từ Cố Đô
PBN Karaoke 48_06 - Don Hồ - Như Một Khúc Nhạc Buồn
PBN Karaoke 48_07 - Tuấn Ngọc - Suối Lệ Xanh
PBN Karaoke 48_08 - Thủy Tiên - Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè
PBN Karaoke 48_09 - Thanh Hà - Tình Yêu Đã Mất
PBN Karaoke 48_10 - Bảo Hân & Trúc Lam & Trúc Linh - Đường Về Khuya
PBN Karaoke 48_11 - Hoàng Oanh - Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao
PBN Karaoke 48_12 - Thế Sơn - Nếu Mai Này
PBN Karaoke 48_13 - Như Quỳnh - Huế Buồn
PBN Karaoke 48_14 - Trường Vũ - Tấm Ảnh Ngày Xưa
PBN Karaoke 48_15 - Phi Nhung - Chiều Lên Bản Thượng
PBN Karaoke 48_16 - Mạnh Quỳnh - Chữ Tình
PBN Karaoke 48_17 - Hạ Vy - Liên Khúc Cánh Thiệp Hồng & Ngang Trái
PBN Karaoke 48_18 - Lệ Thu - Xin Gọi Tên Nhau
PBN Karaoke 48_19 - Trần Thái Hòa - Rồi Mai Tôi Đưa Em
PBN Karaoke 48_20 - Như Quỳnh & Trường Vũ - Hành Trang Giã Từ
PBN Karaoke 48_21 - Lâm Nhật Tiến - Một Mai Em Đi
PBN Karaoke 48_22 - Loan Châu - Bài Tình Ca Cho Kỹ Niệm
PBN Karaoke 48_23 - Tâm Đoan - Một Lần Xa Bến
PBN Karaoke 48_24 - Lưu Bích - Xin Yêu Nhau Dù Mai Nữa
PBN Karaoke 48_25 - Minh Tuyết - Mùa Thu Trong Mưa
PBN Karaoke 48_26 - Hợp Ca - Liên Khúc Thu Ca

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:47:25 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: mm5269
#2 Posted : Saturday, May 14, 2011 1:27:37 PM(UTC)
Paris By Night Karaoke 48: Thu Ca

PBN Karaoke 48_01 - Nguyễn Hưng - Thu Ca
PBN Karaoke 48_02 - Khánh Ly - Thung Lũng Hồng
PBN Karaoke 48_03 - Phương Diễm Hạnh - Thương Hoài Ngàn Năm
PBN Karaoke 48_04 - Khánh Hà - Mắt Lệ Cho Người Tình
PBN Karaoke 48_05 - Ngọc Hạ - Giã Từ Cố Đô
PBN Karaoke 48_06 - Don Hồ - Như Một Khúc Nhạc Buồn
PBN Karaoke 48_07 - Tuấn Ngọc - Suối Lệ Xanh
PBN Karaoke 48_08 - Thủy Tiên - Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè
PBN Karaoke 48_09 - Thanh Hà - Tình Yêu Đã Mất
PBN Karaoke 48_10 - Bảo Hân & Trúc Lam & Trúc Linh - Đường Về Khuya
PBN Karaoke 48_11 - Hoàng Oanh - Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao
PBN Karaoke 48_12 - Thế Sơn - Nếu Mai Này
PBN Karaoke 48_13 - Như Quỳnh - Huế Buồn
PBN Karaoke 48_14 - Trường Vũ - Tấm Ảnh Ngày Xưa
PBN Karaoke 48_15 - Phi Nhung - Chiều Lên Bản Thượng
PBN Karaoke 48_16 - Mạnh Quỳnh - Chữ Tình
PBN Karaoke 48_17 - Hạ Vy - Liên Khúc Cánh Thiệp Hồng & Ngang Trái
PBN Karaoke 48_18 - Lệ Thu - Xin Còn Gọi Tên Nhau
PBN Karaoke 48_19 - Trần Thái Hòa - Rồi Mai Tôi Đưa Em
PBN Karaoke 48_20 - Như Quỳnh & Trường Vũ - Hành Trang Giã Từ
PBN Karaoke 48_21 - Lâm Nhật Tiến - Một Mai Em Đi
PBN Karaoke 48_22 - Loan Châu - Bài Tình Ca Cho Kỹ Niệm
PBN Karaoke 48_23 - Tâm Đoan - Một Lần Xa Bến
PBN Karaoke 48_24 - Lưu Bích - Xin Yêu Nhau Dù Mai Nữa
PBN Karaoke 48_25 - Minh Tuyết - Mùa Thu Trong Mưa
PBN Karaoke 48_26 - Hợp Ca - Liên Khúc Thu Ca
User: Lucky
#3 Posted : Friday, September 16, 2011 3:42:52 AM(UTC)
thanks ban nhieu nhung sao minh khong thay link de dowload vay ne
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice