Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

2 Pages12>
Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Thursday, July 29, 2010 12:24:08 AM(UTC)
Tinh Yeu Khong Muon Mang - Song Ca Tuyen Chon 2

1. Vi Em Chinh La Em - Lam Truong, Ho Quynh Huong
2. Uoc Mo Mot Vi Sao - Pham Thanh Thao, Pham Khanh Hung
3. No Duyen - Cam Ly, Van Quang Long
4. Tha Rang Nhu The - Hoang Chau, Khanh Dang
5. Quay Ve Loi Xua - My Tam, Dam Vinh Hung
6. 2 + 1 = 0 - Ngo Mai Trang, Quang Vinh
7. Minh Em Voi Em - Khanh Ngoc, Nhat Tinh Anh
8. Yeu Lam Chi - HAT
9. Hay Noi Du Chi Co Mot Loi - Nhom MBK
10. Hoai Niem Dau Yeu - Quang Dung, Thanh Thao
11. Giac Mo Anh Va Em Ben Nhau - Nhom AXN
12. Canh Chim Tren Song - Thien Truong, Dia Hai
13. Anh Khong Muon Bat Cong Voi Em - Ung Hoang Phuc, Nhom HAT
14. Dinh Menh Dang Cay - Van Quang Long, Uyen Nhi
15. Mua Roi Cuoi Tuan - Cam Ly, Dan Truong
16. Yeu Trong Mu Loa - Thien Truong, Dia Hai
17. Tinh Yeu Mau La Xanh - Khanh Dang, Hoang Chau
18. Sao Anh Khong La Anh - Ung Hoang Phuc, Pham Quynh Anh
19. Con Dau Tinh - To Thai Cuong, To Thy Hang
20. Xin Dung Xa Nhau - Khanh Dang, Hoang Chau
21. Tinh Ngan Nam - Cam Ly, Van Quang Long
22. Tinh Yeu Khong Muon Mang - Nhat Tinh Anh, Khanh Ngoc
23. Co Tich Anh Va Em - HAT
24. Vong Tron Tinh Yeu - Thien Truong, Dia Hai
25. Chang Kho Thuy Chung - Ung Hoang Phuc, Ung Dai Ve
26. Xin Hay Cho Em - Nhom May Trang
27. Thi Thoi Em Nhe - Cam Ly, Dan Truong
28. Dat Phuong Nam - Nhom MBK
29. Vui Voi Doi - The Bells
30. Nguoi Di Xa - Nhom MBK
31. Yeu Lam Gi - Ung Hoang Phuc, Nhom HAT
32. Noi Nho Noi Con Tim Mo Coi - Khanh Dang, Hoang Chau
33. Trai Tim Mau Vang - Cam Ly, Van Quang Long
34. Tinh Trong Mo - Lam Chi Khanh, Thanh Thao
35. Giac Mo Sa Mac - Quang Dung, Thanh Thao
36. Tam Hon Doi Gian - Thien Truong, Dia Hai
37. Dau Xot Ly Con Cua - Dan Truong, Cam Ly
38. Ngoi Nha Hanh Phuc - Nhom MBK
39. Cam On Mot Doa Xuan Ngoi - Tuan Hung, Doan Trang
40. Nga Ba Tinh - Thien Truong, Dia Hai
41. Vo Tinh - Cam Ly, Van Quang Long
42. Lien Khuc Trai Tim Vo Tinh - Lam Chi Khanh, May Trang
43. Quen Mau Tinh Dau - Nhom MBK
44. Cho Phone Cua Em - Ly Hai, Hoang Chau
45. Ngo Nhu Tim Thay Em - Cam Ly, Van Quang Long
46. Gia Tu Em - Thanh Thao, Ly Hai
47. Gio Anh Hue De Lam Gi - Nhom AXN
48. Cam On Mot Doa Xuan Ngoi - My Tam, Tuan Hung
49. Sac Mau Tinh Yeu - HAT
50. Hay Nghe Anh Mot Lan - Nhom MBK

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:28:36 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Thursday, July 29, 2010 12:26:14 AM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
YE Song Ca Tuyển 02_01 - Lam Truong & Ho Quynh Huong - Vi Em Chinh La Em
YE Song Ca Tuyển 02_02 - Pham Thanh Thao & Pham Khanh Hung - Uoc Mo Mot Vi Sao
YE Song Ca Tuyển 02_03 - Cam Ly & Van Quang Long - No Duyen
YE Song Ca Tuyển 02_04 - Hoang Chau & Khanh Dang - Tha Rang Nhu The
YE Song Ca Tuyển 02_05 - My Tam & Dam Vinh Hung - Quay Ve Loi Xua
YE Song Ca Tuyển 02_06 - Ngo Mai Trang & Quang Vinh - 2 + 1 = 0
YE Song Ca Tuyển 02_07 - Khanh Ngoc & Nhat Tinh Anh - Minh Em Voi Em
YE Song Ca Tuyển 02_08 - HAT - Yeu Lam Chi
YE Song Ca Tuyển 02_09 - Nhom MBK - Hay Noi Du Chi Co Mot Loi
YE Song Ca Tuyển 02_10 - Quang Dung & Thanh Thao - Hoai Niem Dau Yeu
YE Song Ca Tuyển 02_11 - Nhom AXN - Giac Mo Anh Va Em Ben Nhau
YE Song Ca Tuyển 02_12 - Thien Truong & Dia Hai - Canh Chim Tren Song
YE Song Ca Tuyển 02_13 - Ung Hoang Phuc & Nhom HAT - Anh Khong Muon Bat Cong Voi Em
YE Song Ca Tuyển 02_14 - Van Quang Long & Uyen Nhi - Dinh Menh Dang Cay
YE Song Ca Tuyển 02_15 - Cam Ly & Dan Truong - Mua Roi Cuoi Tuan
YE Song Ca Tuyển 02_16 - Thien Truong & Dia Hai - Yeu Trong Mu Loa
YE Song Ca Tuyển 02_17 - Khanh Dang & Hoang Chau - Tinh Yeu Mau La Xanh
YE Song Ca Tuyển 02_18 - Ung Hoang Phuc & Pham Quynh Anh - Sao Anh Khong La Anh
YE Song Ca Tuyển 02_19 - To Thai Cuong & To Thy Hang - Con Dau Tinh
YE Song Ca Tuyển 02_20 - Khanh Dang & Hoang Chau - Xin Dung Xa Nhau
YE Song Ca Tuyển 02_21 - Cam Ly & Van Quang Long - Tinh Ngan Nam
YE Song Ca Tuyển 02_22 - Nhat Tinh Anh & Khanh Ngoc - Tinh Yeu Khong Muon Mang
YE Song Ca Tuyển 02_23 - HAT - Co Tich Anh Va Em
YE Song Ca Tuyển 02_24 - Thien Truong & Dia Hai - Vong Tron Tinh Yeu
YE Song Ca Tuyển 02_25 - Ung Hoang Phuc & Ung Dai Ve - Chang Kho Thuy Chung
YE Song Ca Tuyển 02_26 - Nhom May Trang - Xin Hay Cho Em
YE Song Ca Tuyển 02_27 - Cam Ly & Dan Truong - Thi Thoi Em Nhe
YE Song Ca Tuyển 02_28 - Nhom MBK - Dat Phuong Nam
YE Song Ca Tuyển 02_29 - The Bells - Vui Voi Doi
YE Song Ca Tuyển 02_30 - Nhom MBK - Nguoi Di Xa
YE Song Ca Tuyển 02_31 - Ung Hoang Phuc & Nhom HAT - Yeu Lam Gi
YE Song Ca Tuyển 02_32 - Khanh Dang & Hoang Chau - Noi Nho Noi Con Tim Mo Coi
YE Song Ca Tuyển 02_33 - Cam Ly & Van Quang Long - Trai Tim Mau Vang
YE Song Ca Tuyển 02_34 - Lam Chi Khanh & Thanh Thao - Tinh Trong Mo
YE Song Ca Tuyển 02_35 - Quang Dung & Thanh Thao - Giac Mo Sa Mac
YE Song Ca Tuyển 02_36 - Thien Truong & Dia Hai - Tam Hon Doi Gian
YE Song Ca Tuyển 02_37 - Dan Truong & Cam Ly - Dau Xot Ly Con Cua
YE Song Ca Tuyển 02_38 - Nhom MBK - Ngoi Nha Hanh Phuc
YE Song Ca Tuyển 02_39 - Tuan Hung & Doan Trang - Cam On Mot Doa Xuan Ngoi
YE Song Ca Tuyển 02_40 - Thien Truong & Dia Hai - Nga Ba Tinh
YE Song Ca Tuyển 02_41 - Cam Ly & Van Quang Long - Vo Tinh
YE Song Ca Tuyển 02_42 - Lam Chi Khanh & May Trang - Lien Khuc Trai Tim Vo Tinh
YE Song Ca Tuyển 02_43 - Nhom MBK - Quen Mau Tinh Dau
YE Song Ca Tuyển 02_44 - Ly Hai & Hoang Chau - Cho Phone Cua Em
YE Song Ca Tuyển 02_45 - Cam Ly & Van Quang Long - Ngo Nhu Tim Thay Em
YE Song Ca Tuyển 02_46 - Thanh Thao & Ly Hai - Gia Tu Em
YE Song Ca Tuyển 02_47 - Nhom AXN - Gio Anh Hue De Lam Gi
YE Song Ca Tuyển 02_48 - My Tam & Tuan Hung - Cam On Mot Doa Xuan Ngoi
YE Song Ca Tuyển 02_49 - HAT - Sac Mau Tinh Yeu
YE Song Ca Tuyển 02_50 - Nhom MBK - Hay Nghe Anh Mot Lan
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#3 Posted : Thursday, July 29, 2010 5:20:14 AM(UTC)
Song Ca Tuyển Chọn 2_01 - Lam Trường & Hồ Huỳnh Hương - Vì Em Chính Là Em
Song Ca Tuyển Chọn 2_02 - Song Ca - Hứa Với Anh Em Nhé
Song Ca Tuyển Chọn 2_03 - Cẩm Ly & Vâng Quang Long - Biết Yêu Khi Nào
Song Ca Tuyển Chọn 2_04 - Khánh Đăng & Hoàng Châu - Thà Rằng Như Thế
Song Ca Tuyển Chọn 2_05 - Mỹ Tâm & Đàm Vỉnh Hưng - Quay Về Lối Xưa
Song Ca Tuyển Chọn 2_06 - Ngô Mai Trang & Quang Vinh - 2 + 1 = 0
Song Ca Tuyển Chọn 2_07 - Nhật Tinh Anh & Khánh Ngọc - Mình Em Với Em
Song Ca Tuyển Chọn 2_08 - Song Ca - Yêu Làm Chi
Song Ca Tuyển Chọn 2_09 - Nhóm Mbk - Hãy Nói Dù Chỉ Một Lời
Song Ca Tuyển Chọn 2_10 - Thanh Thảo & Quang Dũng - Hoài Niệm Dấu Yêu
Song Ca Tuyển Chọn 2_11 - Song Ca - Giấc Mơ Anh Và Em Bên Nhau
Song Ca Tuyển Chọn 2_12 - Thiêng Trường & Địa Hải - Cánh Chim Trên Sóng
Song Ca Tuyển Chọn 2_13 - Song Ca - Anh Không Muốn Bất Công Với Em
Song Ca Tuyển Chọn 2_14 - Song Ca - Định Mệnh Cay Đắng
Song Ca Tuyển Chọn 2_15 - Cẫm Ly & Đan Trường - Mưa Rơi Cuối Tuần
Song Ca Tuyển Chọn 2_16 - Thiêng Trường & Đia Hải - Yêu Trong Mù Loà
Song Ca Tuyển Chọn 2_17 - Khánh Đăng & Hoàng Châu - Tình Yêu Màu Lá Xanh
Song Ca Tuyển Chọn 2_18 - Song Ca - Sao Tình Không Là Tình
Song Ca Tuyển Chọn 2_19 - Tô Thái Cường & Thy Hằng - Cơn Đau Tình
Song Ca Tuyển Chọn 2_20 - Khánh Đăng & Hoàng Châu - Xin Đừng Xa Nhau
Song Ca Tuyển Chọn 2_21 - Cẫm Ly & Vâng Quang Long - Tình Ngàn Năm
Song Ca Tuyển Chọn 2_22 - Nhật Tinh Anh & Khánh Ngọc - Tình Yêu Không Muộn Màng
Song Ca Tuyển Chọn 2_23 - Hat - Cổ Tích Anh Và Em
Song Ca Tuyển Chọn 2_24 - Thiêng Trường & Địa Hải - Vòng Tròn Tình Yêu
Song Ca Tuyển Chọn 2_25 - Quang Vinh & Ưng Hoàng Phúc - Chàng Khờ Thuỷ Chung
Song Ca Tuyển Chọn 2_26 - Song Ca - Cho Tim Em Nhớ Anh
Song Ca Tuyển Chọn 2_27 - Cẫm Ly & Đan Trường - Thì Thôi Em Nhé
Song Ca Tuyển Chọn 2_28 - Nhóm - Về Đất Phương Nam
Song Ca Tuyển Chọn 2_29 - The Bells - Vui Với Đời
Song Ca Tuyển Chọn 2_30 - Nhóm - Mong Em Về Trong Giấc Mơ
Song Ca Tuyển Chọn 2_31 - Song Ca - Làm Sao Để Tốt Cho Cả Hai
Song Ca Tuyển Chọn 2_32 - Khánh Đăng & Hoàng Châu - Nỗi Nhớ Nơi Con Tim Mồ Côi
Song Ca Tuyển Chọn 2_33 - Song Ca - Xa Nhau Thật Sao
Song Ca Tuyển Chọn 2_34 - Lâm Chí Khanh & Thanh Thảo - Tinh Trong Mơ
Song Ca Tuyển Chọn 2_35 - Quang Dũng & Thanh Thảo - Giấc Mơ Xa Mạc
Song Ca Tuyển Chọn 2_36 - Thiêng Trường & Địa Hải - Tâm Hồn Dối Gian
Song Ca Tuyển Chọn 2_37 - Cẫm Ly & Đan Trường - Đau Xót Lý Con Cua
Song Ca Tuyển Chọn 2_38 - Nhóm Mdx - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
Song Ca Tuyển Chọn 2_39 - Đoan Trang & Khánh Ngọc - Cám Ơn Một Đoá Xuân Ngời
Song Ca Tuyển Chọn 2_40 - Thiêng Trường & Địa Hải - Ngã Ba Tinh
Song Ca Tuyển Chọn 2_41 - Cẫm Ly & Vâng Quang Long - Vô Tình
Song Ca Tuyển Chọn 2_42 - Lâm Chí Khanh - Liên Khúc Trái Tim Vô Tình
Song Ca Tuyển Chọn 2_43 - Nhóm - Quên Nhau Tình Đầu
Song Ca Tuyển Chọn 2_44 - Lý Hải Hoàng Châu - Chờ Phone Của Em
Song Ca Tuyển Chọn 2_45 - Cẫm Ly & Vâng Quang Long - Ngỡ Như Tìm Thấy Em
Song Ca Tuyển Chọn 2_46 - Lý Hải & Thanh Thảo - Giã Từ Em
Song Ca Tuyển Chọn 2_47 - Nhóm Axn - Giờ Anh Hứa Đễ Làm Gì
Song Ca Tuyển Chọn 2_48 - Mỹ Tâm & Tấn Hưng - Cám Ơn Một Đoá Xuân Gời
Song Ca Tuyển Chọn 2_49 - Nhóm Nữ - Sắc Màu Trái Tim
Song Ca Tuyển Chọn 2_50 - Nhóm Nam - Hãy Nghe Anh Một Lần
Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
User: Hai Lúa
#4 Posted : Thursday, July 29, 2010 8:17:15 AM(UTC)
Cái này HT có trong collection rồi hay mới đánh vào dùng list trên vậy? Nếu có list "không dấu" rồi đánh thêm dấu có nhanh hơn là "start from scratch" không?
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#5 Posted : Thursday, July 29, 2010 10:59:53 AM(UTC)
Vcdz382 wrote:
Cái này HT có trong collection rồi hay mới đánh vào dùng list trên vậy? Nếu có list "không dấu" rồi đánh thêm dấu có nhanh hơn là "start from scratch" không?

mấy dvd nầy có sẳn trong collection V[biggrin]

-Hình như em collected 80% out there [rolleyes]
Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
User: Hai Lúa
#6 Posted : Thursday, July 29, 2010 11:15:57 AM(UTC)
HongThao wrote:
mấy dvd nầy có sẳn trong collection V[biggrin]

-Hình như em collected 80% out there [rolleyes]

[bai phuc]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: theunknown
#7 Posted : Thursday, July 29, 2010 11:18:21 AM(UTC)
HongThao wrote:
mấy dvd nầy có sẳn trong collection V[biggrin]

-Hình như em collected 80% out there [rolleyes]


Hen chi post lai nhanh qua. TUK tuong la phai ddanh lai va khong hieu sao ma ddanh nhanh qua'.
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#8 Posted : Thursday, July 29, 2010 11:43:27 AM(UTC)
theunknown wrote:
Hen chi post lai nhanh qua. TUK tuong la phai ddanh lai va khong hieu sao ma ddanh nhanh qua'.


Thì cũng phải tự đánh và đã đánh trước đó [laugh]
Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
User: Hai Lúa
#9 Posted : Thursday, July 29, 2010 12:02:20 PM(UTC)
HongThao wrote:
Thì cũng phải tự đánh và đã đánh trước đó [laugh]

Tui có làm 1 program chỉ cần 10 giây sẽ tạo ra được list trên (không cần biết đĩa nào!). Nhưng nó không có dấu. Nếu HT đánh lại mà đã có list "không dấu" rồi sẽ nhanh hơn thì tui truyền cho chút công lược đem ra sử dụng.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#10 Posted : Thursday, July 29, 2010 12:09:13 PM(UTC)
Vcdz382 wrote:
Tui có làm 1 program chỉ cần 10 giây sẽ tạo ra được list trên (không cần biết đĩa nào!). Nhưng nó không có dấu. Nếu HT đánh lại mà đã có list "không dấu" rồi sẽ nhanh hơn thì tui truyền cho chút công lược đem ra sử dụng.

ok vậy truyền cho em chút công lực đi [thumbup]
Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
Users browsing this topic
Guest
2 Pages12>
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice