Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Thursday, February 25, 2010 10:26:50 AM(UTC)
Paris by Night Karaoke 60 - Về Miền Viễn Đông

PBN Karaoke 60_01 - Lương Tùng Quang & Hồ Lệ Thu - Ngày Gió và cánh diều
PBN Karaoke 60_02 - Lương Bằng Vinh - Đắng Cay
PBN Karaoke 60_03 - Quang Lê - Đêm Trao Kỹ Niệm
PBN Karaoke 60_04 - Tâm Đoan - Nếu Biết Trước
PBN Karaoke 60_05 - Minh Tuyết - Đoá Hồng Đẫm Máu
PBN Karaoke 60_06 - Phi Nhung - Vọng Kim Lang & Bậu Đi Theo Người
PBN Karaoke 60_07 - Loan Châu - Hồi Tỉnh
PBN Karaoke 60_08 - Nguyễn Hưng - Dậm Đường Gió Bụi
PBN Karaoke 60_09 - Y Lan - Khóc Cho Vơi Lệ Nhoà
PBN Karaoke 60_10 - Bằng Kiều - Mưa Trên Ngày Tháng Đó
PBN Karaoke 60_11 - Lương Tùng Quang - Trái Tim Mong Manh
PBN Karaoke 60_12 - Như Loan - Yêu Nhau Dưới Nắng Mai
PBN Karaoke 60_13 - Hương Thủy - Khát Vọng Xưa
PBN Karaoke 60_14 - Mạnh Quỳnh - Tình Nghèo Có Nhau
PBN Karaoke 60_15 - Thủy Tiên - Yêu Ai
PBN Karaoke 60_16 - Nhật Trung - Đơn Côi
PBN Karaoke 60_17 - Hồ Lệ Thu - Giọt Lệ Đã Phai
PBN Karaoke 60_18 - Như Quỳnh - Chị Đi Tìm Em
PBN Karaoke 60_19 - Dương Triệu Vũ - Đoạn Buồn Cho Tôi
PBN Karaoke 60_20 - Ngọc Hạ - Trăng Rơi Bên Hồ
PBN Karaoke 60_21 - Bảo Hân - Theo Em Xuống Phố
PBN Karaoke 60_22 - Trần thái Hoà - Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn
PBN Karaoke 60_23 - Thế Sơn - Hận Đồ Bàn
PBN Karaoke 60_24 - Vân Quỳnh - Mãi Xa Nhau
PBN Karaoke 60_25 - Họp Ca - Ghé Bến Sài Gòn & Sài Gòn

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 10:36:28 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
User: PPI
#2 Posted : Friday, March 12, 2010 3:17:27 AM(UTC)
Old Forum Mover wrote:
Paris by Night Karaoke 60 - Về Miền Viễn Đông

PBN Karaoke 60_01 - Lương Tùng Quang & Hồ Lệ Thu - Ngày Gió và cánh diều
PBN Karaoke 60_02 - Lưu Bích - Đắng Cay
PBN Karaoke 60_03 - Quang Lê - Đêm Trao Kỹ Niệm
PBN Karaoke 60_04 - Tâm Đoan - Nếu Biết Trước
PBN Karaoke 60_05 - Minh Tuyết - Đoá Hồng Đẫm Máu
PBN Karaoke 60_06 - Phi Nhung - Vọng Kim Lang & Bậu Đi Theo Người
PBN Karaoke 60_07 - Loan Châu - Hồi Tỉnh
PBN Karaoke 60_08 - Nguyễn Hưng - Dậm Đường Gió Bụi
PBN Karaoke 60_09 - Y Lan - Khóc Cho Vơi Lệ Nhoà
PBN Karaoke 60_10 - Bằng Kiều - Mưa Trên Ngày Tháng Đó
PBN Karaoke 60_11 - Lương Tùng Quang - Trái Tim Mong Manh
PBN Karaoke 60_12 - Như Loan - Yêu Nhau Dưới Nắng Mai
PBN Karaoke 60_13 - Hương Thủy - Khát Vọng Xưa
PBN Karaoke 60_14 - Mạnh Quỳnh - Tình Nghèo Có Nhau
PBN Karaoke 60_15 - Thủy Tiên - Yêu Ai
PBN Karaoke 60_16 - Nhật Trung - Đơn Côi
PBN Karaoke 60_17 - Hồ Lệ Thu - Giọt Lệ Đã Phai
PBN Karaoke 60_18 - Như Quỳnh - Chị Đi Tìm Em
PBN Karaoke 60_19 - Dương Triệu Vũ - Đoạn Buồn Cho Tôi
PBN Karaoke 60_20 - Ngọc Hạ - Trăng Rơi Bên Hồ
PBN Karaoke 60_21 - Bảo Hân - Theo Em Xuống Phố
PBN Karaoke 60_22 - Trần thái Hoà - Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn
PBN Karaoke 60_23 - Thế Sơn - Hận Đồ Bàn
PBN Karaoke 60_24 - Vân Quỳnh - Mãi Xa Nhau
PBN Karaoke 60_25 - Họp Ca - Ghé Bến Sài Gòn & Sài Gòn

User: mm5269
#3 Posted : Saturday, May 14, 2011 1:35:43 PM(UTC)
Paris by Night Karaoke 60 - Về Miền Viễn Đông

PBN Karaoke 60_01 - Lương Tùng Quang & Hồ Lệ Thu - Ngày Gió Và Cánh Diều
PBN Karaoke 60_02 - Lưu Bích - Đắng Cay
PBN Karaoke 60_03 - Quang Lê - Đêm Trao Kỹ Niệm
PBN Karaoke 60_04 - Tâm Đoan - Nếu Biết Trước
PBN Karaoke 60_05 - Minh Tuyết - Đoá Hồng Đẫm Máu
PBN Karaoke 60_06 - Phi Nhung - Vọng Kim Lang & Bậu Đi Theo Người
PBN Karaoke 60_07 - Loan Châu - Hồi Tỉnh
PBN Karaoke 60_08 - Nguyễn Hưng - Dậm Đường Gió Bụi
PBN Karaoke 60_09 - Y Lan - Khóc Cho Vơi Lệ Nhoà
PBN Karaoke 60_10 - Bằng Kiều - Mưa Trên Ngày Tháng Đó
PBN Karaoke 60_11 - Lương Tùng Quang - Trái Tim Mong Manh
PBN Karaoke 60_12 - Như Loan - Yêu Nhau Dưới Nắng Mai
PBN Karaoke 60_13 - Hương Thủy - Khát Vọng Xưa
PBN Karaoke 60_14 - Mạnh Quỳnh - Tình Nghèo Có Nhau
PBN Karaoke 60_15 - Thủy Tiên - Yêu Ai
PBN Karaoke 60_16 - Nhật Trung - Đơn Côi
PBN Karaoke 60_17 - Hồ Lệ Thu - Giọt Lệ Đã Phai
PBN Karaoke 60_18 - Như Quỳnh - Chị Đi Tìm Em
PBN Karaoke 60_19 - Dương Triệu Vũ - Đoạn Buồn Cho Tôi
PBN Karaoke 60_20 - Ngọc Hạ - Trăng Rơi Bên Hồ
PBN Karaoke 60_21 - Bảo Hân - Theo Em Xuống Phố
PBN Karaoke 60_22 - Trần thái Hoà - Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn
PBN Karaoke 60_23 - Thế Sơn - Hận Đồ Bàn
PBN Karaoke 60_24 - Vân Quỳnh - Mãi Xa Nhau
PBN Karaoke 60_25 - Họp Ca - Ghé Bến Sài Gòn & Sài Gòn


Back to top
User: freelancekara
#4 Posted : Monday, September 16, 2013 5:26:02 AM(UTC)
Thank can someone reupload PBN Ve Mien Vien Dong ?
User: vothanh
#5 Posted : Thursday, March 06, 2014 4:35:26 AM(UTC)
cam on nhieu nha ban
User: thienvan
#6 Posted : Thursday, September 18, 2014 2:18:37 AM(UTC)
Xem Thúy Nga Paris By Night, Vân Sơn Online: http://dvdhaingoai.com
Fanpage: https://www.facebook.com/TNParisbynight
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice