Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Tuesday, February 23, 2010 5:31:51 PM(UTC)
Dùng attachment để lấy link.
Hai Lúa attached the following image(s):
NhacSiNguyenVanTy.jpg
NhacSiNhatNgan.png
Nhac_Si_Tran_Thien_Thanh.jpg
Nhac_Si_A_Khue.jpg
Nhac_Si_Anh_Bang.jpg
Nhac_Si_Ca_Si_Ngoc_Son.jpg
Nhac_Si_Ca_Si_Trinh_Nam_Son.jpg
Nhac_Si_Nguyen_Anh_9.jpg
Nhac_Si_Nguyen_Van_Dong.png
Nhac_Si_Pham_Duy.jpg
Nhac_Si_Song_Ngoc.jpg
Nhac_Si_Tram_Tu_Thieng.jpg
Nhac_Si_Tran_Tien.jpg
Nhac_Si_Trinh_Cong_Son.jpg
Nhac_Si_Truc_Phuong.jpg
Nhac_Si_Le_Minh_Bang.jpg
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Cát Bụi
#2 Posted : Wednesday, February 24, 2010 11:39:35 AM(UTC)
Ảnh của các nghệ sĩ
Cát Bụi attached the following image(s):
Ca_Si_Che_Linh.jpg
Ca_Si_Ai_Van.jpg
Ca_Si_Anh_Dung.jpg
Ca_Si_Anh_Khoa.jpg
Ca_Si_Anh_Ngoc.jpg
Ca_Si_Anh_Tu.jpg
Ca_Si_Anh_Tuyet.jpg
Ca_Si_Bach_Yen.jpg
Ca_Si_Bang_Chau.jpg
Ca_Si_Bang_Kieu.jpg
Ca_Si_Bao_Yen.jpg
Ca_Si_Cam_Ly.jpg
Ca_Si_Cao_Lam.jpg
Ca_Si_Cao_Minh.jpg
Ca_Si_Carol_Kim.jpg
Ca_Si_Cat_Tien.jpg
Ca_Si_Cong_Thanh_Va_Lynn.jpg
Ca_Si_Da_Nhat_Yen.jpg
Ca_Si_Dalena.jpg
Ca_Si_Diem_Lien.jpg
Ca_Si_Diep_Thanh_Thanh.jpg
Ca_Si_Don_Ho.jpg
Ca_Si_Duy_Quang.jpg
Ca_Si_Duy_Khanh.jpg
Ca_Si_Duy_Trac.jpg
Ca_Si_Dam_Vinh_Hung.jpg
Ca_Si_Dang_The_Luan.jpg
Ca_Si_Elvis_Phuong.jpg
Ca_Si_Gia_Huy.jpg
Ca_Si_Giang_Thu.jpg
Ca_Si_Giao_Linh.jpg
Ca_Si_Ha_Phuong.jpg
Ca_Si_Ha_Thanh.jpg
Ca_Si_Ha_Vy.jpg
Ca_Si_Henry_Chuc.jpg
Ca_Si_Hien_Thuc.jpg
Ca_Si_Hoa_Mi.jpg
Ca_Si_Hoang_Chau.jpg
Ca_Si_Hoang_Lan.jpg
Ca_Si_Hoang_Nam.jpg
Ca_Si_Hoang_Oanh.jpg
Ca_Si_Ho_Le_Thu.jpg
Ca_Si_Ho_Quynh_Huong.jpg
Ca_Si_Hong_Nhung.jpg
Ca_Si_Huyen_Chau.jpg
Ca_Si_Huy_Vu.jpg
Ca_Si_Huong_Lan.jpg
Ca_Si_Huong_Thuy.jpg
Ca_Si_Jimmii_Nguyen.jpg
Ca_Si_Jo_Marcel.jpg
Ca_Si_Johnny_Dung.jpg
Ca_Si_Julie.jpg
Ca_Si_Kevin_Khoa.jpg
Ca_Si_Kha_Tu.jpg
Ca_Si_Khanh_Ha.jpg
Ca_Si_Khanh_Ly.jpg
Ca_Si_Khanh_Ngoc.jpg
Ca_Si_Kieu_Nga.jpg
Ca_Si_Kim_Anh.jpg
Ca_Si_Kim_Loan.jpg
Ca_Si_Kim_Tuoc.jpg
Ca_Si_La_Suong_Suong.jpg
Ca_Si_Lam_Truong.jpg
Ca_Si_Lam_Nhat_Tien.jpg
Ca_Si_Lam_Thuy_Van.jpg
Ca_Si_Le_Dung.jpg
Ca_Si_Le_Uyen_Phuong.jpg
Ca_Si_Le_Quyen.jpg
Ca_Si_Le_Thanh.jpg
Ca_Si_Le_Thu.jpg
Ca_Si_Lilian.jpg
Ca_Si_Luu_Bich.jpg
Ca_Si_Luu_Hong.jpg
Ca_Si_Luong_Bich_Huu.jpg
Ca_Si_Luong_Tung_Quang.jpg
Ca_Si_Ly_Hai.jpg
Ca_Si_Lynda_Tommy_Ngo.jpg
Ca_Si_Mai_Huong.jpg
Ca_Si_Mai_Thien_Van.jpg
Ca_Si_Manh_Dinh.jpg
Ca_Si_Minh_Phuc_Minh_Xuan.jpg
Ca_Si_Minh_Quan.jpg
Ca_Si_Minh_Tuyet.jpg
Ca_Si_Moc_Lan.jpg
Ca_Si_Mong_Thi.jpg
Ca_Si_My_Huyen.jpg
Ca_Si_Manh_Quynh.jpg
Ca_Si_My_Lan.jpg
Ca_Si_My_Linh.jpg
Ca_Si_My_Tam.jpg
Ca_Si_My_The.jpg
Ca_Si_Ngoc_Anh.jpg
Ca_Si_Ngoc_Anh_vn.jpg
Ca_Si_Ngoc_Anh.jpg
Ca_Si_Ngoc_Cam_Nhac_Si_Nguyen_Huu_Thiet.jpg
Ca_Si_Ngoc_Bich.jpg
Ca_Si_Ngoc_Ha.jpg
Ca_Si_Ngoc_Hue.jpg
Ca_Si_Ngoc_Lan.jpg
Ca_Si_Ngoc_Thuy.jpg
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice