Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: crimsonlovez
#1 Posted : Friday, November 05, 2010 2:31:24 PM(UTC)
The content of this page is hidden. After you THANK the poster, refresh the page to see the hidden content. You only need to thank the first post (post #1).

Phần nội dung đã bị ẩn đi. Sau khi nhấn vào nút THANK để cám ơn người đăng bài này, bạn phải Refresh trang này lại để thấy nội dung. Bạn chỉ cần THANK post đầu tiên (post #1 ở trang 1).


720P MKV
(720P is very time consuming & difficult to edit.)
so enjoy!
[biggrin]

Edited by user Sunday, November 07, 2010 8:13:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Hoang
#2 Posted : Saturday, November 06, 2010 8:22:49 AM(UTC)
Thanks
User: thanchetmy
#3 Posted : Thursday, November 18, 2010 9:56:12 PM(UTC)
thank you so much, i download all those self made karaoke video. Keep up the good work and share it to the community
Đời chẳng có chi gọi là không vui vẻ, đời chả có gì đáng làm ta chạnh lòng
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice