Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Tuesday, July 13, 2010 9:13:57 AM(UTC)
Thuan Tran wrote:
Latest Stable Version
1.4.0.086 (June 12, 2010)

This version the keypad #1 does not work. For example, I search asia 14 or asia 41 the key # 1 never be working. Please advice.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Tuesday, July 13, 2010 9:25:39 AM(UTC)
This bug has been confirmed and will be fixed in build 088.
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: PPI
#3 Posted : Tuesday, July 13, 2010 1:55:17 PM(UTC)
Vcdz382 wrote:
This bug has been confirmed and will be fixed in build 088.

Please cho mấy chữ màu cam (current song and next song) chạy qua chạy lại rất là nhiều người thích (có mấy người hút thuốc đồi hỏi ...hihihi)

Thank you for new update.
User: Hai Lúa
#4 Posted : Tuesday, July 13, 2010 3:30:16 PM(UTC)
Tăng resolution của máy lên trên 1440x900 thì sẽ có dòng chữ màu cam chạy qua chạy lại. Hiện tại TKaraoke đang target 1080p resolution. TV mới bây giờ toàn là 1080p cho nên nếu vì hổ trợ vài TV cũ mà không optimize cho 1080p thì uổng phí quá [sneaky]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: ALF
#5 Posted : Tuesday, July 13, 2010 4:10:17 PM(UTC)
Vcdz382 wrote:
Tăng resolution của máy lên trên 1440x900 thì sẽ có dòng chữ màu cam chạy qua chạy lại. Hiện tại TKaraoke đang target 1080p resolution. TV mới bây giờ toàn là 1080p cho nên nếu vì hổ trợ vài TV cũ mà không optimize cho 1080p thì uổng phí quá [sneaky]


I wonder how many users in VN has HD (percentage-wise)?[confused]
“Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được thứ nào hay thứ nấy
Hoạ chăng chừa rượu với chừa trà.”

===
Tú Xương
User: Hai Lúa
#6 Posted : Tuesday, July 13, 2010 4:18:36 PM(UTC)
ALF wrote:
I wonder how many users in VN has HD (percentage-wise)?[confused]

Electronic products travel fast. For less than $500, you can get 32" Sony 1080p TV. Now this is a Sony. A cheaper brand is probably cheaper than $500.

32" ($500):
http://www.vatgia.com/33...-bravia-klv-32ex400.html

22" ($250)
http://www.vatgia.com/334/705061/lg-22lu50fr.html

Edited by user Tuesday, July 13, 2010 4:20:47 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice