Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages123>»
Options
Go to last post Go to first unread
User: tUyET dEn
#1 Posted : Monday, August 02, 2010 11:55:50 AM(UTC)
Quote:

AsiaDVDK047 - LK Trinh Cong Son & Vu Thanh An - Hop Ca Asia
AsiaDVDK047 - Paris Co Gi la Khong Em - Ngoc Ha
AsiaDVDK047 - Say Tinh (Papio) - Doan Phi
AsiaDVDK047 - 24 Gio Phep - Dan Nguyen
AsiaDVDK047 - Tinh Yeu, Tinh Yeu - Bang Tam
AsiaDVDK047 - Rat Hue - Bao Yen
AsiaDVDK047 - Money, Money - Thuy Huong
AsiaDVDK047 - Canh Chim Bat Gio - Ngoc Huyen & Dang The Luan
AsiaDVDK047 - Tinh - Lam Thuy Van
AsiaDVDK047 - Cafe Mot Minh - Phuong Tha & Ngoc Le
AsiaDVDK047 - Dung Noi Loi Chia Tay - Doanh Doanh & Chosen
AsiaDVDK047 - Tien Em Ra Phi Truong - Lam Nhat Tien
AsiaDVDK047 - LK Bad Boy Blue - Asia 4
AsiaDVDK047 - Khoc Me - Nhu Quynh
AsiaDVDK047 - Kiep Cam Ca - Da Nhat Yen
AsiaDVDK047 - Giot Buon Khong Ten - Y Phung
AsiaDVDK047 - LK Anh Con Yeu Em, Khuc Thuy Du - Thien Kim, Y Phuong, Nguyen Khang
AsiaDVDK047 - Sayonara - Anh Minh, Le Nguyen
AsiaDVDK047 - Thoi The Thi Chia Tay - Quoc Khanh
AsiaDVDK047 - Niem Thuong Nho - Don Ho
AsiaDVDK047 - Dem Mua - Nguyen Hong Nhung
AsiaDVDK047 - Ice Queen - Trish Thuy Trang
AsiaDVDK047 - Chuc Xuan - Phuong Hong Que, Phuong Hoai Tam, Phuong Hong Ngoc
AsiaDVDK047 - Vui Choi Tinh Ta - Nha Phuong
AsiaDVDK047 - Chieu Tay Do - Tuan Vu, My Huyen
AsiaDVDK047 - Tinh Ca - Vu Khanh

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 6:48:02 PM(UTC)  | Reason: Not specified


...

User: Hai Lúa
#2 Posted : Monday, August 02, 2010 1:40:28 PM(UTC)
Cái này dùng Thấp Tinh Đại Pháp đem về. Tôi vẫn khoái HT's list hơn [love].

Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
AsiaK 47_01 - Don Ho & Lam Thuy Van & Nhu Quynh & Thien Kim & Nguyen Hong Nhung & Quoc Khanh - Lien Khuc Trinh Cong Son & Vu Thanh An
AsiaK 47_02 - Ngoc Ha - Paris Co Gi La Khong Em
AsiaK 47_03 - Doan Phi - Say Tinh
AsiaK 47_04 - Dan Nguyen - 24 Gio Phep
AsiaK 47_05 - Bang Tam - Tinh Yeu Tinh Yeu
AsiaK 47_06 - Bao Yen - Rat Hue
AsiaK 47_07 - Thuy Huong - Money Money
AsiaK 47_08 - Ngoc Huyen & Dang The Luan - Canh Chim Bat Gio
AsiaK 47_09 - Lam Thuy Van - Tinh
AsiaK 47_10 - Phuong Thao & Ngoc Le - Cafe Mot Minh
AsiaK 47_11 - Doanh Doanh & Chosen - Dung Noi Loi Chia Tay
AsiaK 47_12 - Lam Nhat Tien - Tien Em Ra Phi Truong
AsiaK 47_13 - Asia 4 - Medley Bad Boy Blue
AsiaK 47_14 - Nhu Quynh - Khoc Me
AsiaK 47_15 - Da Nhat Yen - Kiep Cam Ca
AsiaK 47_16 - Y Phung - Giot Buon Khong Ten
AsiaK 47_17 - Thien Kim & Y Phuong & Nguyen Khang - Medly Anh Con Yeu Em
AsiaK 47_18 - Anh Minh & Le Nguyen - Sayonara
AsiaK 47_19 - Quoc Khanh - Thoi The Chia Tay
AsiaK 47_20 - Don Ho - Niem Thuong Nho
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#3 Posted : Monday, August 02, 2010 2:25:17 PM(UTC)
AsiaK 47_01 - Don Hồ & Lâm Thúy Vân & Như Quỳnh & Thiên Kim & Nguyễn Hồng Nhung & Quốc Khanh - Liên Khúc Trịnh Công Sơn & Vũ Thành An
AsiaK 47_02 - Ngọc Hạ - Paris Có Gì Lạ Không Em
AsiaK 47_03 - Đoàn Phi - Say Tình
AsiaK 47_04 - Đan Nguyên - 24 Giờ Phép
AsiaK 47_05 - Băng Tâm - Tình Yêu Tình Yêu
AsiaK 47_06 - Bảo Yến - Rất Huế
AsiaK 47_07 - Thùy Hương - Money Money
AsiaK 47_08 - Ngọc Huyền & Đặng Thế Luân - Cánh Chim Bạt Gió
AsiaK 47_09 - Lâm Thúy Vân - Tình
AsiaK 47_10 - Phương Thảo & Ngọc Lể - Cafe Một Mình
AsiaK 47_11 - Doanh Doanh & Chosen - Đừng Nói Lời Chia Tay
AsiaK 47_12 - Lâm Nhật Tiến - Tiễn Em Ra Phi Trường
AsiaK 47_13 - Asia 4 - Medley Bad Boy Blue
AsiaK 47_14 - Như Quỳnh - Khóc Mẹ
AsiaK 47_15 - Dạ Nhật Yến - Kiếp Cầm Ca
AsiaK 47_16 - Y Phụng - Giọt Buồn Không Tên
AsiaK 47_17 - Thiên Kim & Y Phương & Nguyen Khang - Medly Anh Còn Yêu Em
AsiaK 47_18 - Ánh Minh & Lê Nguyễn - Sayonara
AsiaK 47_19 - Quốc Khanh - Thôi Thế Thì Chia Tay
AsiaK 47_20 - Don Hồ - Niềm Thương Nhớ
AsiaK 47_21 - Nguyễn Hồng Nhung - Đêm Mưa
AsiaK 47_22 - Trish Thùy Trang - Ice Quên
AsiaK 47_23 - Phương Hoài Tâm - Chúc Xuân
AsiaK 47_24 - Nhã Phương - Vui Chơi Tình Ta
AsiaK 47_25 - Tuấn Vũ & Mỹ Huyền - Chiều Tây Đô
AsiaK 47_26 - Vũ Khanh & All Singers - Tình Ca

Edited by user Tuesday, August 03, 2010 9:58:26 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
User: tUyET dEn
#4 Posted : Tuesday, August 03, 2010 9:02:10 AM(UTC)
sao co' 20 ba`i dza^.y V and HT?

la`m TD post trong topic cu?a TD... nhi`n la.i sao tha^'y nga(n wa'
hoa' ra co' 20 ba`i... lolzzz
6 are missing my dears!

...

User: Hai Lúa
#5 Posted : Tuesday, August 03, 2010 9:07:17 AM(UTC)
tUyET dEn wrote:
sao co' 20 ba`i dza^.y V and HT?

la`m TD post trong topic cu?a TD... nhi`n la.i sao tha^'y nga(n wa'
hoa' ra co' 20 ba`i... lolzzz
6 are missing my dears!

Thành nhật cáo lỗi - Thấp Tinh Đại Pháp của tui bị tẩu hỏa nhập ma nên đem về chì có 20 bài listing thôi. Phải nướn con bug này mới được! Bây giờ có cover rồi cảm phiền người đẹp HT type thêm 6 bài nữa [hon]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#6 Posted : Tuesday, August 03, 2010 9:59:33 AM(UTC)
Vcdz382 wrote:
Thành nhật cáo lỗi - Thấp Tinh Đại Pháp của tui bị tẩu hỏa nhập ma nên đem về chì có 20 bài listing thôi. Phải nướn con bug này mới được! Bây giờ có cover rồi cảm phiền người đẹp HT type thêm 6 bài nữa [hon]

Nướn xong chưa ? chia Em một miến[biggrin]
Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
User: jcvu
#7 Posted : Tuesday, August 03, 2010 10:54:19 AM(UTC)
wow.. so good. Thank you very much..

Is this in vob format?

Off topic question, is it worth to spend time converting vob to mkv? I know mkv is supposed to be smaller size than vob for the same comparable quality, but sometimes I see mkv files have same or greater file size than vob. Is the quality gonna be better?

Thanks
User: Hai Lúa
#8 Posted : Tuesday, August 03, 2010 5:58:21 PM(UTC)
AsiaK 47_01 - Don Hồ & Lâm Thúy Vân & Như Quỳnh & Thiên Kim & Nguyễn Hồng Nhung & Quốc Khanh - Liên Khúc Trịnh Công Sơn & Vũ Thành An
AsiaK 47_02 - Ngọc Hạ - Paris Có Gì Lạ Không Em
AsiaK 47_03 - Đoàn Phi - Say Tình
AsiaK 47_04 - Đan Nguyên - 24 Giờ Phép
AsiaK 47_05 - Băng Tâm - Tình Yêu Tình Yêu
AsiaK 47_06 - Bảo Yến - Rất Huế
AsiaK 47_07 - Thùy Hương - Money Money
AsiaK 47_08 - Ngọc Huyền & Đặng Thế Luân - Cánh Chim Bạt Gió
AsiaK 47_09 - Lâm Thúy Vân - Tình
AsiaK 47_10 - Phương Thảo & Ngọc Lể - Cafe Một Mình
AsiaK 47_11 - Doanh Doanh & Chosen - Đừng Nói Lời Chia Tay
AsiaK 47_12 - Lâm Nhật Tiến - Tiễn Em Ra Phi Trường
AsiaK 47_13 - Asia 4 - Liên Khúc Bad Boy Blue
AsiaK 47_14 - Như Quỳnh - Khóc Mẹ
AsiaK 47_15 - Dạ Nhật Yến - Kiếp Cầm Ca
AsiaK 47_16 - Y Phụng - Giọt Buồn Không Tên
AsiaK 47_17 - Thiên Kim & Y Phương & Nguyen Khang - Liên Khúc Anh Còn Yêu Em
AsiaK 47_18 - Ánh Minh & Lê Nguyễn - Sayonara
AsiaK 47_19 - Quốc Khanh - Thôi Thế Thì Chia Tay
AsiaK 47_20 - Don Hồ - Niềm Thương Nhớ
AsiaK 47_21 - Nguyễn Hồng Nhung - Đêm Mưa
AsiaK 47_22 - Trish Thùy Trang - Ice Quên
AsiaK 47_23 - Phương Hoài Tâm - Chúc Xuân
AsiaK 47_24 - Nhã Phương - Vui Chơi Tình Ta
AsiaK 47_25 - Tuấn Vũ & Mỹ Huyền - Chiều Tây Đô
AsiaK 47_26 - Vũ Khanh & All Singers - Tình Ca
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#9 Posted : Tuesday, August 03, 2010 6:06:42 PM(UTC)
jcvu wrote:
wow.. so good. Thank you very much..

Is this in vob format?

Off topic question, is it worth to spend time converting vob to mkv? I know mkv is supposed to be smaller size than vob for the same comparable quality, but sometimes I see mkv files have same or greater file size than vob. Is the quality gonna be better?

Thanks

This is Vob from DVD9 source. MKV is a container format (not tie to a specific format standard). A common use of the MKV container is to put H264 video inside. H264 is designed for High Definition videos. X264 is an open source implementation of the H264 standard.

Therefore, you'll see many high quality movies in MKV (x264 encoded). In the case of Vietnamese karaoke, the source is DVD (mpeg2 - VOB). When encoding VOB to MKV using x264, the quality loss would be like going from CD to MP3 (depend on the bitrate and other encoding options).

Being a container, you can technically put a mpeg2 video (basically a vob file) inside the MKV. This is the lossless conversion from VOB to MKV. There is no encoding, just wrap the MKV container around the VOB video.

So here are some quiz questions:
1. Can MKV quality be better than VOB?
Answer: Yes. If the source video is high definition, VOB can't compare to MKV
2. Can MKV quality be worst than VOB?
Answer: Yes. If the source video is VOB and you encoded to MKV with low bitrate, quality loss will occur.
3. Can MKV quality be exactly the same as VOB?
Answer: Yes. If the source video is VOB and you wrapped the MKV container around it (lossless conversion from VOB to MKV).
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: DJTV
#10 Posted : Tuesday, August 03, 2010 7:04:57 PM(UTC)
Help

Links Đâu Không Thấy HT Ơi?
Cám Ơn Tui Bấm Đã Vài Lần,
Bấm Xong Tui Cũng Re-Fresh nó
Mà Sao Song List Chẳng Đổi Mầu?

Cám Ơn Thêm Một Lần Nữa Nhé!
Nếu Được Cho Xin Lần Nữa Đi.

DJTV
Users browsing this topic
Guest
4 Pages123>»
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice