Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: goldenstate
#1 Posted : Saturday, October 09, 2010 6:05:59 AM(UTC)
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_01 - Lâm Vũ - Phải Chăng Yêu Là Hững Hờ
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_02 - Lâm Hùng - Trăm Năm Tình Đầu
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_03 - Lâm Vũ - Quên Nhau Đi
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_04 - Lâm Hùng - Đam Mê
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_05 - Lâm Vũ - Nhớ Lời
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_06 - Lâm Hùng - Ký Túc Xá Chiều Mưa
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_07 - Lâm Vũ - Đừng Tiếc Nuối Nữa Em
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_08 - Lâm Hùng - Đêm Tình Yêu
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_09 - Lâm Vũ - Trái Tim Tình Nhân
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_10 - Lâm Hùng - Nỗi Đau Vô Thường
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_11 - Lâm Vũ - Là Lời Gian Dối
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_12 - Lâm Hùng - Người Là Niềm Đau
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_13 - Lâm Vũ - Sóng Tình Mãi Mãi
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_14 - Lâm Hùng - Kiếp Phong Trần
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_15 - Lâm Vũ - Quên Nhau Đi
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_16 - Lâm Hùng - Hát Cho Một Dòng Sông
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_17 - Lâm Vũ - Tiễn Đưa
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_18 - Lâm Vũ - Hãy Quên Một Người
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_19 - Lâm Vũ - Hát Cho Người Tình Xa
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_20 - Lâm Hùng - Chuyện Đời
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_21 - Lâm Vũ - Giây Phút Chia Tay
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_22 - Lâm Vũ - Cuộc Tình Đã Xa
YEK14_The Best Of Lâm Hùng Lâm Vũ_23 - Lâm Vũ - Cho Người Tình Xa

UserPostedImage

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:15:43 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: BoYz
#2 Posted : Saturday, February 19, 2011 10:24:03 PM(UTC)
Code:
Youth Entertainment 14_01 - Lâm Vũ - Phải Chăng Yêu Là Hững Hờ
Youth Entertainment 14_02 - Lâm Hùng, Quách An An - Trăm Năm Tình Đầu
Youth Entertainment 14_03 - Lâm Vũ - Quên Nhau Đi
Youth Entertainment 14_04 - Lâm Hùng - Đam Mê
Youth Entertainment 14_05 - Lâm Vũ - Nhớ Lời Em Nói
Youth Entertainment 14_06 - Lâm Hùng - Ký Túc Xá Chiều Mưa
Youth Entertainment 14_07 - Lâm Vũ - Đừng Tiếc Nuối Nữa Em
Youth Entertainment 14_08 - Lâm Hùng - Đêm Tình Yêu
Youth Entertainment 14_09 - Lâm Vũ - Trái Tim Tình Nhân
Youth Entertainment 14_10 - Lâm Hùng - Nỗi Đau Vô Thường
Youth Entertainment 14_11 - Lâm Vũ - Là Lời Gian Dối
Youth Entertainment 14_12 - Lâm Hùng - Người Là Niềm Đau
Youth Entertainment 14_13 - Lâm Vũ - Sống Tình Mãi Mãi
Youth Entertainment 14_14 - Lâm Hùng - Kiếp Phong Trần
Youth Entertainment 14_15 - Lâm Vũ - Quên Nhau Đi
Youth Entertainment 14_16 - Lâm Hùng - Hát Cho Một Dòng Sông
Youth Entertainment 14_17 - Lâm Vũ - Tiễn Đưa
Youth Entertainment 14_18 - Lâm Vũ - Hãy Quên Một Người
Youth Entertainment 14_19 - Lâm Vũ - Hát Cho Người Tình Xa
Youth Entertainment 14_20 - Lâm Hùng - Chuyện Đời
Youth Entertainment 14_21 - Lâm Vũ - Giây Phút Chia Tay
Youth Entertainment 14_22 - Lâm Vũ - Cuộc Tình Đã Xa
Youth Entertainment 14_23 - Lâm Vũ - Cho Người Tình Xa
User: Gada
#3 Posted : Sunday, February 20, 2011 9:08:55 AM(UTC)
Lưu ý: dvd này có 2 bài trùng, bài số 8 và 18.
Lúc Rip ra thì có 24 bài, bỏ bớt một bài trùng còn 23.[biggrin]
Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
User: Hai Lúa
#4 Posted : Tuesday, August 09, 2011 4:45:38 AM(UTC)
Originally Posted by: Gada Go to Quoted Post
Lưu ý: dvd này có 2 bài trùng, bài số 8 và 18.
Lúc Rip ra thì có 24 bài, bỏ bớt một bài trùng còn 23.[biggrin]

Đa tạ Gada [bai phuc]. Chỉ cần delete vts_01_1.vob (quảng cáo) và vts_01_19.vob (bài trùng) là được goài - dùng TKT với song list trên để rename.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#5 Posted : Tuesday, August 09, 2011 4:49:44 AM(UTC)
Confirmed 100% lyric coverage using Live Server [thumbup]

YE 014_01 - Lâm Vũ - Phải Chăng Yêu Là Hững Hờ
YE 014_02 - Lâm Hùng, Quách An An - Trăm Năm Tình Đầu
YE 014_03 - Lâm Vũ - Quên Nhau Đi
YE 014_04 - Lâm Hùng - Đam Mê
YE 014_05 - Lâm Vũ - Nhớ Lời Em Nói
YE 014_06 - Lâm Hùng - Ký Túc Xá Chiều Mưa
YE 014_07 - Lâm Vũ - Đừng Tiếc Nuối Nữa Em
YE 014_08 - Lâm Hùng - Đêm Tình Yêu
YE 014_09 - Lâm Vũ - Trái Tim Tình Nhân
YE 014_10 - Lâm Hùng - Nỗi Đau Vô Thường
YE 014_11 - Lâm Vũ - Là Lời Gian Dối
YE 014_12 - Lâm Hùng - Người Là Niềm Đau
YE 014_13 - Lâm Vũ - Sống Tình Mãi Mãi
YE 014_14 - Lâm Hùng - Kiếp Phong Trần
YE 014_15 - Lâm Vũ - Quên Nhau Đi
YE 014_16 - Lâm Hùng - Hát Cho Một Dòng Sông
YE 014_17 - Lâm Vũ - Tiễn Đưa
YE 014_18 - Lâm Vũ - Hãy Quên Một Người
YE 014_19 - Lâm Vũ - Hát Cho Người Tình Xa
YE 014_20 - Lâm Hùng - Chuyện Đời
YE 014_21 - Lâm Vũ - Giây Phút Chia Tay
YE 014_22 - Lâm Vũ - Cuộc Tình Đã Xa
YE 014_23 - Lâm Vũ - Cho Người Tình Xa
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice