Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: theunknown
#1 Posted : Thursday, July 22, 2010 5:31:58 AM(UTC)
Code:
KL 12th Anniversary_01 - Trina Bao Tran & Nha Vy & Quynh Vy - Lien Khuc Pho Hoa
KL 12th Anniversary_02 - Kim Tu Long - Vang Trang Co Don
KL 12th Anniversary_03 - Ai Van - Bac Tinh Lang
KL 12th Anniversary_04 - Quang Tuan - Gui Nguoi Em Gai
KL 12th Anniversary_05 - Huong Lan - Tam Biet Hue
KL 12th Anniversary_06 - Gia Huy - Chi Mot Minh Anh Thoi
KL 12th Anniversary_07 - Khanh Ha - My Way
KL 12th Anniversary_08 - Trinh Nam Son - Chieu Tay Ho
KL 12th Anniversary_09 - Trina Bao Tran - Chuyen Thuong Tinh The Thoi
KL 12th Anniversary_10 - Huy Mc & Thanh Ha - Vi Ngot Doi Moi
KL 12th Anniversary_11 - Tieu Phung - Noi Long Thieu Phu
KL 12th Anniversary_12 - Mai Linh - Khuc Tinh Nong
KL 12th Anniversary_13 - Anh Tuan - Nang Ua Tinh Toi
KL 12th Anniversary_14 - Tuan Vu & Thuy Tien - Em Ve Voi Nguoi
KL 12th Anniversary_15 - Truc Lam & Truc Linh - Mot Ngay Nang Xanh
KL 12th Anniversary_16 - Y Lan - Thoi Thi Cung Xong
KL 12th Anniversary_17 - Tuan Anh - Thien Dang Da Mat
KL 12th Anniversary_18 - La Vinh Khang - Doi Gian
KL 12th Anniversary_19 - Tuan Ngoc & Thai Thao - Prayer
KL 12th Anniversary_20 - Quoc Hung - Uong Cho Noi Dau Nay
KL 12th Anniversary_21 - Nguyen Ngoc Thuy - Yeu Nhau Ghet Nhau
KL 12th Anniversary_22 - Truong Vu & Tieu Phung - Tinh Ngheo
KL 12th Anniversary_23 - Thu Phuong - Bang Bang
KL 12th Anniversary_24 - Lam Truong - Mai Mai
KL 12th Anniversary_25 - Lam Truong - Dung Lua Doi
KL 12th Anniversary_26 - Quoc Hung & Gia Huy & Trina Bao Tran & Quynh Vy & Nha Vy & Dong Phuong - Happy Birthday

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:53:57 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: abu
#2 Posted : Wednesday, May 04, 2011 5:28:05 PM(UTC)
vay la sao, co down dc ko ban
User: Gada
#3 Posted : Thursday, May 05, 2011 2:57:08 AM(UTC)
Originally Posted by: abu Go to Quoted Post
vay la sao, co down dc ko ban

Chào Ubu,
Trang này chỉ chứa songs Listing.
Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
User: minhthe052000
#4 Posted : Saturday, August 16, 2014 8:14:04 PM(UTC)
KL 12th Anniversary_01 - Trina Bao Tran & Nha Vy & Quynh Vy - Lien Khuc Pho Hoa
KL 12th Anniversary_02 - Kim Tu Long - Vang Trang Co Don
KL 12th Anniversary_03 - Ai Van - Bac Tinh Lang
KL 12th Anniversary_04 - Quang Tuan - Gui Nguoi Em Gai
KL 12th Anniversary_05 - Huong Lan - Tam Biet Hue
KL 12th Anniversary_06 - Gia Huy - Chi Mot Minh Anh Thoi
KL 12th Anniversary_07 - Khanh Ha - My Way
KL 12th Anniversary_08 - Trinh Nam Son - Chieu Tay Ho
KL 12th Anniversary_09 - Trina Bao Tran - Chuyen Thuong Tinh The Thoi
KL 12th Anniversary_10 - Huy Mc & Thanh Ha - Vi Ngot Doi Moi
KL 12th Anniversary_11 - Tieu Phung - Noi Long Thieu Phu
KL 12th Anniversary_12 - Mai Linh - Khuc Tinh Nong
KL 12th Anniversary_13 - Anh Tuan - Nang Ua Tinh Toi
KL 12th Anniversary_14 - Tuan Vu - Em Ve Voi Nguoi
KL 12th Anniversary_15 - Truc Lam & Truc Linh - Mot Ngay Nang Xanh
KL 12th Anniversary_16 - Y Lan - Thoi Thi Cung Xong
KL 12th Anniversary_17 - Tuan Anh - Thien Dang Da Mat
KL 12th Anniversary_18 - Lam Vinh Khang - Doi Gian
KL 12th Anniversary_19 - Tuan Ngoc & Thai Thao - Prayer
KL 12th Anniversary_20 - Quoc Hung - Uong Cho Noi Dau Nay
KL 12th Anniversary_21 - Nguyen Ngoc Thuy - Yeu Nhau Ghet Nhau
KL 12th Anniversary_22 - Truong Vu & Tieu Phung - Tinh Ngheo
KL 12th Anniversary_23 - Thu Phuong - Bang Bang
KL 12th Anniversary_24 - Lam Truong - Mai Mai
KL 12th Anniversary_25 - Lam Truong - Dung Lua Doi
KL 12th Anniversary_26 - Quoc Hung & Gia Huy & Trina Bao Tran & Quynh Vy & Nha Vy & Dong Phuong - Happy Birthday

Edited by user Saturday, August 16, 2014 8:16:20 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice