Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages<1234>
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#11 Posted : Friday, June 18, 2010 6:39:38 AM(UTC)
Thank you hieutong for your donation on 6/18/2010.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#12 Posted : Monday, July 05, 2010 10:47:20 AM(UTC)
Thank you turbochargedrs for your donation on 7/5/2010. Highest per-donation amount so far [thumbup]. Your LyricDB account, turbors, has been upgraded to access the Live server.

Edited by user Monday, July 05, 2010 10:56:42 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#13 Posted : Monday, July 26, 2010 11:42:08 AM(UTC)
Thank you theunknown for your donation on 7/26/2010. Second highest bid so far [thumbup].
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#14 Posted : Sunday, August 01, 2010 9:52:12 AM(UTC)
Thank you "nam thang" for your donation on 8/1/2010.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#15 Posted : Tuesday, August 17, 2010 1:20:49 PM(UTC)
Thank you anonymous for your donation on 8/17/2010.

Edited by user Friday, August 20, 2010 7:46:41 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: andy82
#16 Posted : Friday, August 20, 2010 6:36:46 AM(UTC)
Vcdz382 wrote:
Thank you ... for your donation on 8/17/2010.

bác xóa hộ tên đi với
User: Hai Lúa
#17 Posted : Saturday, August 28, 2010 6:11:55 AM(UTC)
Thank you Raymond for your donation on 8/28/2010.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#18 Posted : Monday, September 06, 2010 9:38:34 PM(UTC)
Thank you Thien Bui for your donation on 9/6/2010.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#19 Posted : Saturday, October 16, 2010 12:18:22 PM(UTC)
Thank you Quoc Le for your donation on 10/16/2010.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#20 Posted : Monday, November 08, 2010 1:29:24 AM(UTC)
Thank you lyluu for your donation on 11/7/2010.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
4 Pages<1234>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice