Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Gada
#1 Posted : Friday, June 18, 2010 9:38:11 PM(UTC)
Code:

YE41_01 - Quang Dũng - Chuyện Của Tôi
YE41_02 - Quang Dũng - Cõi Yêu Người
YE41_03 - Quang Dũng - Câu Chuyện Tình Tôi
YE41_04 - Quang Dũng - Tình Nhớ
YE41_05 - Quang Dũng - Ở Lại Ta Đi
YE41_06 - Quang Dũng - Chỉ Có Một Thời
YE41_07 - Quang Dũng - Chỉ Có Ta Trong Đời
YE41_08 - Quang Dũng - Cho Đời Chút Ơn
YE41_09 - Quang Dũng - Còn Ai Vơi
YE41_10 - Quang Dũng - Đời Không Còn Nhau
YE41_11 - Quang Dũng - Một Thời Vẫn Nhớ
YE41_12 - Quang Dũng - Tuổi Đá Buồn
YE41_13 - Quang Dũng - Một Đời Vẫn Nhớ
YE41_14 - Quang Dũng - Vẫn Còn Yêu
YE41_15 - Quang Dũng - Anh Muốn Nói Với Em
YE41_16 - Quang Dũng - Cỏ Hoang
YE41_17 - Quang Dũng - Đánh Rơi Bên Hồ
YE41_18 - Quang Dũng - Đến Bao Giờ
YE41_19 - Quang Dũng - Giao Mùa
YE41_20 - Quang Dũng - Ngày Hôm Qua Là Thế
YE41_21 - Quang Dũng - Ta
YE41_22 - Quang Dũng - Tình Đầu Tình Cuối
YE41_23 - Quang Dũng - Trái Tim Dại Khờ
YE41_24 - Quang Dũng - Ca Dao Mẹ
YE41_25 - Quang Dũng - Cũng Sẽ Chìm Trôi
YE41_26 - Quang Dũng - Em Tuyệt Vời
YE41_27 - Quang Dũng - Hạ Trắng
YE41_28 - Quang Dũng - Lá Đổ Muôn Chiều
YE41_29 - Quang Dũng - Thương Nhau Ngày Mưa
YE41_30 - Quang Dũng - Anh Sẽ Đến
YE41_31 - Quang Dũng - Anh Xin Làm Cỏ Dại
YE41_32 - Quang Dũng - Ảo Ảnh
YE41_33 - Quang Dũng - Biển Nghìn Thu Ở Lại
YE41_34 - Quang Dũng - Biệt Khúc
YE41_35 - Quang Dũng - Chuyện Tình Mùa Đông
YE41_36 - Quang Dũng - Còn Đó Chút Hông Phai
YE41_37 - Quang Dũng - Còn Ta Với Nồng Nàng
YE41_38 - Quang Dũng - Đừng Buồn Ta Hởi
YE41_39 - Quang Dũng - Đường Tình Hai Lối
YE41_40 - Quang Dũng - Em Đả Thấy Mùa Xuân Chưa
YE41_41 - Quang Dũng - Giấc Mơ Xa Mạc
YE41_42 - Quang Dũng - Gởi Giấc Mơ Xưa
YE41_43 - Quang Dũng - Hoa Có Vàng Nơi Ấy
YE41_44 - Quang Dũng - Bâng Khuâng
YE41_45 - Quang Dũng - Chuyện Ngày Xưa

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:29:46 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice