Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#1 Posted : Friday, August 06, 2010 8:41:26 AM(UTC)
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_01 - Tấn Hưng - Biết Tìm Đâu
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_02 - Nhật Tinh Anh - Tình Anh Vẫn Như Thế
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_03 - Mây Trắng & Phạm Khánh Hưng - Chắc Anh Có Yêu Em
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_04 - Nhật Tinh Anh - Không Biết
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_05 - Vâng Quang Long - Lời Nói Vô Tình
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_06 - Điền Thái Toàn - Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_07 - Ưng Hoàng Phúc & 3a - Nói Một Lời Thôi
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_08 - Quang Vinh - Đừng Làm Mình Xa Cách Nhau
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_09 - Quang Hà - Xin Dành Trọn Cho Em
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_10 - Tuấn Khang - Trong Tình Yêu Người Ta Nói
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_11 - Trịnh Tuấn Vy - Trèo Cao Té Đau
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_12 - Tuấn Hưng - Người Tình Trăm Năm
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_13 - Vâng Quang Long - Lời Hứa
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_14 - Điền Thái Toàn - Yêu Nhiều Khổ Nhiều
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_15 - Phạm Khánh Hưng - Lợi Danh
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_16 - Triệu Hoàng - Anh Không Như Bao Chàng Trai Khác
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_18 - Tuấn Hưng - Nếu Có Lỡ Xa Lìa Nhau
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_19 - Phạm Khánh Hưng - Làm Sao Biết Giữa Thế Giới
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_20 - Vân Quang Long - Chuyện Một Người Điên
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_21 - Tuấn Khang - Anh Sẽ Cố Quên Em
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_22 - Điền Thái Toàn - Cánh Hoa Tàn
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_23 - Trịnh Tuấn Vỹ - Yêu Người Trong Mộng
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_24 - Phạm Khánh Hưng - Đổi Thay Một Hình Bóng
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_25 - Tuấn Hưng - Vẩn Nhớ
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_26 - Vâng Quang Long - Hứa Và Nói Đi Em
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_27 - Vủ Hà - Hạnh Phúc Trên Niềm Đau
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_28 - Tuấn Hưng - Dĩ Vãng Cuộc Tình
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_29 - Ưng Hoàng Phúc - Ba Thằng Bạn
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_30 - Quang Hà - Tìm Em Trong Bóng Đêm
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_31 - Triệu Hoàng - Lạnh Lùng
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_32 - Tuấn Hưng - Rồi Mai Thức Giấc
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_33 - Vân Quang Long - Khóc Tình
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_34 - Diền Thái Toàn - Yêu Là Sai
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_35 - Vủ Hà - Yêu Mãi Ngàn Năm
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_36 - Thanh Nhã - Vì Ta Có Nhau
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_37 - Triệu Hoàng - Nỗi Đau
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_38 - Phạm Khánh Hưng – Thật Long Xin Lỗi Em
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_39 - Quang Hà - Định Mệnh
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_40 - Tuấn Hưng - Thiên Đường Không Lối
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_41 - Phạm Khánh Hưng - Tình Chia Tay Người Không Muống Ra Đi
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_42 - Vân Quang Long - Lạnh Lùng
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_43 - Điền Thái Toàn - Tôi Không Lo Gì Đựợc Cho Em
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_44 - Ưng Hoàng Phúc & Tam Ca Áo Trắng - Yêu Làm Gì
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_45 - Trịnh Tuấn Vỹ - Đâu Chỉ Có Mình Em
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_46 - Triệu Hoàng - Nếu Điều Đó Xãy Ra
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_47 - Quang Hà - Nếu Còn Trở Lại
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_48 - Phạm Khánh Hưng - Vì Sao Thế

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:15:47 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
User: spaceship
#2 Posted : Saturday, October 16, 2010 2:08:50 AM(UTC)
HongThao wrote:
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_01 - Tấn Hưng - Biết Tìm Đâu
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_02 - Nhật Tinh Anh - Tình Anh Vẫn Như Thế
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_03 - Mây Trắng & Phạm Khánh Hưng - Chắc Anh Có Yêu Em
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_04 - Nhật Tinh Anh - Không Biết
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_05 - Vâng Quang Long - Lời Nói Vô Tình
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_06 - Điền Thái Toàn - Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_07 - Ưng Hoàng Phúc & 3a - Nói Một Lời Thôi
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_08 - Quang Vinh - Đừng Làm Mình Xa Cách Nhau
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_09 - Quang Hà - Xin Dành Trọn Cho Em
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_10 - Tuấn Khang - Trong Tình Yêu Người Ta Nói
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_11 - Trịnh Tuấn Vy - Trèo Cao Té Đau
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_12 - Tuấn Hưng - Người Tình Trăm Năm
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_13 - Vâng Quang Long - Lời Hứa
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_14 - Điền Thái Toàn - Yêu Nhiều Khổ Nhiều
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_15 - Phạm Khánh Hưng - Lợi Danh
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_16 - Triệu Hoàng - Anh Không Như Bao Chàng Trai Khác
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_17 - Quang Vinh - Alibaba
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_18 - Tuấn Hưng - Nếu Có Lỡ Xa Lìa Nhau
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_19 - Phạm Khánh Hưng - Làm Sao Biết Giữa Thế Giới
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_20 - Vân Quang Long - Chuyện Một Người Điên
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_21 - Tuấn Khang - Anh Sẽ Cố Quên Em
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_22 - Điền Thái Toàn - Cánh Hoa Tàn
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_23 - Trịnh Tuấn Vỹ - Yêu Người Trong Mộng
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_24 - Phạm Khánh Hưng - Đổi Thay Một Hình Bóng
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_25 - Tuấn Hưng - Vẩn Nhớ
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_26 - Vâng Quang Long - Hứa Và Nói Đi Em
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_27 - Vủ Hà - Hạnh Phúc Trên Niềm Đau
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_28 - Tuấn Hưng - Dĩ Vãng Cuộc Tình
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_29 - Ưng Hoàng Phúc - Ba Thằng Bạn
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_30 - Quang Hà - Tìm Em Trong Bóng Đêm
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_31 - Triệu Hoàng - Lạnh Lùng
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_32 - Tuấn Hưng - Rồi Mai Thức Giấc
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_33 - Vân Quang Long - Khóc Tình
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_34 - Diền Thái Toàn - Yêu Là Sai
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_35 - Vủ Hà - Yêu Mãi Ngàn Năm
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_36 - Thanh Nhã - Vì Ta Có Nhau
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_37 - Triệu Hoàng - Nỗi Đau
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_38 - Phạm Khánh Hưng – Thật Long Xin Lỗi Em
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_39 - Quang Hà - Định Mệnh
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_40 - Tuấn Hưng - Thiên Đường Không Lối
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_41 - Phạm Khánh Hưng - Tình Chia Tay Người Không Muống Ra Đi
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_42 - Vân Quang Long - Lạnh Lùng
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_43 - Điền Thái Toàn - Tôi Không Lo Gì Đựợc Cho Em
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_44 - Ưng Hoàng Phúc & Tam Ca Áo Trắng - Yêu Làm Gì
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_45 - Trịnh Tuấn Vỹ - Đâu Chỉ Có Mình Em
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_46 - Triệu Hoàng - Nếu Điều Đó Xãy Ra
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_47 - Quang Hà - Nếu Còn Trở Lại
Boyband Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em_48 - Phạm Khánh Hưng - Vì Sao Thế

User: Hai Lúa
#3 Posted : Tuesday, August 09, 2011 5:59:55 AM(UTC)
Cần update 4 bài in green.

YE 037_01 - Tấn Hưng - Biết Tìm Đâu
YE 037_02 - Nhật Tinh Anh - Tình Anh Vẫn Như Thế
YE 037_03 - Mây Trắng & Phạm Khánh Hưng - Chắc Anh Có Yêu Em
YE 037_04 - Nhật Tinh Anh - Thật Tình Anh Không Biết
YE 037_05 - Vâng Quang Long - Lời Nói Vô Tình
YE 037_06 - Điền Thái Toàn - Sao Em Ép Anh Phải Yêu Em
YE 037_07 - Ưng Hoàng Phúc & 3a - Nói Một Lời Thôi
YE 037_08 - Quang Vinh - Đừng Làm Mình Xa Cách Nhau
YE 037_09 - Quang Hà - Xin Dành Trọn Cho Em
YE 037_10 - Tuấn Khang - Trong Tình Yêu Người Ta Nói
YE 037_11 - Trịnh Tuấn Vy - Trèo Cao Té Đau
YE 037_12 - Tuấn Hưng - Người Tình Trăm Năm
YE 037_13 - Vâng Quang Long - Lời Hứa
YE 037_14 - Điền Thái Toàn - Yêu Nhiều Khổ Nhiều
YE 037_15 - Phạm Khánh Hưng - Lợi Danh
YE 037_16 - Triệu Hoàng - Anh Không Như Bao Chàng Trai Khác
YE 037_17 - Quang Vinh - Alibaba
YE 037_18 - Tuấn Hưng - Nếu Có Lỡ Xa Lìa Nhau
YE 037_19 - Phạm Khánh Hưng - Làm Sao Biết Giữa Thế Giới
YE 037_20 - Vân Quang Long - Chuyện Một Người Điên
YE 037_21 - Tuấn Khang - Anh Sẽ Cố Quên Em
YE 037_22 - Điền Thái Toàn - Cánh Hoa Tàn
YE 037_23 - Trịnh Tuấn Vỹ - Yêu Người Trong Mộng
YE 037_24 - Phạm Khánh Hưng - Đổi Thay Một Hình Bóng
YE 037_25 - Tuấn Hưng - Vẩn Nhớ
YE 037_26 - Vâng Quang Long - Hứa Và Nói Đi Em
YE 037_27 - Vủ Hà - Hạnh Phúc Trên Niềm Đau
YE 037_28 - Tuấn Hưng - Dĩ Vãng Cuộc Tình
YE 037_29 - Ưng Hoàng Phúc - Ba Thằng Bạn
YE 037_30 - Quang Hà - Tìm Em Trong Bóng Đêm
YE 037_31 - Triệu Hoàng - Lạnh Lùng
YE 037_32 - Tuấn Hưng - Rồi Mai Thức Giấc
YE 037_33 - Vân Quang Long - Khóc Tình
YE 037_34 - Diền Thái Toàn - Yêu Là Sai
YE 037_35 - Vủ Hà - Yêu Mãi Ngàn Năm
YE 037_36 - Thanh Nhã - Vì Ta Có Nhau
YE 037_37 - Triệu Hoàng - Nỗi Đau
YE 037_38 - Phạm Khánh Hưng - Thật Lòng Xin Lỗi Anh
YE 037_39 - Quang Hà - Định Mệnh
YE 037_40 - Tuấn Hưng - Thiên Đường Không Lối
YE 037_41 - Phạm Khánh Hưng - Tình Chia Tay Người Không Muống Ra Đi
YE 037_42 - Vân Quang Long - Lạnh Lùng
YE 037_43 - Điền Thái Toàn - Tôi Không Lo Đựợc Gì Cho Em
YE 037_44 - Ưng Hoàng Phúc & Tam Ca Áo Trắng - Yêu Làm Gì
YE 037_45 - Trịnh Tuấn Vỹ - Đâu Chỉ Có Mình Em
YE 037_46 - Triệu Hoàng - Nếu Điều Đó Xãy Ra
YE 037_47 - Quang Hà - Nếu Còn Trở Lại
YE 037_48 - Phạm Khánh Hưng - Vì Sao Thế
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice