Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Sunday, August 29, 2010 11:26:00 PM(UTC)
Kể từ version 1.5.006 trở về sau, TKaraokePro sẽ chơi được nhạc kmp3. Chi tiếc về loại file "kmp3" nằm ở trang này. Các bạn đã từng donate cho TKaraoke muốn được giảm giá mua TKaraokePro xin PM Vcdz382 để lấy COUPON CODE.

Kmp3 dùng mp3 làm nền nhạc và player sẽ vẽ lời nhạc lên màn hình để ăn khớp với nhạc beat ở mp3. Kmp3 rất giống các loại nhạc ở đầu California hoặc các đầu Arirang. Tuy nhiên, các đầu này dùng Midi thay vì Mp3 nên chấc lượng âm thanh của kmp3 sẽ hay hơn.

đây có gần 10000 bài kmp3 nhạc Việt.

Xem demo:

Edited by user Monday, August 30, 2010 11:40:45 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Nợ kia dẫu có nặng nề
Em ơi nhớ trả chớ hề xin tha
Nhớ lời dặn của thầy Ba
Trả cho hết nợ, may ra có chồng
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice