Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Wednesday, September 01, 2010 10:55:11 PM(UTC)
Tất cả các song list trong các forum này đều có format: Album_Track - Tên Ca Sĩ - Tên Bài Hát.

TKaraoke's default format là: Tên Tác Giả - Tên Ca Sĩ - Tên Bài Hát.

Vì vậy, nếu không dùng tksns file để báo cho TKaraoke biết các file trên hard drive có format "Album_Track - Tên Ca Sĩ - Tên Bài Hát" thì TKaraoke sẽ tưởng "Album_Track" là "Tên Tác Giả". Khi update lyric sẽ bị mất tên này vì tên tác giả của bài hát sẽ "overwrite" tên đĩa.

Để tránh bị mất tên đĩa, bạn có thể download attached file xuống và bỏ vào "root folder" của các bài hát trên hard drive. Như vậy TKaraoke sẽ bỏ tên đĩa vào column "Đĩa" và khi update lyric sẽ không bị mất tên đĩa.

Download file và bỏ vào root folder như sau:
UserPostedImage

Edited by user Friday, March 04, 2011 8:36:36 AM(UTC)  | Reason: Not specified

File Attachment(s):
%album%-%singer%-%song%.tksns (1kb) downloaded 226 time(s).

You cannot view/download attachments. Try to login or register.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: taplamkaraoke
#2 Posted : Wednesday, April 06, 2011 10:06:08 AM(UTC)
i am new.how to open songlist.idk.anyone can help me?thanks
User: medilas
#3 Posted : Wednesday, October 23, 2013 1:20:16 AM(UTC)
Just ctl+O and open, right ???
Cân bằng hormones – nội tiết tố cho sức khỏe và thẩm mỹ, kiểm soát cuộc sống của bạn. http://medilasclinic.com...cho-suc-khoe-va-tham-my/
User: Thanh Huyen
#4 Posted : Tuesday, August 02, 2016 12:31:41 AM(UTC)
Cái thủ thuật này hay nà , Thks thớt nhá
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice