Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: tUyET dEn
#1 Posted : Tuesday, July 27, 2010 3:56:40 PM(UTC)
EagleDVDK015 - Khuc Ca Tinh Yeu - Nini
EagleDVDK015 - Ky Niem Buon - Tu Quyen
EagleDVDK015 - Mua Dong Thuong Nho - Nini
EagleDVDK015 - Trai Tim Khong Ngu Yen - Nini, Nhat Quan
EagleDVDK015 - Ticket To The Tropics - Vina
EagleDVDK015 - Tia Nang Duoi Mua - Tu Quyen
EagleDVDK015 - Hon Moi Xa - Luu Minh Thang
EagleDVDK015 - Say Me Cung Dan - Lay Minh
EagleDVDK015 - LK Co Be Doi Hon, Co Be U Sau - Nini, Vina
EagleDVDK015 - Chuyen Tau Tinh Yeu - Nini
EagleDVDK015 - Da Bao Nam - Tu Quyen
EagleDVDK015 - Let's Dance, Do The Hustle, On The Radio - Nini, Vina
EagleDVDK015 - Em Dau Biet - Nini, Trung Hanh
EagleDVDK015 - Tinh Si - Tu Quyen
EagleDVDK015 - Dem Yeu Duong - Lay Minh
EagleDVDK015 - Nho Nhau Lam Gi - Nini
EagleDVDK015 - Van Hat Loi Tinh Yeu - Tu Quyen
EagleDVDK015 - Con Mai Cho Anh - Vina
EagleDVDK015 - Mong Phu Du - Kenny Thai
EagleDVDK015 - Ngay Tho - Tu Quyen

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:03:42 AM(UTC)  | Reason: Not specified


...

User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#2 Posted : Tuesday, July 27, 2010 6:51:03 PM(UTC)
Anh rename như vậy sao đúng để dùng cho tkaraoke ?

EagleDVDK015 - Nini - Khuc Ca Tinh Yeu

............so...on
Vậy mới đúng[smile]
Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
User: tUyET dEn
#3 Posted : Tuesday, July 27, 2010 7:02:41 PM(UTC)
nha.c cu?a TD rename theo kie^?u Song Title - Singer ho^ng ahh...
bao nhie^u DVDs nhu* dza^.y rui`... la`m bie^"ng su?a la.i la('m [unsure] [unsure]

ne^'u du`ng .tksns file se~ okie he^'t tho^i [laugh]

...

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice