Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Gada
#1 Posted : Monday, June 07, 2010 4:27:46 AM(UTC)
Mới được V truyền 1/2 phần công lực, đem ra thực hành liền.
Có gì sơ xót, nhờ ba con chĩnh sữa lại dùm.[bai phuc]

Code:
YE 90_01 - Ngo Kien Huy - Gia Vo Yeu
YE 90_02 - Cao Thai Son - Pha Le Tim
YE 90_03 - Lam Chan Huy - Hoang Tu Si Tinh
YE 90_04 - Ly Hai - Det Mong Uyen Uong
YE 90_05 - Thien Dang - Su That La The
YE 90_06 - Dam Vinh Hung - Dem Dong
YE 90_07 - Dan Truong - Xin Quen Di Bong Dem
YE 90_08 - Nhat Khang - Noi Kho Dan Ong
YE 90_09 - Huyen Thoai - Tai Nan
YE 90_10 - Ly Hai - Thien Than Tinh Yeu
YE 90_11 - Huyen Thoai - Tin Loi Duong Mat
YE 90_12 - Duy Manh - Anh Se Co Gang Hon
YE 90_13 - Lam Chan Huy - Vi Yeu Biet Khoc
YE 90_14 - Dam Vinh Hung - Nua Vang Trang
YE 90_15 - Nhat Khang - Lan Dau Tien
YE 90_16 - Dam Vinh Hung - Van Nhu Ngay Dau
YE 90_17 - Van Quang Ong - Neu Yeu Nhau Ca Hai Deu Co Loi
YE 90_18 - Huyen Thoai - Oan Hon
YE 90_19 - Ly Hai - Niem Dau
YE 90_20 - Dam Vinh Hung - Danh Thoi Nguoi Hoi
YE 90_21 - Han Thai Tu - Thi Hay De Toi Binh Yen
YE 90_22 - Vuong Khang - Lac Loi
YE 90_23 - Dam Vinh Hung - Hanh Phuc Cuoi
YE 90_24 - Lam Chan Huy - Mua Va Nuoc Mat
YE 90_25 - Akira Phan - Boi Vi Dam Me
YE 90_26 - Huyen Thoai - Thien Than Khoc
YE 90_27 - Huyen Thoai - Tai Sao Vay
YE 90_28 - Dam Vinh Hung - Cho Vua Long Em
YE 90_29 - Cao Thai Son - Tinh Yeu Tro Lai
YE 90_30 - Vuong Khang - Vi Yeu Hay Qua Yeu

Edited by moderator Friday, March 21, 2014 12:27:35 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
User: Hai Lúa
#2 Posted : Monday, June 07, 2010 5:46:53 AM(UTC)
Kakaka, Gada học nhanh lắm đấy! 50% công lực cũng đủ đi lại giang hồ rồi [sneaky]
Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: Gada
#3 Posted : Monday, June 07, 2010 6:20:59 AM(UTC)
Vcdz382 wrote:
Kakaka, Gada học nhanh lắm đấy! 50% công lực cũng đủ đi lại giang hồ rồi [sneaky]

50% thì nói gì, 50% tui đi từ Bắc vô Nam, vừa đi vừa nghên hehehe.....:-"
Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
User: T_P
#4 Posted : Tuesday, June 08, 2010 10:23:14 PM(UTC)
90 phần công lực :

Quote:

Normalized using TKT. For more info, go to TKT DVD Rename.

Ye 90_01 - Ngô Kiến Huy - Giã Vờ Yêu
Ye 90_02 - Cao Thái Sơn - Pha Lê Tím
Ye 90_03 - Lâm Chấn Huy - Hoàng Tử Si Tình
Ye 90_04 - Lý Hải - Dệt Mộng Uyên Ương
Ye 90_05 - Thiên Đăng - Sự Thật Là Thế
Ye 90_06 - Đàm Vỉnh Hưng - Đêm Đông
Ye 90_07 - Đan Trường - Xin Quên Đi Bóng Đêm
Ye 90_08 - Nhật Khang - Nổi Khổ Đàn Ông
Ye 90_09 - Huyền Thoại - Tai Nạn
Ye 90_10 - Lý Hải - Thiên Thần Tình Yêu
Ye 90_11 - Huyền Thoại - Tin Lời Đường Mật
Ye 90_12 - Duy Mạnh - Anh Sẻ Cố Gắng Hơn
Ye 90_13 - Lâm Chấn Huy - Vì Yêu Biết Khóc
Ye 90_14 - Đàm Vỉnh Hưng - Nữa Vầng Trăng
Ye 90_15 - Nhật Khang - Lần Đầu Tiên
Ye 90_16 - Đàm Vỉnh Hưng - Vẩn Như Ngày Đầu
Ye 90_17 - Vâng Quang Long - Nếu Yêu Nhau Cả Hai Điều Có Lổi
Ye 90_18 - Huyền Thoại - Oán Hờn
Ye 90_19 - Lý Hải - Niềm Đau
Ye 90_20 - Đàm Vỉnh Hưng - Đành Thôi Người Hởi
Ye 90_21 - Hàn Thái Tú - Thì Hãy Để Tôi Bình Yên
Ye 90_22 - Vương Khang - Lạc Lối
Ye 90_23 - Đàm Vỉnh Hưng - Hạnh Phúc Cuối
Ye 90_24 - Lâm Chấn Huy - Mưa Và Nước Mắt
Ye 90_25 - Akira Phan - Bởi Vì Đam Mê
Ye 90_26 - Huyền Thoại - Thiên Thần Khóc
Ye 90_27 - Huyền Thoại - Tại Sao Vậy
Ye 90_28 - Đàm Vỉnh Hưng - Cho Vừa Lòng Em
Ye 90_29 - Cao Thái Sơn - Tình Yêu Trở Lại
Ye 90_30 - Vương Khang - Vì Yêu Hay Quá Yêu

Edited by user Tuesday, June 08, 2010 10:25:31 PM(UTC)  | Reason: Not specified

Dùng LATEST TKT tool để " AUTO UNZIP " T_P files .

- password to download files : T_P@tkaraoke.com
User: Gada
#5 Posted : Tuesday, June 08, 2010 10:30:55 PM(UTC)
Thôi, chiêu này tui không dám học.
Tui chưa muốn đeo kiến cậng [biggrin]
Tôi biết yêu em cũng bằng thừa
Không tiền, không của lấy gì yêu?
Anh Văn, ngoại ngữ người ta giỏi
Riêng anh chỉ biết nói "yêu em!"
À đây tìm được phần mềm mới
Ôm mi-cro mà ngỡ ôm em
Không cần đầu máy hay đĩa gốc
Em ơi anh hát bài Liên Khúc Nghèo!
User: Hai Lúa
#6 Posted : Wednesday, June 09, 2010 1:05:37 AM(UTC)
Changed Ye to YE for consistency. Fixed spelling error on Đàm Vĩnh Hưng.

Quote:
YE 90_01 - Ngô Kiến Huy - Giã Vờ Yêu
YE 90_02 - Cao Thái Sơn - Pha Lê Tím
YE 90_03 - Lâm Chấn Huy - Hoàng Tử Si Tình
YE 90_04 - Lý Hải - Dệt Mộng Uyên Ương
YE 90_05 - Thiên Đăng - Sự Thật Là Thế
YE 90_06 - Đàm Vĩnh Hưng - Đêm Đông
YE 90_07 - Đan Trường - Xin Quên Đi Bóng Đêm
YE 90_08 - Nhật Khang - Nổi Khổ Đàn Ông
YE 90_09 - Huyền Thoại - Tai Nạn
YE 90_10 - Lý Hải - Thiên Thần Tình Yêu
YE 90_11 - Huyền Thoại - Tin Lời Đường Mật
YE 90_12 - Duy Mạnh - Anh Sẻ Cố Gắng Hơn
YE 90_13 - Lâm Chấn Huy - Vì Yêu Biết Khóc
YE 90_14 - Đàm Vĩnh Hưng - Nữa Vầng Trăng
YE 90_15 - Nhật Khang - Lần Đầu Tiên
YE 90_16 - Đàm Vĩnh Hưng - Vẩn Như Ngày Đầu
YE 90_17 - Vâng Quang Long - Nếu Yêu Nhau Cả Hai Điều Có Lổi
YE 90_18 - Huyền Thoại - Oán Hờn
YE 90_19 - Lý Hải - Niềm Đau
YE 90_20 - Đàm Vĩnh Hưng - Đành Thôi Người Hởi
YE 90_21 - Hàn Thái Tú - Thì Hãy Để Tôi Bình Yên
YE 90_22 - Vương Khang - Lạc Lối
YE 90_23 - Đàm Vĩnh Hưng - Hạnh Phúc Cuối
YE 90_24 - Lâm Chấn Huy - Mưa Và Nước Mắt
YE 90_25 - Akira Phan - Bởi Vì Đam Mê
YE 90_26 - Huyền Thoại - Thiên Thần Khóc
YE 90_27 - Huyền Thoại - Tại Sao Vậy
YE 90_28 - Đàm Vĩnh Hưng - Cho Vừa Lòng Em
YE 90_29 - Cao Thái Sơn - Tình Yêu Trở Lại
YE 90_30 - Vương Khang - Vì Yêu Hay Quá Yêu

Edited by user Wednesday, June 09, 2010 1:38:33 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Lập loè lửa lựu đơm bông
Sau vài ba tháng đỏ hồng cả cây
Nỗi buồn vương vấn đâu đây
Đưa ta vào chốn lưu đày thế giang
Nghiệp này kiếp trước đã mang
Ngóng trông phép lạ bắt thang ta về
User: PPI
#7 Posted : Friday, August 27, 2010 1:41:44 PM(UTC)
Quote:
YE 90_01 - Ngô Kiến Huy - Giã Vờ Yêu (Duy Anh)
YE 90_02 - Cao Thái Sơn - Pha Lê Tím (Nguyễn Văn Chung)
YE 90_03 - Lâm Chấn Huy - Hoàng Tử Si Tình (Hoàng Phi Hùng)
YE 90_04 - Lý Hải - Dệt Mộng Uyên Ương (Chưa Biết)
YE 90_05 - Thiên Đăng - Sự Thật Là Thế (Thiên Trường)
YE 90_06 - Đàm Vĩnh Hưng - Đêm Đông (Nguyễn Văn Thương)
YE 90_07 - Đan Trường - Xin Quên Đi Bóng Đêm (Trung Quân)
YE 90_08 - Nhất Khang - Nổi Khổ Đàn Ông (Nguyên Chấn Phong)
YE 90_09 - Huyền Thoại - Tai Nạn (Khánh Đơn)
YE 90_10 - Lý Hải - Thiên Thần Tình Yêu (Đăng Khoa)
YE 90_11 - Huyền Thoại - Tin Lời Đường Mật (Khánh Đơn)
YE 90_12 - Duy Mạnh & Uyên Trang - Anh Sẻ Cố Gắng Hơn (Duy Mạnh)
YE 90_13 - Lâm Chấn Huy - Vì Yêu Biết Khóc (Nguyên Chấn Phong)
YE 90_14 - Đàm Vĩnh Hưng - Nữa Vầng Trăng (Nhật Trung)
YE 90_15 - Nhất Khang - Lần Đầu Tiên (Nhạc Hoa)
YE 90_16 - Đàm Vĩnh Hưng - Vẩn Như Ngày Đầu (Đỗ Đình Phúc)
YE 90_17 - Vâng Quang Long & Uyên Trang - Nếu Yêu Nhau Cả Hai Điều Có Lổi (Nguyễn Minh Anh)
YE 90_18 - Xuân Hạ - Oan Hồn (Khánh Đơn)
YE 90_19 - Lý Hải - Niềm Đau (Lý Hải)
YE 90_20 - Đàm Vĩnh Hưng - Đành Thôi Người Ơi (Nguyễn Hồng Thuận)
YE 90_21 - Hàn Thái Tú & Uyên Trang - Thôi Hãy Để Tôi Bình Yên (Hồ Duy Minh)
YE 90_22 - Bảo Thy & Vương Khang - Lạc Lối (Nguyễn Hoàng Duy)
YE 90_23 - Đàm Vĩnh Hưng - Phúc Cuối (Lam Phương)
YE 90_24 - Lâm Chấn Huy - Mưa Và Nước Mắt (Nguyên Chấn Phong)
YE 90_25 - Akira Phan - Bởi Vì Đam Mê (Minh Khang)
YE 90_26 - Huyền Thoại - Thiên Thần Khóc (Khánh Đơn)
YE 90_27 - Huyền Thoại - Tại Sao Vậy (Khánh Đơn)
YE 90_28 - Đàm Vĩnh Hưng - Cho Vừa Lòng Em (Nhật Ngân)
YE 90_29 - Cao Thái Sơn - Tình Yêu Trở Lại (Nguyễn Văn Chung)
YE 90_30 - Vương Khang - Vì Yêu Hay Quá Yêu (Nhạc Ngoại)

Edited by user Friday, August 27, 2010 1:46:32 PM(UTC)  | Reason: Not specified

User: MT-NjK3
#8 Posted : Wednesday, September 22, 2010 9:16:08 AM(UTC)
Ai có thể giúp mình cách dowload được không ? Mình gà quá ko bít dow thế nào.Thank
Users browsing this topic
Guest (2)
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice