Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 10:28:19 AM(UTC)
Paris By Night Karaoke 57: Đường Về Quê Hương

PBN Karaoke 57 57_01 - Ý Lan - Kiếp Nghèo
PBN Karaoke 57 57_02 - Chế Linh & Mai Quốc Huy - Thành Phố Buồn & Tình Như Mây Khói
PBN Karaoke 57 57_03 - Hương Lan - Tiễn Người Đi
PBN Karaoke 57 57_04 - Như Loan & Ngọc Loan - Bức Tâm Thư
PBN Karaoke 57 57_05 - Hòang Oanh - Chiều Tàn
PBN Karaoke 57 57_06 - Mạnh Quỳnh & Trường Vũ - Biết Đến Bao Giờ & Đêm Tiền Đồn
PBN Karaoke 57 57_07 - Tâm Đoan & Huơng Thủy & Minh Tuyết & Ngọc Liên - Ngày Hạnh Phúc
PBN Karaoke 57 57_08 - Khánh Hà - Nghẹn Ngào
PBN Karaoke 57 57_09 - Bằng Kiều - Phút Cuối
PBN Karaoke 57 57_10 - Họa Mi - Em Đi Rồi
PBN Karaoke 57 57_11 - Như Quỳnh & Thế Sơn & Lương Tùng Quang & Trịnh Lam & Huy Tâm & Quỳnh Vi - Nhạc Kịch Chuyện Tình Thời Chinh Chiến (ngày Tạm Biệt & Khóc Thầm & Chiều Hoang Vắng & Con Tàu Định Mệnh & Mất & Vĩnh Biệt Người Tình)
PBN Karaoke 57 57_12 - Tâm Đoan - Chuyến Đò Vỹ Tuyến
PBN Karaoke 57 57_13 - Quang Lê - Đường Về Quê Hương
PBN Karaoke 57 57_14 - Hà Phương & Hương Thủy - Nắng Đẹp Miền Nam & Khúc Ca Ngày Mùa
PBN Karaoke 57 57_15 - Dương Triệu Vũ & Trịnh Lam - Say & Lầm
PBN Karaoke 57 57_16 - Nguyễn Hưng - Ngày Em Đi
PBN Karaoke 57 57_17 - Bạch Yến & Trần Thu Hà - Cho Em Quên Tuổi Ngọc
PBN Karaoke 57 57_18 - Bảo Hân & Thủy Tiên & Lương Tùng Quang - Liên Khúc Thiên Đàng Ái Ân & Chỉ Có Em & Tình Vẫn Chưa Yên
PBN Karaoke 57 57_19 - Trần Thái Hòa & Ngọc Liên - Liên Khúc Trăm Nhớ Ngàn Thương & Tình Bơ Vơ
PBN Karaoke 57 57_20 - Khánh Ly - Bài Tango Cho Em
PBN Karaoke 57 57_21 - Huy Tâm & Quỳnh Vi - Mùa Thu Yêu Đuơng
PBN Karaoke 57 57_22 - Bằng Kiều & Trần Thu Hà - Chờ Người
PBN Karaoke 57 57_23 - Minh Tuyết - Mình Mất Nhau Bao Giờ
PBN Karaoke 57 57_24 - Hương Giang - Một Mình
PBN Karaoke 57 57_25 - Hợp Ca - Đoàn Người Lữ Thứ

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:13:14 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: newave
#2 Posted : Monday, January 04, 2016 6:24:56 PM(UTC)
Originally Posted by: Old Forum Mover Go to Quoted Post
Paris By Night Karaoke 57: Đường Về Quê Hương

PBNK 57_01 - Hợp Ca - Đoàn Người Lữ Thứ
PBNK 57_02 - Ý Lan - Kiếp Nghèo
PBNK 57_03 - Chế Linh & Mai Quốc Huy - Thành Phố Buồn & Tình Như Mây Khói
PBNK 57_04 - Hương Lan - Tiễn Người Đi
PBNK 57_05 - Như Loan & Ngọc Loan - Bức Tâm Thư
PBNK 57_06 - Hòang Oanh - Chiều Tàn
PBNK 57_07 - Mạnh Quỳnh & Trường Vũ - Biết Đến Bao Giờ & Đêm Tiền Đồn
PBNK 57_08 - Tâm Đoan & Huơng Thủy & Minh Tuyết & Ngọc Liên - Ngày Hạnh Phúc
PBNK 57_09 - Khánh Hà - Nghẹn Ngào
PBNK 57_10 - Bằng Kiều - Phút Cuối
PBNK 57_11 - Họa Mi - Em Đi Rồi
PBNK 57_12 – Hop Ca -ngày Tạm Biệt & Khóc Thầm & Chiều Hoang Vắng & Con Tàu Định Mệnh & Mất & Vĩnh Biệt Người Tình
PBNK 57_13 - Tâm Đoan - Chuyến Đò Vỹ Tuyến
PBNK 57_14 - Quang Lê - Đường Về Quê Hương
PBNK 57_15 - Hà Phương & Hương Thủy - Nắng Đẹp Miền Nam & Khúc Ca Ngày Mùa
PBNK 57_16 - Dương Triệu Vũ & Trịnh Lam - Say & Lầm
PBNK 57_17 - Nguyễn Hưng - Ngày Em Đi
PBNK 57_18 - Bạch Yến & Trần Thu Hà - Cho Em Quên Tuổi Ngọc
PBNK 57_19 - Bảo Hân & Thủy Tiên & Lương Tùng Quang - Liên Khúc Thiên Đàng Ái Ân & Chỉ Có Em & Tình Vẫn Chưa Yên
PBNK 57_20 - Trần Thái Hòa & Ngọc Liên - Liên Khúc Trăm Nhớ Ngàn Thương & Tình Bơ Vơ
PBNK 57_21 - Khánh Ly - Bài Tango Cho Em
PBNK 57_22 - Huy Tâm & Quỳnh Vi - Mùa Thu Yêu Đuơng
PBNK 57_23 - Bằng Kiều & Trần Thu Hà - Chờ Người
PBNK 57_24 - Minh Tuyết - Mình Mất Nhau Bao Giờ
PBNK 57_25 - Hương Giang - Một Mình


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice