Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Saturday, February 20, 2010 7:03:24 PM(UTC)
Asia Karaoke Selection 07 - Top Hits 2

Asia KS 07_01 - Lâm Nhật Tiến - Mãi Yêu Người Thôi
Asia KS 07_02 - Phillip Huy - Đừng Hỏi Vì Sao
Asia KS 07_03 - Phillip Huy - Nếu Biết Trước
Asia KS 07_04 - Lê Tâm - Trái Tim Sõi Đá
Asia KS 07_05 - Lâm Nhật Tiến - Tình Yêu
Asia KS 07_06 - Thùy Dương - Đoạn Khúc Cuối Cho Em
Asia KS 07_07 - Dạ Nhật Yến & Phillip Huy - Quên Đi
Asia KS 07_08 - Lâm Thúy Vân - Thà Rằng Anh Nói
Asia KS 07_09 - Gia Huy - Anh Còn Nơ Em
Asia KS 07_10 - Lê Tâm & Gia Huy - Nhớ Mẹ
Asia KS 07_11 - Lâm Thúy Vân - Trong Màn Đêm
Asia KS 07_12 - Sỹ Đan - Vùng Biển Vắng
Asia KS 07_13 - Trish Thuy Trang - I'll Dream Of You
Asia KS 07_14 - Tuấn Ngọc - Tưỡng Niệm
Asia KS 07_15 - Trường Vũ - Từ Lúc Em Đi
Asia KS 07_16 - Vũ Khanh - Tiển Đưa
Asia KS 07_17 - Trường Vũ - Chuyện Người Con Gái Ao Sen
Asia KS 07_18 - Gia Huy - Tôi Không Còn Yêu Em
Asia KS 07_19 - Diệp Thanh Thanh - Con Gái Nhà Lành
Asia KS 07_20 - Vũ Tuấn Đức - Lời Nói Yêu Đầu Tiên

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 9:15:15 PM(UTC)  | Reason: Not specified

This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice