Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Tuesday, August 24, 2010 9:18:49 PM(UTC)
Please follow these steps to obtain and activate TKaraokePro:

1. Download the latest version from here.
2. Install and run TKaraokePro just like TKaraoke.
3. Buy the registration code online. After completing your order, you'll get your registration code via email or forum's Private Message.
4. In TKaraokePro, click on Help-->Activate TKaraokePro.
5. Click on "Enter Code"
6. Paste in the registration code and click OK
7. Click on "Activate Now". Your computer must be connected to the Internet for this step to work.
8. After a few seconds, you'll get a message "Activated Successfully."

Edited by user Saturday, August 28, 2010 4:13:48 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: tictactho
#2 Posted : Wednesday, August 25, 2010 8:25:18 AM(UTC)
Mình muốn hỏi Bạn là TKaraoke Pro có Test-Version không?

Cám ơn Bạn..
User: Hai Lúa
#3 Posted : Wednesday, August 25, 2010 9:01:05 AM(UTC)
tictactho wrote:
Mình muốn hỏi Bạn là TKaraoke Pro có Test-Version không?

Cám ơn Bạn..

Cuối tuần này sẽ có.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: tictactho
#4 Posted : Wednesday, August 25, 2010 8:28:45 PM(UTC)
Cám ơn Bạn nhiều.....
User: Hai Lúa
#5 Posted : Friday, August 27, 2010 11:24:09 AM(UTC)
tictactho wrote:
Mình muốn hỏi Bạn là TKaraoke Pro có Test-Version không?

Cám ơn Bạn..

Tôi vừa tính thêm chức năng "graphic compatiblity mode" vào TKaraokePro để khắc phục lỗi "bị màn hình đen" trên các máy video driver chưa đúng hoặc video card yếu. Tuy nhiên, sau khi sửa TKaraokePro lại để thêm chức năng này, nó làm cho code của TKaraokePro rất lộn xộn và khó bảo trì. Vì vậy, chức năng này sẽ không có trong TKaraokePro. Xin cáo lỗi [bai phuc].

Thọ nên tìm cách update driver hoặc dùng Windows 7 để xem có giúp được gì không?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#6 Posted : Friday, August 27, 2010 5:30:16 PM(UTC)
As of 6pm, 8/27/2010, the Pro version is available. Download from http://www.tkaraoke.com and get code from https://shop.tkaraoke.com.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: tictactho
#7 Posted : Friday, August 27, 2010 10:25:00 PM(UTC)
Oh...!Xui...wá vậy ta...:-((((!

Upgrad Driver thì tụi Apple đã làm rùi,nhưng vẫn không được....


Cám ơn Vcdz382 đã "Thông Tin"....!
User: tictactho
#8 Posted : Friday, August 27, 2010 11:59:14 PM(UTC)
Minh muon thu truoc khi mua TKaraoke Pro,Tkaraoke Pro khong co Test-Version ha Ban?
User: Hai Lúa
#9 Posted : Saturday, August 28, 2010 6:19:47 AM(UTC)
tictactho wrote:
Minh muon thu truoc khi mua TKaraoke Pro,Tkaraoke Pro khong co Test-Version ha Ban?

Download xuống dùng thử (không chơi nhạc được nhưng các chức năng mới đều có):
http://www.tkaraoke.com/download.aspx#Pro_Versions

Muốn chơi nhạc được (2 phút đầu mà thôi) thì vào đây mua (chỉ có 1USD):
https://shop.tkaraoke.co.../3-tkaraokepro-demo.aspx

Version TKaraoke thường vẫn miễn phí như mọi ngày.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: froggie
#10 Posted : Saturday, August 28, 2010 9:41:55 AM(UTC)

"Please note that you might lose your free upgrade option if you used your registration code on many different computers or you shared your registration code with others."

Could Mods more specific on how many computers can 1 license be shared ?
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice