Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Saturday, February 20, 2010 6:58:43 PM(UTC)
Asia Karaoke 2 - Chuyện Hoa Sim

Re-listed using Song Link Generator.
Quote:

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 9:04:19 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Old Forum Mover attached the following image(s):
Asia Karaoke 02.jpg
This post was moved from the old forum.
User: toiday
#2 Posted : Saturday, October 30, 2010 9:18:52 PM(UTC)
Old Forum Mover wrote:
Asia Karaoke 2 - Chuyện Hoa Sim

Re-listed using Song Link Generator.

Cám ơn rất nhiều
User: eddietruong
#3 Posted : Thursday, December 02, 2010 1:13:24 AM(UTC)
Cam on nhieu, Alum hay qua!
User: Anh_21
#4 Posted : Friday, January 14, 2011 7:12:49 AM(UTC)
Chỉ là tên các bài hát trong đĩa vậy mà cũng nhiều người Thank lạ thật [confused] [confused]

Edited by user Friday, January 14, 2011 7:25:43 AM(UTC)  | Reason: Not specified

User: Gada
#5 Posted : Friday, January 14, 2011 7:32:06 AM(UTC)
Originally Posted by: Anh_21 Go to Quoted Post
Chỉ là tên các bài hát trong đĩa vậy mà cũng nhiều người Thank lạ thật [confused] [confused]

Chào bạn,
dù chỉ là các tên bài hát, nhưng cũng đả bỏ thời gian tạo ra, theo Gada thì hai chử cảm ơn cũng không quá đáng.[scared]
Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
User: Nu_B
#6 Posted : Friday, January 14, 2011 10:00:11 AM(UTC)
Originally Posted by: Anh_21 Go to Quoted Post
Chỉ là tên các bài hát trong đĩa vậy mà cũng nhiều người Thank lạ thật [confused] [confused]

Hổng có nó làm sao rename mấy cái file cho đúng số đúng bài ... hổng lẽ upload lên vob1, vob2, vob3, v.v.
[blink]
Rồi TKaraoke sẽ hiện lên 1 đống nhạc không có tựa bài, mà chỉ có vob1 ....
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice