Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Đừng Xa Em Đêm Nay
#1 Posted : Tuesday, July 20, 2010 11:01:22 AM(UTC)
Normalized using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_01 - Cẫm Ly - Tình Lẽ Bóng
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_02 - Cẫm Ly - Mùa Thu Kỷ Niệm
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_03 - Cẫm Ly - Bài Ca Yêu Đời
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_04 - Cẫm Ly - Biết Yêu Khi Nào
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_05 - Cẫm Ly - Bến Vắng
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_06 - Cẫm Ly - Cánh Chim Lạc Loài
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_07 - Cẫm Ly - Xin Bình Yên Qua Đây
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_08 - Cẫm Ly - Chiếc Bóng
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_09 - Cẫm Ly - Giấc Mơ Tà Áo Trắng
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_10 - Cẫm Ly - Thà Rằng Chia Tay
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_11 - Cẫm Ly - Anh Mang Giấc Mơ Em Về Đâu
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_12 - Cẫm Ly - Thương Nhau Lý Tơ Hồng
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_13 - Cẫm Ly - Sớm Chồng
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_14 - Cẫm Ly - Thương Chiếc Áo Bà Ba
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_15 - Cẫm Ly - Mây Chiều
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_16 - Cẫm Ly - Nỗi Buồn Của Mẹ
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_17 - Cẫm Ly - Nhớ Nhà
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_18 - Cẫm Ly - Mẹ
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_19 - Cẫm Ly - Biệt Ly
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_20 - Cẫm Ly - Tương Tư
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_21 - Cẫm Ly - Đò Xưa
Cẫm Ly Mùa Thu Kỷ Niệm_22 - Cẫm Ly - Đà Lạt Hoàng Hôn

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 11:55:43 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Thuở nào hai đứa bên nhau
Hồn em mơ mộng dạt dào tình xuân
Thả thuyền theo dọc bến sông
Trời xanh nước biếc trong lòng nhởn nhơ

Đời sao đẹp tựa bài thơ
Lá vàng rơi rụng vật vờ bay bay
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây
Giờ như sống lại vun đầy nhớ thương

*ThuongBuon*
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice