Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Old Forum Mover
#1 Posted : Saturday, February 20, 2010 6:40:38 PM(UTC)
Asia Karaoke 17 - Chiến Tranh & Hòa Bình

Asia Karaoke 17_01 - Hợp Ca - Trăng Thanh Bình
Asia Karaoke 17_02 - Hoàng Oanh - Anh Đi Chiến Dịch
Asia Karaoke 17_03 - Lâm Thúy Vân - Giờ Này Anh ở Đâu
Asia Karaoke 17_04 - Mạnh Đình - Chiều Hành Quân
Asia Karaoke 17_05 - Trish Thùy Trang - Tôi Nhớ Tên Anh
Asia Karaoke 17_06 - Trường Vũ - Căn Nhà Ngoại Ô
Asia Karaoke 17_07 - Chế Linh & Thanh Tuyền - Bài Hương Ca Vô Tận
Asia Karaoke 17_08 - Gia Huy - Hoa Biển
Asia Karaoke 17_09 - Thanh Trúc - Người Yêu Của Lính
Asia Karaoke 17_10 - Lê Tâm - 100%
Asia Karaoke 17_11 - Diệp Thanh Thanh - Một Người Đi
Asia Karaoke 17_12 - Shayla - Trăng Thề
Asia Karaoke 17_13 - Hoàng Nam & Trúc Anh - Chiều Trên Phá Tam Giang
Asia Karaoke 17_14 - Lâm Nhật Tiến - Anh Không Chết Đâu Anh
Asia Karaoke 17_15 - Mạnh Qùynh - Tôi Chưa Có Mùa Xuân
Asia Karaoke 17_16 - Ý Lan - Kỷ Vậy Cho Em
Asia Karaoke 17_17 - Vũ Khanh - Lời Cho Người Yêu Nhỏ
Asia Karaoke 17_18 - Philip Huy - Đêm Nguyện Cầu
Asia Karaoke 17_19 - Chế Phương - Một Mai Giã Từ Vũ Khí
Asia Karaoke 17_20 - Lê Uyên - Hoà Bình Ơi! Việt Nam Ơi!
Asia Karaoke 17_21 - Thanh Lan - Tưởng Như Còn Người Yêu
Asia Karaoke 17_22 - Anh Dũng - Nước Mắt Mẹ Tôi

Edited by moderator Thursday, March 20, 2014 9:16:17 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Old Forum Mover attached the following image(s):
Asia Karaoke 17.jpg
This post was moved from the old forum.
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice