Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: kbd
#1 Posted : Thursday, January 20, 2022 8:41:15 PM(UTC)
Xin chào tất cả cả anh chị và các bạn,

Lâu lắm rồi tôi không có sử dụng karaoke. Hôm nay tôi sử dụng lại thì bị một số vấn về, mong anh chị nào biết thì xin giúp tôi

1. Tôi sử dụng MIBOX3 để hát karaoke. MIBOX connected nhưng lại không connect với app tkaraoke. Tôi muốn manual connect phần mềm tkaraoke nhưng lại không biết cái ip address tìm ở đâu.

2. Không hiểu sao mà âm thanh từ tkaraoke chỉ ra từ TV, chứ không ra dàn máy.

Anh chị và bạn nào biết xin giúp dùm. Nếu anh chị nào có thể giúp tôi qua điện thoại thì xin cho tôi biết. Tôi sẽ đưa số đt của tôi.

Thành thật cảm ơn,


KBD

User: anngu
#2 Posted : Thursday, February 10, 2022 4:19:02 PM(UTC)
Originally Posted by: kbd Go to Quoted Post
Xin chào tất cả cả anh chị và các bạn,

Lâu lắm rồi tôi không có sử dụng karaoke. Hôm nay tôi sử dụng lại thì bị một số vấn về, mong anh chị nào biết thì xin giúp tôi

1. Tôi sử dụng MIBOX3 để hát karaoke. MIBOX connected nhưng lại không connect với app tkaraoke. Tôi muốn manual connect phần mềm tkaraoke nhưng lại không biết cái ip address tìm ở đâu.

2. Không hiểu sao mà âm thanh từ tkaraoke chỉ ra từ TV, chứ không ra dàn máy.

Anh chị và bạn nào biết xin giúp dùm. Nếu anh chị nào có thể giúp tôi qua điện thoại thì xin cho tôi biết. Tôi sẽ đưa số đt của tôi.

Thành thật cảm ơn,


KBDi never use MIBOX but as i know MIBOX is a media player.
If you connect Mibox to TV then you will need connect audio output from TV your amplifier.

or you can buy hdmi Splitter and connect as follow
1 connect mibox HDMI to hdmi splitter input
2 Connect HDMI splitter output to TV HDMI
3 Conncet Audio spiltter output to your amplifier (you can choose CD DVD VIDEO whichever available)

https://www.amazon.com/E...a-943437765299&psc=1

https://www.amazon.com/A...tronics%2C110&sr=1-9

https://www.amazon.com/A...tronics%2C105&sr=1-3


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice