Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Hai Lúa
#1 Posted : Saturday, July 03, 2010 2:25:47 PM(UTC)
The best of Băng Tâm - Từ Đó Em Buồn

1. Từ Đó Em Buồn - Băng Tâm
2. Liên Khúc Gỏ Cửa & Căn Nhà Ngoại Ô - Băng Tâm
3. Liên Khúc Trăng Tàn Trên Hè Phố & Những Ngày Xưa Thân Ái - Băng Tâm
4. Liên Khúc Sài Gòn Thứ Bảy & Hai Mùa Mưa - Băng Tâm
5. Chuyện Ba Mùa Mưa - Băng Tâm
6. Sương Lạnh Chiều Đông - Băng Tâm
7. Liên Khúc Nếu Xuân Này Vắng Anh & Tôi Chưa Có Mùa Xuân - Băng Tâm & Đan Nguyên
8. Chuyện Tình Mộng Thường - Băng Tâm & Đan Nguyên
9. Chuyện Hoa Tigon - Băng Tâm
10. Liên Khúc Bài Thánh Ca Buồn & Chuyện Tình Người Đan Áo - Băng Tâm & Đặng Thế Luân
11. Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy - Băng Tâm & Thanh Thúy
12. Liên Khúc Giấc Ngũ Cô Đơn & Nhớ Nhau Hoài - Băng Tâm & Đặng Thế Luân
13. Tình Yêu Tình Yêu - Băng Tâm
14. Cái Cò - Băng Tâm

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 9:00:55 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Hai Lúa
#2 Posted : Saturday, July 03, 2010 2:26:34 PM(UTC)
Renamed using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Quote:
TBOBT_01 - Băng Tâm - Từ Đó Em Buồn
TBOBT_02 - Băng Tâm - Liên Khúc Gỏ Cửa & Căn Nhà Ngoại Ô
TBOBT_03 - Băng Tâm - Liên Khúc Trăng Tàn Trên Hè Phố & Những Ngày Xưa Thân Ái
TBOBT_04 - Băng Tâm - Liên Khúc Sài Gòn Thứ Bảy & Hai Mùa Mưa
TBOBT_05 - Băng Tâm - Chuyện Ba Mùa Mưa
TBOBT_06 - Băng Tâm - Sương Lạnh Chiều Đông
TBOBT_07 - Băng Tâm & Đan Nguyên - Liên Khúc Nếu Xuân Này Vắng Anh & Tôi Chưa Có Mùa Xuân
TBOBT_08 - Băng Tâm & Đan Nguyên - Chuyện Tình Mộng Thường
TBOBT_09 - Băng Tâm - Chuyện Hoa Tigon
TBOBT_10 - Băng Tâm & Đặng Thế Luân - Liên Khúc Bài Thánh Ca Buồn & Chuyện Tình Người Đan Áo
TBOBT_11 - Băng Tâm & Thanh Thúy - Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy
TBOBT_12 - Băng Tâm & Đặng Thế Luân - Liên Khúc Giấc Ngũ Cô Đơn & Nhớ Nhau Hoài
TBOBT_13 - Băng Tâm - Tình Yêu Tình Yêu
TBOBT_14 - Băng Tâm - Cái Cò
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Dvd9Only
#3 Posted : Sunday, July 04, 2010 4:15:40 AM(UTC)
TBOBT_01 - Băng Tâm - Từ Đó Em Buồn
TBOBT_02 - Băng Tâm & Mạnh Đình - Liên Khúc Gỏ Cửa & Căn Nhà Ngoại Ô
TBOBT_03 - Băng Tâm - Liên Khúc Trăng Tàn Trên Hè Phố & Những Ngày Xưa Thân Ái
TBOBT_04 - Băng Tâm & Nay Dũng - Liên Khúc Sài Gòn Thứ Bảy & Hai Mùa Mưa
TBOBT_05 - Băng Tâm & Duy Khánh - Chuyện Ba Mùa Mưa
TBOBT_06 - Băng Tâm - Sương Lạnh Chiều Đông
TBOBT_07 - Băng Tâm & Đan Nguyên - Liên Khúc Nếu Xuân Này Vắng Anh & Tôi Chưa Có Mùa Xuân
TBOBT_08 - Băng Tâm & Đan Nguyên - Chuyện Tình Mộng Thường
TBOBT_09 - Băng Tâm - Chuyện Hoa Tigon
TBOBT_10 - Băng Tâm & Đặng Thế Luân - Liên Khúc Bài Thánh Ca Buồn & Chuyện Tình Người Đan Áo
TBOBT_11 - Băng Tâm & Thanh Thúy - Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy
TBOBT_12 - Băng Tâm & Đặng Thế Luân - Liên Khúc Giấc Ngũ Cô Đơn & Nhớ Nhau Hoài
TBOBT_13 - Băng Tâm - Tình Yêu Tình Yêu
TBOBT_14 - Băng Tâm - Cái Cò
Em với ta, đâu thành, hai thế hệ?
Dù em tròn, mười sáu, ta ba mươi
Em với ta, nếu là, hai thế hệ
Sao cùng đang, truy cập, forum này?
User: nam23484
#4 Posted : Saturday, August 07, 2010 2:37:16 AM(UTC)
Thank
User: Manh_Dat
#5 Posted : Wednesday, March 16, 2011 3:28:36 AM(UTC)
Cam on bac rat nhieu
User: Manh_Dat
#6 Posted : Wednesday, March 16, 2011 3:29:40 AM(UTC)
Originally Posted by: DJ Vờ Go to Quoted Post
The best of Băng Tâm - Từ Đó Em Buồn

1. Từ Đó Em Buồn - Băng Tâm
2. Liên Khúc Gỏ Cửa & Căn Nhà Ngoại Ô - Băng Tâm
3. Liên Khúc Trăng Tàn Trên Hè Phố & Những Ngày Xưa Thân Ái - Băng Tâm
4. Liên Khúc Sài Gòn Thứ Bảy & Hai Mùa Mưa - Băng Tâm
5. Chuyện Ba Mùa Mưa - Băng Tâm
6. Sương Lạnh Chiều Đông - Băng Tâm
7. Liên Khúc Nếu Xuân Này Vắng Anh & Tôi Chưa Có Mùa Xuân - Băng Tâm & Đan Nguyên
8. Chuyện Tình Mộng Thường - Băng Tâm & Đan Nguyên
9. Chuyện Hoa Tigon - Băng Tâm
10. Liên Khúc Bài Thánh Ca Buồn & Chuyện Tình Người Đan Áo - Băng Tâm & Đặng Thế Luân
11. Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy - Băng Tâm & Thanh Thúy
12. Liên Khúc Giấc Ngũ Cô Đơn & Nhớ Nhau Hoài - Băng Tâm & Đặng Thế Luân
13. Tình Yêu Tình Yêu - Băng Tâm
14. Cái Cò - Băng Tâm


Thank you very much.

Edited by moderator Wednesday, March 16, 2011 2:15:21 PM(UTC)  | Reason: test

User: Nu_B
#7 Posted : Saturday, June 11, 2011 12:38:56 PM(UTC)
Quote:
AsiaKS 15_01 - Băng Tâm - Từ Đó Em Buồn
AsiaKS 15_02 - Băng Tâm & Mạnh Đình - Liên Khúc Gỏ Cửa & Căn Nhà Ngoại Ô
AsiaKS 15_03 - Băng Tâm - Liên Khúc Trăng Tàn Trên Hè Phố & Những Ngày Xưa Thân Ái
AsiaKS 15_04 - Băng Tâm & Nay Dũng - Liên Khúc Sài Gòn Thứ Bảy & Hai Mùa Mưa
AsiaKS 15_05 - Băng Tâm & Duy Khánh - Chuyện Ba Mùa Mưa
AsiaKS 15_06 - Băng Tâm - Sương Lạnh Chiều Đông
AsiaKS 15_07 - Băng Tâm & Đan Nguyên - Liên Khúc Nếu Xuân Này Vắng Anh & Tôi Chưa Có Mùa Xuân
AsiaKS 15_08 - Băng Tâm & Đan Nguyên - Chuyện Tình Mộng Thường
AsiaKS 15_09 - Băng Tâm - Chuyện Hoa Tigon
AsiaKS 15_10 - Băng Tâm & Đặng Thế Luân - Liên Khúc Bài Thánh Ca Buồn & Chuyện Tình Người Đan Áo
AsiaKS 15_11 - Băng Tâm & Thanh Thúy - Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy
AsiaKS 15_12 - Băng Tâm & Đặng Thế Luân - Liên Khúc Giấc Ngũ Cô Đơn & Nhớ Nhau Hoài
AsiaKS 15_13 - Băng Tâm - Tình Yêu Tình Yêu
AsiaKS 15_14 - Băng Tâm - Cái Cò
My PC fights cancers
http://folding.stanford.edu/
UserPostedImage
User: aniellia
#8 Posted : Sunday, November 01, 2015 1:17:37 PM(UTC)
thank you !!!
User: miller
#9 Posted : Wednesday, June 21, 2017 6:26:34 PM(UTC)
thank you
User: Briseyda
#10 Posted : Friday, July 16, 2021 9:22:32 AM(UTC)
Liên Khúc Bài Thánh Ca Buồn & Chuyện Tình Người Đan Áo - Băng Tâm & Đặng Thế Luân
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice