Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Gada
#1 Posted : Sunday, November 21, 2010 3:44:40 PM(UTC)
NĐBD Mưa Bong Bóng_01 - Huy Vũ - Mưa Bong Bóng
NĐBD Mưa Bong Bóng_02 - Ngọc Lan & Duy Quang - Hoa Học Trò
NĐBD Mưa Bong Bóng_03 - Mạnh Quỳnh - Đêm Vũ Trường
NĐBD Mưa Bong Bóng_04 - Ngọc Lan - Bảy Ngày Đợi Mong
NĐBD Mưa Bong Bóng_05 - Huy Vũ - Ai Nói Yêu Em Đêm Nay
NĐBD Mưa Bong Bóng_06 - Mạnh Quỳnh - Xé Thư Tình
NĐBD Mưa Bong Bóng_07 - Mạnh Quỳnh & Khả Tú - Buồn Thời Gian
NĐBD Mưa Bong Bóng_08 - Mạnh Quỳnh - Linh Hồn Tượng Đá
NĐBD Mưa Bong Bóng_09 - Hương Lan - Một Thuở Đam Mê
NĐBD Mưa Bong Bóng_10 - Mạnh Quỳnh - Kiếp Nghèo
NĐBD Mưa Bong Bóng_11 - Khả Tú - Ngày Tháng Hẹn Hò
NĐBD Mưa Bong Bóng_12 - Mạnh Quỳnh - Ngày Sau Sẽ Ra Sao
NĐBD Mưa Bong Bóng_13 - Mạnh Quỳnh - Mộng Ước Đôi Ta
NĐBD Mưa Bong Bóng_14 - Mạnh Quỳnh - Giòng Lệ
NĐBD Mưa Bong Bóng_15 - Quốc Hưng - Gạo Trắng Trăng Thanh
NĐBD Mưa Bong Bóng_16 - Trang Thanh Lan - Kể Chuyện Trong Đêm
NĐBD Mưa Bong Bóng_17 - Mạnh Quỳnh - Ai Thương Yêu Em
NĐBD Mưa Bong Bóng_18 - Phi Nhung - Chuyện Buồn Tình Yêu
NĐBD Mưa Bong Bóng_19 - Hoàng Dũng - Rừng Lá Thấp
NĐBD Mưa Bong Bóng_20 - Trang Thanh Lan - Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:50:31 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice