Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Friday, February 19, 2010 9:26:54 PM(UTC)
Asia Karaoke 43 - Khi Ta Xa Rời Nhau

Asia Karaoke 43_01 - Don Hồ & Y Phương Y Phụng & Thiên Kim & Minh Thông & Nguyên Khang - Liên Khúc Tuổi Ðá Buồn & Như Cánh Vạc Bay & Gọi Tên Bốn Mùa & Rừng Xưa Ðã Khép & Còn Tuổi Nào Cho Em
Asia Karaoke 43_02 - Thanh Phong & Phương Hồng Quế & Ngọc Huyền & Phương Vũ - Liên Khúc Câu Chuyện Ðầu Xuân & Tâm sự Ngày Xuân
Asia Karaoke 43_03 - Thùy Dương - Bến Xuân
Asia Karaoke 43_04 - Trish Thùy Trang - Above and Beyond
Asia Karaoke 43_05 - Chế Linh & Thanh Tuyền - Liên Khúc Tình Chết Theo Mùa Ðông & Nhớ Một Chiều Xuân
Asia Karaoke 43_06 - Vina Uyển Mi & Thùy Hương & Chosen & Dạ Nhật Yến - Vào Hạ
Asia Karaoke 43_07 - Anh Khoa & Tường Nguyên & Tường Khuê - Xóm Ðêm
Asia Karaoke 43_08 - Dalena & Henry Chúc - Hoang Vắng
Asia Karaoke 43_09 - Tuấn Vũ & Mỹ Huyền - Liên Khúc Mưa Nữa Ðêm & Mưa Ðêm Ngoại Ô
Asia Karaoke 43_10 - Nguyên Khang & Diễm Liên - Liên Khúc Mùa Thu "Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay
Asia Karaoke 43_11 - Kim Anh & Doanh Doanh - Mùa Thu Lá Bay
Asia Karaoke 43_12 - Bảo Yến & Y Phương - Chiếc Lá Cuối Cùng
Asia Karaoke 43_13 - Ngọc Hạ - Tiếng Sông Hương
Asia Karaoke 43_14 - Lâm Thúy Vân - Khi Ta Xa Rời Nhau
Asia Karaoke 43_15 - Băng Tâm & Ðặng Thế Luân - Liên Khúc Chuyện Tình Người Ðan Áo & Bài Thánh Ca Buồn
Asia Karaoke 43_16 - Don Hồ & Ánh Minh - Bên Em Là Biển Rộng
Asia Karaoke 43_17 - Khải Tuấn & Minh Thông & Dạ Nhật Yến - Phiên Khúc Mùa Ðông
Asia Karaoke 43_18 - Asia 4 - Medley Winter Wonderland & Santa Clause Coming to Town
Asia Karaoke 43_19 - Thiên Kim & Y Phương - Chuyện Tình Không Suy Tư & Phố Ðêm
Asia Karaoke 43_20 - Cardin - Thầm Yêu
Asia Karaoke 43_21 - Ngọc Lể & Phương Thảo & Hợp Ca - Xuân Và Tuổi Trẻ

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 9:04:15 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Old Forum Mover attached the following image(s):
Asia Karaoke 43.jpg
This post was moved from the old forum.
User: anhthuan2000
#2 Posted : Saturday, July 31, 2010 8:33:00 PM(UTC)
how to dl these files don't see the link to dl
User: tUyET dEn
#3 Posted : Saturday, July 31, 2010 11:15:41 PM(UTC)
this is just the song list of the DVD

Edited by moderator Tuesday, January 18, 2011 1:43:19 PM(UTC)  | Reason: Not specified


...

User: Nu_B
#4 Posted : Sunday, January 09, 2011 3:25:56 PM(UTC)
AsiaK 43_01 - Don Hồ & Y Phương Y Phụng & Thiên Kim & Minh Thông & Nguyên Khang - Liên Khúc Tuổi Ðá Buồn & Như Cánh Vạc Bay & Gọi Tên Bốn Mùa & Rừng Xưa Ðã Khép & Còn Tuổi Nào Cho Em
AsiaK 43_02 - Thanh Phong & Phương Hồng Quế & Ngọc Huyền & Phương Vũ - Liên Khúc Câu Chuyện Ðầu Xuân & Tâm sự Ngày Xuân
AsiaK 43_03 - Thùy Dương - Bến Xuân
AsiaK 43_04 - Trish Thùy Trang - Above and Beyond
AsiaK 43_05 - Chế Linh & Thanh Tuyền - Liên Khúc Tình Chết Theo Mùa Ðông & Nhớ Một Chiều Xuân
AsiaK 43_06 - Vina Uyển Mi & Thùy Hương & Chosen & Dạ Nhật Yến - Vào Hạ
AsiaK 43_07 - Anh Khoa & Tường Nguyên & Tường Khuê - Xóm Ðêm
AsiaK 43_08 - Dalena & Henry Chúc - Hoang Vắng
AsiaK 43_09 - Tuấn Vũ & Mỹ Huyền - Liên Khúc Mưa Nữa Ðêm & Mưa Ðêm Ngoại Ô
AsiaK 43_10 - Nguyên Khang & Diễm Liên - Liên Khúc Mùa Thu "Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay
AsiaK 43_11 - Kim Anh & Doanh Doanh - Mùa Thu Lá Bay
AsiaK 43_12 - Bảo Yến & Y Phương - Chiếc Lá Cuối Cùng
AsiaK 43_13 - Ngọc Hạ - Tiếng Sông Hương
AsiaK 43_14 - Lâm Thúy Vân - Khi Ta Xa Rời Nhau
AsiaK 43_15 - Băng Tâm & Ðặng Thế Luân - Liên Khúc Chuyện Tình Người Ðan Áo & Bài Thánh Ca Buồn
AsiaK 43_16 - Don Hồ & Ánh Minh - Bên Em Là Biển Rộng
AsiaK 43_17 - Khải Tuấn & Minh Thông & Dạ Nhật Yến - Phiên Khúc Mùa Ðông
AsiaK 43_18 - Asia 4 - Medley Winter Wonderland & Santa Clause Coming to Town
AsiaK 43_19 - Thiên Kim & Y Phương - Chuyện Tình Không Suy Tư & Phố Ðêm
AsiaK 43_20 - Cardin - Thầm Yêu
AsiaK 43_21 - Ngọc Lể & Phương Thảo & Hợp Ca - Xuân Và Tuổi Trẻ
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice