Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Bầu Vờ
#1 Posted : Tuesday, June 01, 2010 5:00:17 PM(UTC)
Quý vị có thể đăng quảng cáo website hoặc thương vụ của mình trên các trang web của tkaraoke.com. Tkaraoke.com có trung bình trên 450000 trang hiển thị mỗi tháng (monthly pageview). Hằng ngày có trung bình trên 3000 người khác nhau vào website của chúng tôi (daily absolute unique visitors). Trên đường truyền Road Runner, tkaraoke.com đứng thứ 5 (dưới thuyngaonline.com và trên trungtamasia.com). Vì vậy, quảng cáo của quý vị sẽ có rất nhiều người xem và ủng hộ.

Lệ Phí:
Lệ phí sẽ được trả qua hệ thống Palpal (Visa, Master Card, AMEX, Discover, hoặc ATM Card) cho khách hàng ngoài nước Việt Nam, chuyển tiền qua ngân hàng cho khách hàng ở trong nước.
UserPostedImage

Liên hệ đăng quảng cáo:
Xin liên hệ qua email ads@tkaraoke.com hoặc qua trang Contact Us.


Hình thức quảng cáo:
Ads Banner (png/jpg, animated gif, hoặc flash)

Quy tắc:
Banner không được tạo "pop-up" hoặc âm thanh. Để bảo vệ người vào website tkaraoke.com, chúng tôi có thể từ chối chạy quảng cáo với bất cứ lý do gì.

Vị trí của banner quảng cáo:
Banner 1 (loại F) - hiển thị trên các trang tìm kiếm:
UserPostedImage


Banner 2 (loại C) - hiển thị trên các trang tìm kiếm:
UserPostedImage


Banner 3 (loại E) - hiển thị trên các bài hát:
UserPostedImage


Banner 4 (loại C) - hiển thị trên các bài hát:
UserPostedImage


Banner 5 (loại E) - hiển thị khi nghe các album:
UserPostedImage


Banner 6 (loại H):
UserPostedImage


Banner 7 (loại G) - hiển thị trên các trang của forum:
UserPostedImage


Banner 8 (loại F) - hiển thị sau post số 1 của các topic trên forum:
UserPostedImage


Banner 9 (loại D) - trên các trang Top Songs, New Songs, Song:
UserPostedImage


Banner 10/11/12 (loại B/D/A) - hiển thị trên trang New AlbumTop Album :
UserPostedImage

Edited by moderator Thursday, December 11, 2014 5:11:50 AM(UTC)  | Reason: Not specified

Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice