Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages<1234>
Options
Go to last post Go to first unread
User: con coc
#21 Posted : Monday, December 23, 2013 12:25:58 PM(UTC)
Swap audio tracks

Mến chào các bạn!

Mình có một folder Mykaraoke gồm khoảng 2000 bai karaoke VOB. Trong đó có một ít bài track 1 là Karaoke, track 2 là Music (ca sĩ hát).
1/ Mình đã chọn Audio ---->Start Songs With Audio Track 2.
2/ Đã sửa folder ấy thành Mykaraoke!!

Nhưng khi play with Tkaraoke vẫn còn bị problem như trên. Nghĩa là mình muốn toàn bộ 2000 bài ấy đều start songs with track 2 for Karaoke.

Mong nhờ các bạn chỉ giúp.

Cóc
User: iSdream
#22 Posted : Monday, December 23, 2013 3:00:25 PM(UTC)
Originally Posted by: con coc Go to Quoted Post
Swap audio tracks

Mến chào các bạn!

Mình có một folder Mykaraoke gồm khoảng 2000 bai karaoke VOB. Trong đó có một ít bài track 1 là Karaoke, track 2 là Music (ca sĩ hát).
1/ Mình đã chọn Audio ---->Start Songs With Audio Track 2.
2/ Đã sửa folder ấy thành Mykaraoke!!

Nhưng khi play with Tkaraoke vẫn còn bị problem như trên. Nghĩa là mình muốn toàn bộ 2000 bài ấy đều start songs with track 2 for Karaoke.

Mong nhờ các bạn chỉ giúp.

Cóc


Bạn chỉ nên gôm những bài bị off-track vao 1 folder riêng, thí dụ như folder: Off-Track!! chẳng hạn. Hy vọng đã giúp được bạn!
User: con coc
#23 Posted : Monday, December 23, 2013 4:04:36 PM(UTC)
Cảm ơn Isdram

Khổ nổi là mình không biết những bài nào là Off track (karaoke track1). Bây giờ mới chỉ biết có 1 bài thôi.

Cóc
User: Nu_B
#24 Posted : Monday, December 23, 2013 6:11:31 PM(UTC)
Originally Posted by: con coc Go to Quoted Post
Cảm ơn Isdram

Khổ nổi là mình không biết những bài nào là Off track (karaoke track1). Bây giờ mới chỉ biết có 1 bài thôi.

Cóc

Chỉ còn cách thử từng bài rồi lựa ra thôi bạn ơi
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: con coc
#25 Posted : Monday, December 23, 2013 7:06:51 PM(UTC)
Good idea

Thank you
User: con coc
#26 Posted : Monday, December 23, 2013 7:10:19 PM(UTC)
Cach thu nao nhanh nhat?
User: iSdream
#27 Posted : Monday, December 23, 2013 7:52:10 PM(UTC)
Originally Posted by: con coc Go to Quoted Post
Cach thu nao nhanh nhat?


Thử từng bài có lẽ là nhanh nhất đấy [lol]. Nhưng nếu bạn chỉ có 10/2000 bản bị off-track thì không bõ công, right?. Vậy thì đừng làm gì hết, khi hát karaoke, nếu gặp phải bài nào bị off-track thì dzời nó vào cái folder đã tạo. GLuck!
User: oxiscow
#28 Posted : Sunday, July 17, 2016 7:35:07 AM(UTC)
is there a program that can help sorting karaoke track? I have thousands of files all in one folders. so I can't use "!!"
some are vob,mp4,mkv.

some have music on track1 other have it on track2. I keep having to toggle when We were doing karaoke.

sorting by hand will take forever. please help.. need idea on how to make them consistent.
User: toitoitoi
#29 Posted : Monday, July 18, 2016 4:53:37 AM(UTC)
Dùng AVI codec để xem audio track của mỗi video file
User: oxiscow
#30 Posted : Tuesday, July 19, 2016 3:07:14 PM(UTC)
that does it one at a time or it can check multiple files?
Users browsing this topic
Guest (3)
4 Pages<1234>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice