Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Gada
#1 Posted : Sunday, January 16, 2011 9:52:21 AM(UTC)
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn

Code:
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn_01 - Kiều Nga - Hãy Vui Đêm Nay
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn_02 - Như Mai - Từ Giã Thơ Ngây
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn_03 - Anh Sơn - Tà Áo Cưới
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn_04 - Lưu Hồng - Mộng Ban Đầu
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn_05 - Như Mai & Tuấn Vũ - Anh Về Với Em
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn_06 - Tuấn Vũ - Em Đi Mùa Cưới
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn_07 - Elvis Phương & Như Mai - Lâu Đài Tình Ái
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn_08 - Kiều Nga - Xe Hoa Một Chiếc
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn_09 - Tuấn Vũ - Thuở Ban Đầu
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn_10 - Tuấn Vũ - Ngày Cưới Em
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn_11 - Ngọc Minh - Bài Tango Cho Em
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn_12 - Tuấn Vũ - Tôi Đưa Em Sang Sông
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn_13 - Lưu Hồng - Buồn Vương Màu Áo
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn_14 - Elvis Phương - Chỉ Có Em
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn_15 - Tuấn Vũ - Em Là Tất Cả
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn_16 - Kiều Nga - Tiễn Bước Sang Ngang
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn_17 - Tuấn Vũ - Bé Yêu
Nđbd Gold 10_dạ Vũ Tân Hôn_18 - Lưu Hồng - Kỷ Niệm Ngày Cưới

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:49:46 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice