Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: spaceship
#1 Posted : Tuesday, October 12, 2010 8:51:08 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
Song Dem K_01 - Khanh Ngoc - Ngo Nhu Giac Mo
Song Dem K_02 - Phan Dinh Tung - Hay Nhin Lai Ve Tuong Lai
Song Dem K_03 - Nguyen Vu - Dung Vi Danh Phu Nghia Quen Tinh
Song Dem K_04 - Lam Bao Nam - Noi Dau Dau Doi
Song Dem K_05 - Thai Phong Vu - Dung Danh Mat Long Tin
Song Dem K_06 - Uyen Trang - Tinh Yeu Va Giot Nuoc Mat
Song Dem K_07 - Han Thai Tu - Han Lan Dau
Song Dem K_08 - Dam Vinh Hung - Khoc Cho Nguoi Di
Song Dem K_09 - Le Uyen Nhi - Anh Da Khong Yeu That Long
Song Dem K_10 - Nguyen Vu - Cho Hoi Vi Sao
Song Dem K_11 - Thu Thuy - Dem Tinh Yeu
Song Dem K_12 - Lam Chan Huy - Anh Khong Con Gi De Noi Voi Em
Song Dem K_13 - Khang Bao Hung - Tinh Yeu Thuy Chung
Song Dem K_14 - Uyen Trang - Yeu Trong Lam Lo
Song Dem K_15 - Luu Gia Bao - Tinh Khong De Quen
Song Dem K_16 - Han Thai Tu - Co Tinh Ma Ngheo
Song Dem K_17 - Khanh Ngoc & Nhat Tinh Anh - Tinh Yeu Khong Muon Mang
Song Dem K_18 - Thai Phong Vu - Chang Trai De Thuong
Song Dem K_19 - Nguyen Vu - Khong Muon Em Phai Khoc
Song Dem K_20 - Lam Bao Nam - Hua Roi Lai Quen
Song Dem K_21 - Dam Vinh Hung - Giai Thoat
Song Dem K_22 - Han Thai Tu - Tinh La The
Song Dem K_23 - Truong Dan Huy - Anh La Nguoi Co Loi
Song Dem K_24 - Hai Anh & Yen Linh - Hay De Tinh Yeu Ngu Yen
Song Dem K_25 - Luu Gia Bao - Loi Lam La Loi Lam
Song Dem K_26 - Thu Thuy - Mong Anh Quay Ve
Song Dem K_27 - Thai Phong Vu - Quay Lung Ma Di
Song Dem K_28 - Nguyen Vu - Chi Con Chung Ta
Song Dem K_29 - Khang Bao Hung - Xa Roi Mot Tinh Yeu
Song Dem K_30 - Khanh Ngoc - Bao Long
Song Dem K_31 - Phan Dinh Tung - Danh Roi Tinh Yeu
Song Dem K_32 - Han Thai Tu - Noi Dau Tinh Yeu
Song Dem K_33 - Lam Bao Nam - Hay Nghe Tieng Chuong Tinh
Song Dem K_34 - Vu Nhat Thanh - Tinh Khong Nhu Mo
Song Dem K_35 - Tri Hai - Con Gi Dau Em
Song Dem K_36 - Hoang Chau - Nhu Tieng Ve Sau
Song Dem K_37 - Khang Bao Hung - Vi Sao Em Lai Ra Di
Song Dem K_38 - Nguyen Vu - Da Khong Yeu Thi Thoi
Song Dem K_39 - Cindy Thai Tai - Noi Long
Song Dem K_40 - Thai Phong Vu - Khong Mot Lan Hoi Han
Song Dem K_41 - Phan Dinh Tung - Cam Bay Tinh Yeu
Song Dem K_42 - Lam Bao Nam - Em Van Luon Tin
Song Dem K_43 - Luu Gia Bao - em Duoi Theo Toi De Lam Chi
Song Dem K_44 - Hai Anh - Day Dua Chi Bang Dut Khoat
Song Dem K_45 - Le Quyen - Lang Dang Chieu Dong Ha Noi
Song Dem K_46 - Khang Bao Hung - Minh Anh Co Don
Song Dem K_47 - Tri Hai - Lan Dau Yeu Em
Song Dem K_48 - Thien Truong & Dia Hai - Mieng Luoi Nhan Gian
Song Dem K_49 - Thai Phong Vu - Them Mot Lan Tan Vo

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:44:02 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: T_P
#2 Posted : Wednesday, October 13, 2010 4:28:21 AM(UTC)
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_02 - Khánh Ngọc - Ngỡ Như Giấc Mơ
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_03 - Phan Đình Tùng - Hãy Nhìn Về Tương Lai
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_04 - Nguyên Vũ - Đừng Vì Danh Phụ Nghĩa Quên Tình
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_05 - Lâm Bảo Nam - Nỗi Đau Đầu Đời
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_06 - Thái Phong Vũ - Đừng Đánh Mất Lòng Tin
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_07 - Uyên Trang - Tình Yêu Và Giọt Nước Mắt
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_08 - Hàn Thái Tú - Hai Lần Đau
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_09 - Đàm Vĩnh Hưng - Khóc Cho Người Đi
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_10 - Lê Uyên Nhy - Anh Đã Không Yêu Thật Lòng
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_11 - Nguyên Vũ - Cho Hỏi Vì Sao
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_12 - Thu Thủy - Đêm Tình Yêu
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_13 - Lâm Chấn Huy - Anh Không Còn Gì Để Noí Với Em
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_14 - Khang Bảo Hưng - Tình Yêu Thủy Chung
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_15 - Uyên Trang - Yêu Trong Lầm Lỡ
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_16 - Lưu Gia Bảo - Tình Không Để Quên
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_17 - Hàn Thái Tú - Có Tình Mà Nghèo
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_18 - Khánh Ngọc & Nhật Tinh Anh - Tình Yêu Không Muộn Màng
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_19 - Thái Phong Vũ - Chàng Trai Dễ Thường
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_20 - Nguyên Vũ - Không Muốn Em Phải Khóc
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_21 - Lâm Bảo Nam - Hứa Rồi Lại Quên
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_22 - Đàm Vĩnh Hưng - Giãi Thoát
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_23 - Hàn Thái Tú - Tình Là Thế
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_24 - Trương Đan Huy - Anh Là Người Có Lỗi
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_25 - Hải Anh & Yến Linh - Hãy Để Tình Yêu Ngũ Yên
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_26 - Lưu Gia Bảo - Lỗi Lầm Là Lỗi Lầm
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_27 - Thu Thủy - Mong Anh Quay Về
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_28 - Thái Phong Vũ - Quay Lưng Mà Đi
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_29 - Nguyên Vũ - Chỉ Còn Chúng Ta
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_30 - Khang Bảo Hùng - Xa Rồi Một Tình Yêu
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_31 - Khánh Ngọc - Bảo Lòng
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_32 - Phan Đình Tùng - Đánh Rơi Tình Yêu
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_33 - Hàn Thái Tú - Nỗi Đau Tình Yêu
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_34 - Lâm Bảo Nam - Hãy Nghe Tiếng Chuông Tình
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_35 - Vũ Nhật Thanh - Tình Không Như Mơ
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_36 - Trí Hải - Còn Gì Đâu Em
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_37 - Hoàng Châu - Như Tiếng Ve Sầu
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_38 - Khang Bảo Hùng - Vì Sao Em Lại Ra Đi
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_39 - Nguyên Vũ - Đã Không Yêu Thì Thôi
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_40 - Candy Thái Tài - Nỗi Lòng
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_41 - Thái Phong Vũ - Không Một Lần Hối Hận
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_42 - Phan Đình Tùng - Cạm Bảy Tình Yêu
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_43 - Lâm Bảo Nam - Em Vẫn Luôn Tin
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_44 - Lưu Gia Bảo - Em Đuổi Theo Tôi Là Chi
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_45 - Hải Anh - Dây Dưa Chi Bằng Dứt Khoát
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_46 - Lệ Quyên - Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_47 - Khang Bảo Hùng - Mình Anh Cô Đơn
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_48 - Trí Hải - Lần Đầu Yêu Em
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_49 - Thiên Trường & Địa Hải - Lời Nói Nhân Gian
Nhạc Trẻ Chọn Lộc 07_50 - Thái Phong Vũ - Thêm Một Lần Tan Vỡ
Dùng LATEST TKT tool để " AUTO UNZIP " T_P files .

- password to download files : T_P@tkaraoke.com
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice