Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages123>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Sunday, October 24, 2010 11:59:11 AM(UTC)
Giống như file mp3+g được nằm trong một zip file (x.mp3 và x.cdg), file kmp3 gồm 1 cặp (x.mp3 và x.xml) nằm trong một zip file nhưng extension của kmp3 là .kmp3 thay vì .zip.

Kmp3 có thể có 1 audio track hoặc 2+ audio track. Kmp3 cũng có thể có video background luôn. Tuy vậy, file kmp3 vẫn chỉ gồm có 2 file nằm trong zip với extension kmp3 mà thôi (x.mp3 và x.xml).

File mp3 chứa audio (1 hoặc nhiều tracks) còn file xml chứa lời nhạc và thời gian hiển thì lời nhạc để ăn khớp với audio. Trong trường hợp kmp3 có video background, file "mp3" chứa audio+video luôn.

File xml có structure như sau:
Code:
<data><param s="x">...</param><param s="x">...</param>...</data>

UserPostedImage
Mỗi element param s="x">...</param> là một câu và sẽ được hiển thị trên TKaraoke trên 1 dòng chử. Vì vậy, tránh không nên tạo một câu quá dài khó đọc. Mỗi câu chỉ nên có dưới 5 chử. Câu nào dài thì nên tách ra làm 2 câu (dùng 2 param element).

Kmp3 còn hổ trợ hiển thị "Credits". Ví dụ bạn đã làm kmp3 và muốn để vào 1 dòng "Karaoke tạo bởi TenCuaBan" thì có thể dùng <param s="a">...</param>". A là ký hiệu cho "ads". Các version sao của Pro version sẽ hiển thị "credit text" đúng.

Sau khi làm xong xml file, đặt tên file mp3 và file xml giống nhau (ví dụ: abc.mp3 và abc.xml) rồi có thể dùng TKT để zip 2 file này lại thành file kmp3. TKT có chức năng "encrypt" file kmp3 để một người khác download kmp3 của bạn không thể thay đổi dòng chử credits "Karaoke tạo bởi TenCuaBan". Nếu không encrypt thì ai cũng có thể mở kmp3 file ra để sửa xml file lại.

Edited by user Sunday, October 24, 2010 12:57:43 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: tUyET dEn
#2 Posted : Sunday, October 24, 2010 12:45:40 PM(UTC)
Awesome!! This is wat i was asking for...

Another dummy question: wat program to write xml file?

...

User: Hai Lúa
#3 Posted : Sunday, October 24, 2010 12:53:42 PM(UTC)
XML is just text so you can use Notepad. However, XML Editor tools can help with the coloring and with intellisense. XMLSpy is what I usually use.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: T_P
#4 Posted : Sunday, October 24, 2010 5:19:13 PM(UTC)
Man làm xong 1 bài chắc mất 1 ngày quá[lol] , có tool hổ trợ nhanh hơn hong [laugh]
Dùng LATEST TKT tool để " AUTO UNZIP " T_P files .

- password to download files : T_P@tkaraoke.com
User: Hai Lúa
#5 Posted : Sunday, October 24, 2010 8:53:02 PM(UTC)
T_P wrote:
Man làm xong 1 bài chắc mất 1 ngày quá[lol] , có tool hổ trợ nhanh hơn hong [laugh]

Tạm thời chưa có. Từ từ sẽ có.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: abcsing
#6 Posted : Sunday, October 24, 2010 9:18:24 PM(UTC)
Vậy sau khi có XML, làm sao mà làm được một "audio file" like mp3 với more than 2 tracks and one video vậy aV?
User: tUyET dEn
#7 Posted : Monday, October 25, 2010 10:15:42 PM(UTC)
is there way (code) to told the program to render a lyric word from a specific time to a specific time?
instead of right now the
<i va="time">lyric</i>
render the whole word "lyric" right at the given "time"...
this make the lyrics "jumpy" along the song....

will the code
<i va="time1 - time2">lyric</i>
render "lyric" starting at "time1" and end at "time2"?

...

User: Hai Lúa
#8 Posted : Monday, October 25, 2010 10:25:52 PM(UTC)
You need a KMP3 editor tool that does linear interpolation from "time1" to "time2". It would just evenly space out the time between time1 and time2. The kmp3 specification though, remains the same.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: tUyET dEn
#9 Posted : Monday, October 25, 2010 10:32:05 PM(UTC)
Vcdz382 wrote:
You need a KMP3 editor tool that does linear interpolation from "time1" to "time2". It would just evenly space out the time between time1 and time2. The kmp3 specification though, remains the same.


that tool would be a different program, or incorporated in Tkaraoke?
for most case (90% of the song, "time2" of "word1" would be the "time1" of "word2", and "time2" of "word2" would be "time1" of "word3"... and so on....

...

User: Hai Lúa
#10 Posted : Monday, October 25, 2010 10:49:40 PM(UTC)
It would be the "editing tool" that does the interpolation. When you create your kmp3 xml, the editing tool helps you create it fast (interpolation makes it fast for constant-beat section of the song). The interpolation will break the words into letters and interpolate across linearly.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
4 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice