Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: JLkara
#1 Posted : Sunday, January 28, 2024 12:27:40 PM(UTC)
Mới set up package 7B, mọi thứ work OK trừ lỗi kiếm bài Youtube.
Có bác nào biết bao giờ có phần mềm sửa lỗi này?
Cám ơn nhiều,
User: jpham
#2 Posted : Wednesday, January 31, 2024 3:30:22 PM(UTC)
Youtube has been broken since June of 2023. I lost hope of it being fixed. I can only speculate that there is an issue releasing to the Google Store.
User: JLkara
#3 Posted : Thursday, February 08, 2024 12:00:45 PM(UTC)
Vậy là tiêu em rồi! Cả nhà dump mấy đầu Karaoke của mấy hãng khác tậu Tkaraoke về nghĩ rằng "phe ta" trị được bệnh Youtube, hổng lẽ các bác Tkaraoke staffs chào thua sao...trời?
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice