Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Monday, August 16, 2010 7:21:50 PM(UTC)
1. Thuong Nhau Ngay Mua - Nguyen Khang, Mai Thanh Son, Quoc Khanh, Tien Dung
2. Toi Di Giua Hoang Hon - Nguyen Khang
3. Medley Anh Bang - Nguyen Khang
4. Vung Bien Vang - Nguyen Khang, Sy Dan
5. Thoi - Nguyen Khang
6. Chuyen Ben - Nguyen Khang
7. Mot Ngay Nhu Moi Ngay - Nguyen Khang
8. Dem Dai - Nguyen Khang
9. Vi Sao Em Oi - Nguyen Khang, Diem Lien
10. Nguoi Dan Ba Di Nhat Mat Troi - Nguyen Khang
11. Mot Lan Trong Doi - Nguyen Khang
12. Lac Mai Ben Bo - Nguyen Khang
13. Medley Dieu Huong - Nguyen Khang, Quoc Khanh
14. Toc Ngang Bo Vai - Nguyen Khang, Tuan Duc
15. Se Hon Bao Gio Het - Nguyen Khang

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 9:03:51 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Monday, August 16, 2010 7:22:39 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
Nguyên Khang MTHPT_01 - Nguyen Khang & Mai Thanh Son & Quoc Khanh & Tien Dung - Thuong Nhau Ngay Mua
Nguyên Khang MTHPT_02 - Nguyen Khang - Toi Di Giua Hoang Hon
Nguyên Khang MTHPT_03 - Nguyen Khang - Medley Anh Bang
Nguyên Khang MTHPT_04 - Nguyen Khang & Sy Dan - Vung Bien Vang
Nguyên Khang MTHPT_05 - Nguyen Khang - Thoi
Nguyên Khang MTHPT_06 - Nguyen Khang - Chuyen Ben
Nguyên Khang MTHPT_07 - Nguyen Khang - Mot Ngay Nhu Moi Ngay
Nguyên Khang MTHPT_08 - Nguyen Khang - Dem Dai
Nguyên Khang MTHPT_09 - Nguyen Khang & Diem Lien - Vi Sao Em Oi
Nguyên Khang MTHPT_10 - Nguyen Khang - Nguoi Dan Ba Di Nhat Mat Troi
Nguyên Khang MTHPT_11 - Nguyen Khang - Mot Lan Trong Doi
Nguyên Khang MTHPT_12 - Nguyen Khang - Lac Mai Ben Bo
Nguyên Khang MTHPT_13 - Nguyen Khang & Quoc Khanh - Medley Dieu Huong
Nguyên Khang MTHPT_14 - Nguyen Khang & Tuan Duc - Toc Ngang Bo Vai
Nguyên Khang MTHPT_15 - Nguyen Khang - Se Hon Bao Gio Het
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: tUyET dEn
#3 Posted : Tuesday, August 17, 2010 12:44:35 AM(UTC)
links DL đâu, đem ra luôn đi!
post song list làm nhìn "bức xúc" wa'!!!
[sneaky] [sneaky]

...

User: Hai Lúa
#4 Posted : Tuesday, August 17, 2010 1:34:55 AM(UTC)
Đĩa này không phải Karaoke [thumbdn]! Tôi rip ra và rename rồi mới biết!!
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice